အထွေထွေ (စီမံ)

လူမှုဖူလုံရေးအဖွဲ့၏ အရာထမ်းလုပ်ငန်းခွင်ဝင် ကျွမ်းကျင်မှုသင်တန်းဖွင့်ပွဲ အခမ်းအနားကျင်းပခြင်း

အလုပ်သမား၊ အလုပ်အကိုင်နှင့် လူမှုဖူလုံရေးဝနကြီးဌာန၊ လူမှုဖူလုံရေးအဖွဲ့၏ အရာထမ်း လုပ်ငန်းခွင်ဝင် ကျွမ်းကျင်မှုသင်တန်း ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားအား ၂၄-၈-၂၀၁၅ ရက်နေ့ နံနက် (၉း၃၀)နာရီတွင် ရန်ကုန်မြို့၊ လူမှုဖူလုံရေးအဖွဲ့၊ အလုံဝင်း၌ လူမှုဖူလုံရေးအဖွဲ့ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်မှ တက်ရောက်၍ အဖွင့်အမှာစကား ပြောကြားခဲ့ပါသည်။အလုပ်သမား၊ အလုပ်အကိုင်နှင့် လူမှုဖူလုံရေးဝနကြီးဌာန၊ လူမှုဖူလုံရေးအဖွဲ့၏ အရာထမ်း လုပ်ငန်းခွင်ဝင်ကျွမ်းကျင်မှုသင်တန်းဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားအား ၂၄-၈-၂၀၁၅ ရက်နေ့ နံနက် (၉း၃၀)နာရီတွင် ရန်ကုနမြို့၊ လူမှုဖူလုံရေးအဖွဲ့၊ အလုံဝင်း၌ လူမှုဖူလုံရေးအဖွဲ့၊ှ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုုပ်မှ တက်ရောက်၍ အဖွင့်အမှာစကား ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ [download id=”448″]

လူမှုဖူလုံရေးအဖွဲ့ လုပ်ငန်းခွင် ကျွမ်းကျင်မှု အရာထမ်းသင်တန်းအမှတ်စဉ် (၂/၂၀၁၅)ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကျင်းပခြင်း

အလုပ်သမား၊ အလုပ်အကိုင်နှင့် လူမှုဖူလုံရေးဝန်ကြီးဌာန၊ လူမှုဖူလုံရေးအဖွဲ့၏ လုပ်ငန်းခွင်ကျွမ်းကျင်မှု အရာထမ်းသင်တန်း အမှတ်စဉ် (၂/၂၀၁၅) ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကို ၁-၁၂-၂၀၁၅ ရက်နေ့ နံနက် (၁၀းဝဝ)နာရီတွင် ရန်ကုန်မြို့၊ လူမှုဖူလုံရေးအဖွဲ့၊ အလုံစတိုဝင်းအတွင်ရှိ လေးထပ်ဆောင်သင်တန်းခန်းမတွင် ကျင်းပရာ လူမှုဖူလုံရေးအဖွဲ့ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်မှ တက်ရောက်၍ အဖွင့်အမှာစကား ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ အပြည့်အစုံ သိရှိရန် ……….

[download id=”731″]

အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန၊ လူမှုဖူလုံရေးအဖွဲ့ ဝန်ထမ်းများအား လစ်လပ်သောရာထူးနေရာ များသို့ ရာထူးအဆင့်ဆင့်အလိုက် ရာထူးတိုးမြှင့်ခန့်ထားနိုင်ရေးအတွက် အရည်အချင်းစစ်စာမေးပွဲကို ၂၁-၅-၂၀၁၆ ရက်နေ့မှ ၂၂-၅-၂၀၁၆ ရက်နေ့အထိ ကျင်းပခဲ့ပါသည်။

ပြန်စာထားခဲ့ပါ။