ရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားများ ထောက်ပံ့ကူညီရေး ဗဟိုဌာနများတွင် ရရှိမည့် ဝန်ဆောင်မှုများ

ရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားများ ထောက်ပံ့ကူညီရေး ဗဟိုဌာနများတွင် ရရှိနိုင်သည့် ဝန်ဆောင်မှုများ-

– တရားဝင်ရွှေ့ပြောင်းသွားလာနေထိုင်ရန် လိုက်နာရမည့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့် ရွှေ့ပြောင်းသွားလာနေထိုင်သူများ၏ တာဝန်၊ အခွင့်အရေးများနှင့် ပတ်သက်သည့် သတင်းအချက်အလက်များအား ပံ့ပိုးပေးခြင်း၊
– ပြည်ပရောက် ရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားများအနေဖြင့် မိမိကိုယ်ကို ဘေးအန္တရာယ်မှ ကာကွယ်စောင့်ရှောက်နိုင်ရန် သတင်းအချက်အလက်များအား ပံ့ပိုးပေးခြင်း၊
– ပြည်ပနိုင်ငံများရှိ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းများအား အသိပေးကြော်ငြာခြင်း၊
– ရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားများ အနေဖြင့် မရိုးသားသည့် ပွဲစားများ၊ လုပ်ငန်းရှင်များအား သတင်းပို့တိုင်ကြားနိုင်ရန် အထူးသဖြင့် အမြတ်ထုတ်ခေါင်းပုံဖြတ်ခြင်း သို့မဟုတ် လိမ်လည်လှည့်ဖြားခြင်း ခံရစဉ် အချိန်များတွင် အကြံဉာဏ် နှင့် အထောက်အကူများ ပေးခြင်း . . . အျပည့္အစုံ သိရွိရန္ . . . . (619)