နိုင်ငံကူးလက်မှတ် လျှောက်ထားရန် နှင့်ပတ်သက်၍ သိရှိရန် အချက်များ

မြန်မာနိုင်ငံကူးလက်မှတ် လျှောက်ထားရန် နှင့်ပတ်သက်၍ သိရှိရန်အချက်များ –

– နိုင်ငံကူးလက်မှတ် ဆိုသည်မှာ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန ၏ လက်အောက်ခံ မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ ၏ အထူးသတင်းရဲတပ်ဖွဲ့ မှ မြန်မာနိုင်ငံသားများ နှင့် ရွှေ့ပြောင်းသွားလာနေထိုင်ရန် ဆန္ဒရှိသူများအတွက် ထုတ်ပေးသော နိုင်ငံကူးလက်မှတ် ဖြစ်သည်။
– ၎င်းနိုင်ငံကူးလက်မှတ် သည် မိမိအား နိုင်ငံတကာသို့ ခရီးသွားလာရန် နှင့် မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းသို့ တရားဝင်ပြန်လည်ဝင်ရောက် လာရန် အထောက်အကူ ပေးသည်။
– မြန်မာနိုင်ငံကူးလက်မှတ် သည် ထုတ်ပေးသည့် ရက်မှစ၍ (၅)နှစ် သက်တမ်းရှိသည်။
– မြန်မာနိုင်ငံကူးလက်မှတ် လျှောက်ထားရန် အတွက် ငွေ ကျပ် ၂၅၀၀၀/- ကုန်ကျပါမည်။
– အချက်အလက် ပြည့်စုံပါက နိုင်ငံကူးလက်မှတ်အား လျှောက်ထားရန် ၁၀ ရက် မှ ၁၄ ရက်ခန့်သာ ကြာမြင့်ပါသည် . . .အျပည့္အစုံ သိရွိရန္ . . . . . (2408)