အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာန

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်

ပြည်တွင်းအလုပ်အကိုင်ရှာဖွေရေးလိုင်စင်ရကုမ္ပဏီများ

ပြည်တွင်းအလုပ်အကိုင်ရှာဖွေရေး အကျိုးဆောင်လုပ်ငန်း တရားဝင်ဆောင်ရွက်ရေး အသိပေးကြေညာချက်

ပြည်တွင်းအလုပ်အကိုင်ရှာဖွေရေး အကျိုးဆောင် အေဂျင်စီစာရင်း  (၂၈-၅-၂၀၁၀ မှ ၃၁-၁-၂၀၂၃ ထိ) အပြည့်အစုံဖတ်ရှုရန်

ပြည်တွင်းအလုပ်အကိုင်ရှာဖွေရေး အကျိုးဆောင် အေဂျင်စီစာရင်း  (၂၈-၅-၂၀၁၀ မှ ၃၁-၁၂-၂၀၂၂ ထိ) အပြည့်အစုံဖတ်ရှုရန်

ပြည်တွင်းအလုပ်အကိုင်ရှာဖွေရေး အကျိုးဆောင် အေဂျင်စီစာရင်း  (၂၈-၅-၂၀၁၀ မှ ၃၁-၁၀-၂၀၂၂ ထိ) အပြည့်အစုံဖတ်ရှုရန်

ပြည်တွင်းအလုပ်အကိုင်ရှာဖွေရေး အကျိုးဆောင် အေဂျင်စီစာရင်း  (၂၈-၅-၂၀၁၀ မှ ၃၀-၉-၂၀၂၂ ထိ) အပြည့်အစုံဖတ်ရှုရန်

ပြန်စာထားခဲ့ပါ။