ကိုရီးယားသမ္မတနိုင်ငံတွင် အလုပ်လုပ်ကိုင်နေသော မြန်မာအလုပ်သမားလုပ်ငန်းခွင်ထိခိုက်မှုလျော်ကြေးရရှိပြီး

ကိုရီးယားသမၼတႏိုင္ငံတြင္အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနေသာ ျမန္မာအလုပ္သမားလုပ္ငန္းခြင္ထိခိုက္မႈ ေလ်ာ္ေၾကးရရွိၿပီး

ျပည္ေထာင္စု သမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၊ အလုပ္သမား၊ အလုပ္အကုိင္ႏွင့္ လူမႈဖူလံုေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ အလုပ္သမားညႊန္ ၾကားေရးဦးစီးဌာန၊ အစိုးရျပည္ပအလုပ္အကိုင္ေအဂ်င္စီမွ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္မႈျဖင့္ ကိုရီးယားသမၼတ ႏိုင္ငံသို႔ (Employment Permit System-EPS) စနစ္ျဖင့္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ရန္ (၂၁.၅.၂၀၁၂) ရက္ေန႔တြင္ သြားရာက္ခဲ့ေသာ ရဲဝင္းသူ (မနလ အမွတ္-အမ္ ၃၉၀၄၁၈) သည္ ဒယ္ဂူးျမိဳ႕ရွိ Gi Won San Eop အထည္အလိပ္ စက္ရံုတြင္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနစဥ္ (၅.၁၂.၂၀၁၂) ရက္ေန႔၌ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနစဥ္ စက္ညပ္၍ ညာဘက္ လက္ေကာက္ဝတ္ ျပတ္ေတာက္သြားခဲ့သျဖင့္ ဒယ္ဂူးျမိဳ႕ရွိ W Hospital တြင္ တက္ေရာက္ ေဆးဝါးကုသမႈ ခံယူခဲ့ရပါသည္။ အလုပ္သမားသံအရာရွိမွ ၄င္းစက္ရံုႏွင့္ညွိႏွိုင္း၍ သက္ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းခြင္ ထိခိုက္မႈေလ်ာ္ေၾကးေငြ အာမခံဌာန သို႔ ေလ်ာ္ေၾကးရရွိေရး ေလွ်ာက္ထားေပးခဲ့ပါသည္။ ထိုသို႔ ေလွ်ာက္ထားမႈေၾကာင့္ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း ထိခိုက္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဆးဝါးကုသမႈ ခံယူေနစဥ္အတြင္း ပွ်မ္းမွ်လစာ၏ ၇၀% ကို (၅.၁၂.၂၀၁၂) မွ (၁၈.၆.၂၀၁၃) ထိ အာမခံဌာနမွ ေထာက္ပံ့ေပးခဲ့ျပီး (၁၀.၇.၂၀၁၃) ရက္ေန႔တြင္ အာမခံကုမၼဏီမွ မေတာ္တဆ ထိခိုက္မႈ အာမခံေၾကး ဝမ္သိန္း(၄၁၀) (ဝမ္သိန္းေလးရာ႔တစ္ဆယ္) အား အလုပ္သမား ေမာင္ရဲဝင္းသူ၏ ဘဏ္စာရင္းသို႔လႊဲေျပာင္း ထည့္သြင္းေပးခဲ့သျဖင့္ ရသင့္သည့္ေလ်ာ္ေၾကးမ်ား အျပည့္အဝရရွိခဲ့သည္ဟု သတင္း ရရွိပါသည္။