လူမႈဖူလံုေရးအဖြဲ႔ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ စာရင္းကိုင္သင္တန္းဖြင့္လွစ္ျခင္း

ေနျပည္ေတာ္ ၊ မတ္ ၁၁ ရက္

အလုပ္သမား၊ အလုပ္အကိုင္နွင့္ လူမႈဖူလံုေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ စုေဝးခန္းမတြင္ ၁၁-၃-၂၀၁၃ ရက္ ေန့ နံနက္ ဝ၉း၃၀ နာရီ၌ လူမႈဖူလံုေရးအဖြဲ႔ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ စာရင္းကိုင္သင္တန္းဖြင့္လွစ္ျခင္း အခမ္းအနားကို က်င္းပခဲ့ျပီး၊ အဆိုပါ အခမ္းအနားသို႔ ဒုတိယဝန္ႀကီးေဒၚဝင္းေမာ္ထြန္း နွင့္ ညႊန္ႀကားေရးမႉးခ်ဳပ္မ်ား၊ ဒုတိယညႊန္ႀကားေရးမႉးခ်ဳပ္မ်ားနွင့္ ဌာနအသီးသီးမွ တာဝန္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ႀကပါသည္။
အခမ္းအနားတြင္ ဒုတိယဝန္ႀကီး ေဒၚဝင္းေမာ္ထြန္းမွ အဖြင့္အမွာစကားေျပာႀကားရာတြင္ လူမႈဖူလံုေရးအဖြဲ့ရဲ့ ေငြေႀကးစီမံခန့္ခြဲမႈစနစ္ဟာ ၁၉၅၆ ခုနွစ္ စီမံကိန္းစတင္ခ်ိန္မွ ၁၉၆၂ ခုနွစ္အထိ မိမိရန္ပံုေငြကို မိမိထိန္းသိမ္းခြင့္၊ တိုးပြားေအာင္ ေဆာင္ရြက္ခြင့္၊ သံုးစြဲခြင့္မ်ားကို သီးျခားလြတ္လပ္စြာ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ခြင့္ရွိေသာ Autonomous Body အျဖစ္ ရပ္တည္ခဲ့ပါေႀကာင္း၊ ၁၉၆၃ ခုနွစ္ကစျပီး လူမႈဖူလံုေရးရန္ပံုေငြမ်ားကို နိုင္ငံေတာ္ဘ႑ာသို့ ေပးသြင္းခဲ့ရျပီး အသံုးစရိတ္မ်ားကိုလည္း နိုင္ငံေတာ္ဘဏ္ဂ်က္ေငြစာရင္းမွ ေတာင္းခံသံုးစြဲခဲ့ ရတဲ့စနစ္ကို ေျပာင္းလဲက်င္‌့သံုးခဲ့ပါေႀကာင္း၊ ၂၀၁၂ ခုနွစ္၊ လူမႈဖူလံုေရးဥပေဒသစ္အရ လူမႈဖူလံုေရးစီမံကိန္းဟာ သီးျခားလြတ္လပ္တဲ့အဖြဲ့အစည္းတစ္ရပ္အျဖစ္ ရပ္တည္ခြင့္ရွိေတာ့မွာျဖစ္ျပီး ေငြေႀကးစီမံခန့္ခြဲ မႈစနစ္ကို လည္း နိုင္ငံေတာ္ စီးပြားေရးအဖြဲ့အစည္း ေငြေႀကးစနစ္ကေန သီးျခားေငြေႀကးစနစ္အျဖစ္ ေျပာင္းလဲက်င့္သံုးရေတာ့မယ့္အခ်ိန္ ေရာက္ေနျပီ ျဖစ္ပါေႀကာင္း၊ လာမယ္‌့ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ႑ာေရးနွစ္ကစျပီး ဝန္ထမ္းမ်ားရဲ့ လစာ၊ စရိတ္ အျခားခံစားခြင့္နဲ့ ပင္စင္လစာေငြကိုသာ နိုင္ငံေတာ္ ဘ႑ာရန္ပံုေငြမွ ေတာင္းခံသံုးစြဲသြားမွာ ျဖစ္ျပီး က်န္အသံုးစရိတ္ မ်ားျဖစ္တဲ့ ေငြေႀကးအက်ိုးခံစားခြင္‌့ေတြ၊ ေဆးဝါးကုသမႈစရိတ္ေတြ၊ စီမံခန့္ခြဲတဲ့စရိတ္ေတြကို လူမႈဖူလံုေရးအဖြဲ့ရဲ့ မိမိဘ႑ာရန္ပံုေငြက က်ခံသံုးစြဲသြားမွာျဖစ္ျပီး ေငြေႀကးစီမံခန့္ခြဲမႈ အစီအစဥ္အရ လစာ၊ စရိတ္အက်ိုးခံစားခြင့္နဲ့ ပင္စင္လစာ ေငြမ်ားအတြက္ ဦးစီးဌာနစာရင္း (ဌ-စ)ပံုစံနဲ့ ေျပာင္းလဲေရးဆြဲရမွာ ျဖစ္ပါေႀကာင္း၊ လက္ေတြ့ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရာမွာအခက္အခဲမ်ား မႀကံဳေတြ႔လာေစရန္ ရံုးခြဲအသီးသီးရဲ့ ေငြစာရင္းကိုင္တဲ့ ဝန္ထမ္းေတြကို ဦးစြာ ပထမအႀကိမ္ သင္တန္းေခၚယူျပီး ေလ့က်င့္သင္ႀကားေပးတာျဖစ္ပါေႀကာင္း၊ ေငြေႀကးစီမံခန့္ခြဲမႈ အစီအစဥ္မ်ားနဲ့ ပတ္သက္ျပီး ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ရမဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြကို နားလည္မႈရွိေအာင္ မျဖစ္မေနလုပ္ကိုင္ႀကရမွာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ဒီသင္တန္းကို စီစဥ္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ရျခင္း ျဖစ္ပါေႀကာင္း၊ ေသခ်ာစြာေလ့လာဆည္းပူးမွတ္ယူသြားမယ္ဆိုရင္ အခက္အခဲမရွိေဆာင္ရြက္သြားနိုင္မွာျဖစ္တဲ့အတြက္ အခ်ိန္တို အတြင္းမွာ သင္ႀကားပို့ခ်မႈ ေတြကို သင္တန္းသားမ်ားအေနနဲ့ ဂရုစိုက္ျပီးမွတ္သားေလ့လာႀကဘို့ တိုက္တြန္းပါေႀကာင္း အမွာစကား ေျပာႀကားပါသည္။
သင္တန္းသို့ တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္ရံုးမ်ားနွင့္ ရံုးခြဲ အသီးသီးမွ စာရင္းကိုင္သင္တန္းသား (၄၅)ဦး တက္ေရာက္ႀကျပီး သင္တန္းကာလမွာ (၁၁.၃.၂၀၁၃)မွ(၁၅.၃.၂၀၁၃) ထိ ျကာျမင့္မည္ ျဖစ္ေႀကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

Leave a Reply