အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာန

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်

ပြည်ပအလုပ်အကိုင် အကျိုးဆောင်လိုင်စင်ရအေဂျင်စီများ

ပြည်ပအကျိုးဆောင်လိုင်စင်လျောက်ထားရန်လိုအပ်သည့်အချက်များ

၂၀၂၃ ခုနှစ်

List of Oversea Employment Agencies (5-1-2023) Read More

၂၀၂၂ ခုနှစ်

List of Oversea Employment Agencies (21-11-2022)Read More

List of Overseas Employment Agencies (4-11-2022) Read Mo

ပြန်စာထားခဲ့ပါ။