သင်တန်း

လုပ်ငန်းခွင်ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးနှင့်ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာဆွေးနွေးပို့ချမှု

၁၄-၃-၂၀၁၃ ၊ တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး ၊ မြိတ်မြို့

တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး ၊ မြိတ်မြို့တွင် အလုပ်ရုံနှင့် အလုပ်သမား ဥပဒေ စစ်ဆေးရေး ဦးစီး ဌာန ၊ မြိတ်ခရိုင်ရုံးမှ မြို့နယ်ဒုတိယ ဦးစီးဌာနမှူး (ဥပဒေ) သည် လူမှုဖူလုံရေး မန်နေဂျာ ၊ ကုန်တင် ကုန်ချ ကော်မတီရုံး ဦးစီးအရာရှိ ၊ အလုပ်သမား ညွှန်ကြားရေး ဦးစီးဌာန မှ ဦးစီးအရာရှိတို့ နှင့် အတူ (၁၄.၃.၂၀၁၃)ရက်နေ့ တွင် အင်းလေးမြိုင် စက်မှုဇုန်ရှိ မြိတ်အထပ်သားစက်ရုံမှ မန်နေဂျာ ၊ ကြီးကြပ်သူ အလုပ်သမား စုစုပေါင်း (၆၃)ဦးတို့အား ဥပဒေများ နှင့် ဥပဒေပါ ရပိုင်ခွင့်များ ၊ လုပ်ငန်းခွင် ဘေးအန္တရာယ် ကင်းရှင်းရေး ၊ကျန်းမာရေး ကိစ္စရပ်များ ရှင်းလင်း ပြောကြားခြင်း ၊ အလုပ်သမားများ၏ မေးမြန်းချက် များအား ပြန်လည်ရှင်းလင်း ဖြေကြားခြင်းများ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။

(၁၄-၃-၁၃)ရက်နေ့တွင် အင်းလေးမြိုင်စက်မှုဇုန်ရှိ မြိတ်အထပ်သားစက်ရုံမှ မန်နေဂျာ၊
ကြီးကြပ်သူ အလုပ်သမား စုစုပေါင်း(၆၃)ဦးတို့အား အလုပ်သမားဥပဒေများအား ရှင်းလင်း ဆွေးနွေးစဉ်

၆-၃-၂၀၁၃ ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး

စက်ရုံ ၊ အလုပ်ရုံများတွင် မတော်တဆ ထိခိုက်မှုများ လျော့နည်းကျဆင်းစေရန် နှင့် လုပ်ငန်းခွင် အခြေအနေ တိုးတက်ကောင်းမွန်စေရန် ရည်ရွယ်လျှက် ဤဦးစီးဌာနမှ ဦးစီးအရာရှိ (စီမံ-၂)ဦးလှမျိုုးအောင် ၊ ဦးစီးအရာရှိ (စီမံ-၂) ဦးစောဌေးမြင့်ဦး တို့သည် (၆.၃.၂၀၁၃)ရက်နေ့ ၊ (၀၉း၁၅)နာရီ မှ (၁၁း၁၅)နာရီထိ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ၊ ဒဂုံမြို့သစ် (တောင်ပိုင်း)မြို့နယ် ၊ ဤဦးစီးဌာနရုံး ၊ သင်တန်းခန်းမ၌ ပိုင်ရှင် ၊ မန်နေဂျာ ၊ ကြီးကြပ်ရေးမှူး ၊ ကျား (၃၉)ဦး ၊ မ (၈)ဦး ၊ စုစုပေါင်း (၃၀)ဦးတို့အား ၁၉၅၁ ခုနှစ် အလုပ်ရုံများ အက်ဥပဒေပါ ပြဌာန်းချက်များ ၊ လုပ်ငန်းခွင် ဘေးအန္တရာယ် ကင်းရှင်းရေး နှင့် ကျန်းမာရေး ကော်မတီဖွဲ့စည်းခြင်း နှင့် လုပ်ငန်း တာဝန်များ ၊ စက်ရုံ ၊ အလုပ်ရုံများတွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သော မတော်တဆ ထိခိုက်မှုများ နှင့် ထိန်းချုပ် ကာကွယ်ရန် နည်းလမ်းတို့ကို အသိပညာပေး ဆွေးနွေးပွဲ ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။

(၆-၃-၁၃)ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ဒဂုံမြို့သစ်(တောင်ပိုင်း)မြို့နယ်၊ ဤဦးစီးဌာနရုံး ၊ သင်တန်းခန်းမ၌ လုပ်ငန်းခွင် ဘေးအန္တရာယ် ကင်းရှင်းရေး နှင့် ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ အသိပညာပေး ဆွေးနွေးပို့ချနေစဉ်

၅-၃-၂၀၁၃ ၊ မြောက်ဥက္ကလာပစက်မှုဇုန်

စက်ရုံ ၊ အလုပ်ရုံများတွင် မတော်တဆ ထိခိုက်မှုများ လျော့နည်းကျဆင်းစေရန်နှင့် လုပ်ငန်းခွင် အခြေအနေ တိုးတက်ကောင်းမွန်စေရန် ရည်ရွယ်လျှက် ဤဦးစီးဌာနမှ ဦးစီးအရာရှိ (စီမံ-၃) ဦးဥက္ကာသိန်း ၊ ဦးစီးအရာရှိ (စီမံ-၂) ဦးစောဌေးမြင့်ဦး တို့သည် (၅.၃.၂၀၁၃)ရက်နေ့ ၊ (၁၃း၀၀)နာရီ မှ (၁၄း၃၀)နာရီထိ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ၊ မြောက်ဥက္ကလာပ မြို့နယ် ၊ မြောက်ဥက္ကလာပ စက်မှုဇုန် စီမံခန့်ခွဲရေး ကော်မတီရုံး ၊ အစည်းအဝေးခန်းမ၌ ပိုင်ရှင် ၊ မန်နေဂျာ ၊ ကြီးကြပ်ရေးမှူး ၊ ကျား (၂၂)ဦး ၊ မ (၈)ဦး ၊ စုစုပေါင်း (၃၀)ဦးတို့အား ၁၉၅၁ ခုနှစ် အလုပ်ရုံများ အက်ဥပဒေပါ ပြဌာန်းချက်များ ၊ လုပ်ငန်းခွင် ဘေးအန္တရာယ် ကင်းရှင်းရေး နှင့် ကျန်းမာရေး ကော်မတီဖွဲ့စည်းခြင်း နှင့် လုပ်ငန်း တာဝန်များ ၊ စက်ရုံ ၊ အလုပ်ရုံများတွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သော မတော်တဆ ထိခိုက်မှုများ နှင့် ထိန်းချုပ် ကာကွယ်ရန် နည်းလမ်းတို့ကို အသိပညာပေး ဆွေးနွေးပွဲ ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။


(၅-၃-၁၃)ရက်နေ့တွင် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ၊ မြောက်ဥက္ကာလာပမြို့နယ် ၊ မြောက်ဥက္ကာလာပ စက်မှုဇုန် စီမံခန့်ခွဲရေး ကော်မတီရုံး ၊ အစည်းအဝေးခန်းမ၌ လုပ်ငန်းခွင် ဘေးအန္တရာယ် ကင်းရှင်းရေး နှင့် ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ အသိပညာပေး ဆွေးနွေးပို့ချနေစဉ်

လုပ်ငန်းခွင်ဘေးအန္တရာယ် ကင်းရှင်းရေး နှင့် ကျန်းမာရေးသင်တန်း(OSH Training Course)ပို့ချခြင်း

လှိုင်သာယာစက်မှုဇုန်

အလုပ်ရုံနှင့်အလုပ်သမားဥပဒေစစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန၊ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးဝင်းရှိန်သည် ဒုတိယ ညွှန်ကြားရေးမှူး၊ ဦးစိုးဝင်းစိန်နှင့် ဦးစီးအရာရှိ(စီမံ-၂) ဦးစည်သူအောင်တို့နှင့်အတူ စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံများတွင် မတော်တဆ ထိခိုက်မှုများ လျော့နည်းကျဆင်းစေရန်နှင့် လုပ်ငန်းခွင် အခြေအနေ တိုးတက်ကောင်းမွန်စေရန် ရည်ရွယ်လျှက် (၂၃.၈.၂၀၁၂)ရက်နေ့၊ နံနက်(၀၉း၃၀)နာရီမှ (၁၁း၃၀)နာရီ အထိ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ လှိုင်သာယာမြို့နယ်၊ စက်မှုဇုန်စီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီရုံး၊ ကနောင်ခန်းမ တွင် လှိုင်သာယာစက်မှုဇုန်ရှိ စက်ရုံများမှ ပိုင်ရှင်/မန်နေဂျာ၊ ကျား(၇၅)ဦး၊မ(၃၂)ဦး၊ စုစုပေါင်း (၁၀၇)ဦးတို့အားလုပ်ငန်းခွင်ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးနှင့်ကျန်းမာရေးကော်မတီ ဖွဲ့စည်းဆောင်ရွက်ရေးဆိုင်ရာ လက်တွေ့အကောင်အထည်ဖော်ရေးနှင့် လုပ်ငန်းခွင် ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးနှင့် ကျန်းမာရေးအသိပညာပေး ဆွေးနွေးပွဲ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။

၁၅-၈-၂၀၁၂
အလုပ်ရုံ နှင့် အလုပ်သမား ဥပဒေ စစ်ဆေးရေး ဦးစီးဌာန ၊ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးဝင်းရှိန်သည် စက်ရုံ ၊ အလုပ်ရုံများတွင် မတော်တဆ ထိခိုက်မှှုများ လျော့နည်းကျဆင်းစေရန် နှင့် လုပ်ငန်းခွင် အခြေအနေ တိုးတက် ကောင်းမွန်စေရန် ရည်ရွယ်လျှက် ဤဦးစီးဌာနမှ ဒုတိယ ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးစိုးဝင်းစိန် နှင့် ဦးစီး အရာရှိ (စီမံ-၃) ဦးဥက္ကာသိန်းတို့ နှင့် အတူ (၁၄.၈.၂၀၁၂)ရက်နေ့ ၊ နံနက် (၀၉း၀၀)နာရီမှ (၁၁း၀၀)နာရီထိ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ၊ မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ် ၊ နွယ်ခွေ ကျေးရွာရှိ ရသာချို စက်မှုလုပ်ငန်း လီမီတက် ၊ ယမ်ယမ် အသင့်စားခေါက်ဆွဲ စက်ရုံ၌ ဒုတိယ အထွေထွေ မန်နေဂျာ ၊ မန်နေဂျာ၊ ဒုတိယ မန်နေဂျာ ၊ ကြီးကြပ်ရေးမှူး ၊Operator သင်တန်းသား ကျား (၂၀)ဦး ၊ မ (၆)ဦး ၊ စုစုပေါင်း (၂၆)ဦး တို့အား အလုပ်ရုံ နှင့် အလုပ်သမား ဥပဒေ စစ်ဆေးရေး ဦးစီးဌာန၏ လုပ်ငန်း တာဝန်များ ၊တည်ဆဲ အလုပ်သမားရေးရာ ဥပဒေပါ ပြဌာန်းချက်များ ၊ လုပ်ငန်းခွင် ဘေးအန္တရာယ် ကင်းရှင်းရေး နှင့် ကျန်းမာရေး ၊ စက်ကိရိယာ အန္တရာယ် ကင်းရှင်းရေး နှင့် ထိန်းချုပ် ကာကွယ်ရန် နည်းလမ်းများ ၊ ဘေးအန္တရာယ် ကင်းရှင်းရေး နှင့် စီမံခန့်ခွဲရေး နည်းစနစ်များ စသည်တို့ကို အသိပညာ ပေး ဆွေးနွေးပွဲ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။

၂၉-၇-၂၀၁၂
အလုပ်ရုံ နှင့် အလုပ်သမားဥပဒေ စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနမှ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးဝင်းရှိန် ဦးဆောင်သည့် (အလုပ်ရုံ စစ်‌ဆေးရေး) အရာရှိများသည် လုပ်ငန်းခွင် အေးချမ်းသာယာ တိုးတက် ကောင်းမွန်စေရန် နှင့် စက်မှု လုပ်ငန်းခွင် ဘေးအန္တရာယ် ကင်းရှင်းရေး အသိပညာများဖြန့်ဝေပေးရန် ရည်ရွယ်လျက် ၁၆.၇.၂၀၁၂ ရက်နေ့မှ ၂၇.၇.၂၀၁၂ ရက်နေ့ထိ တောင်ဒဂုံမြို့နယ်၊ သင်တန်းခန်းမတွင် လုပ်ငန်းခွင် ဘေးအန္တရာယ် ကင်းရှင်းရေးနှင့် ကျန်းမာရေး သင်တန်း(OSH Training Course) အားဖွင့်လှစ်ပို့ချပြီး ၂၇.၇.၂၀၁၂ ရက်နေ့ (၁၃:၃၀)နာရီ တွင် သင်တန်းဆင်းပွဲ အခမ်းအနား ကျင်းပ၍ သင်တန်းဆင်း လက်မှတ်များ ပေးအပ် ခဲ့ကြောင်းနှင့် စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံများမှ သင်တန်းသား ကိုယ်စားလှယ် ကျား (၃၅) ဦး၊ မ (၃) ဦး ၊ ပေါင်း (၃၈)ဦး တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။

လုပ်ငန်းခွင် အေးချမ်းသာယာ တိုးတက်ကောင်းမွန်စေရန် ရည်ရွယ်၍ ၁၆.၇.၂၀၁၂ ရက်နေ့ မှ ၂၇.၇.၂၀၁၂ ရက်နေ့ထိ တောင်ဒဂုံမြို့နယ်၊ သင်တန်းခန်းမတွင် ကျင်းပပြုလုပ်မည့် လုပ်ငန်းခွင် ဘေးအန္တရာယ် ကင်းရှင်းရေးနှင့် ကျန်းမာရေး သင်တန်း(OSH Training Course) အား ၁၆.၇.၂၀၁၂ ရက်နေ့တွင် ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကျင်းပပြီး သင်တန်းစတင် ဖွင့်လှစ်ပို့ချလျက်ရှိကြောင်း နှင့် စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံများမှ သင်တန်းသား ကိုယ်စားလှယ် ကျား (၃၄) ဦး၊ မ (၃) ဦး ၊ ပေါင်း (၃၇)ဦး တက်ရောက်ကြောင်း နှင့် အဆိုပါ ဘေးအန္တရာယ် ကင်းရှင်းရေး နှင့် ကျန်းမာရေး သင်တန်း များကို အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာန ၊ အလုပ်ရုံ နှင့် အလုပ်သမားဥပဒေစစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနမှ ဦးစီးပြီး နှစ်လ လျှင် တစ်ကြိမ် ပုံမှန် ဖွင့်လှစ်သွားမည် ဖြစ်သဖြင့် စက်ရုံ ၊အလုပ်ရုံများမှ သင်တန်း တက်ရောက် လိုသူများ အနေဖြင့် ဖုန်းနံပါတ် 01-650295 သို့ ဆက်သွယ် စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ပါသည်။

အလုပ်ရုံနှင့်အလုပ်သမားဥပဒေစစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန ၊ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးစိုးဝင်းစိန် (အလုပ်ရုံ) နှင့် ဦးစီးအရာရှိ ဦးဥက္ကာသိန်း၊ ဦးစောဌေးမြင့်ဦး၊ ဦးစည်သူအောင် ၊ ဦးဖြိုးဝေဇော် နှင့် ဦးလှမျိုးအောင် တို့သည် ၇-၅-၂၀၁၂ ရက်နေ့ မှ ၁၈-၅-၂၀၁၂ ရက်နေ့အထိ တောင်ဒဂုံမြို့နယ် သင်တန်းခန်းမ၌ စက်ရုံ၊အလုပ်ရုံ(၃၁) ရုံမှ လုပ်သား (၄၇) ဦးတို့ အား လုပ်ငန်းခွင်ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေး နှင့် ကျန်းမာရေးစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ် (OSH Management System) သင်တန်းအား ပို့ချခဲ့ပါသည်။