ရွှေ့ပြောင်းသွားလာနေထိုင်စဉ် လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည့် အချက်များ

ပြည်ပ ၌ ရွှေ့ပြောင်းသွားလာနေထိုင်စဉ် လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည့် အချက်များ

– မိမိသည် လက်ရှိတွင် ပြည်ပနိုင်ငံ ၌ အလုပ်လုပ်ကိုင်သူ ဖြစ်ပါက မိမိရောက်ရှိရာ နိုင်ငံရှိ လက်ရှိနေရပ်လိပ်စာကို မြန်မာနိုင်ငံရှိ မိမိ၏ မိသားစုဝင်များ၊ မိတ်ဆွေများအား အသိပေးထားပါ။

– မိမိရောက်ရှိရာ နိုင်ငံအတွင်းရှိ ပြည်ပ သို့မဟုတ် ရွှေ့ပြောင်းလုပ်သား အုပ်ချုပ်ရေးအတွက် ချမှတ်ထားသော မိမိလိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်း များအားလေ့လာပါ၊ လေးစားလိုက်နာပါ။

– မိမိရောက်ရှိရာ လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း၌ ချမှတ်ထားသော အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေး ညွှန်ကြားချက်များအား လေ့လာပါ၊ လေးစားလိုက်နာပါ။

– မိမိရောက်ရှိရာ နိုင်ငံရှိ လမ်းစည်းကမ်းနှင့် ယာဉ်အန္တရာယ်ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းရေး သတိပေး လမ်းညွှန်များကို လေ့လာပါ၊ လေးစားလိုက်ပါ။

– မိမိရောက်ရှိရာ နိုင်ငံရှိ ယဉ်ကျေးမှုနှင့် ဓလေ့ထုံးတမ်းများအား သတိပြု အလေးထားပါ။

– မိမိဝင်ရောက် အလုပ်လုပ်ကိုင်ရာ ကုမဏီ၏ အမည်အပြည့်အစုံ နှင့် လုပ်ငန်းရှင်၏ အမည်များအား လေ့လာမှတ်သားထားပါ။

– မိမိ ၌ အရေးကြုံလာပါက အကူအညီများ တောင်းခံနိုင်ရန် အရေးကြီးသော ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်များနှင့် လိပ်စာများအား ကိုယ်နှင့်မကွာ သိမ်းဆည်းထားပါ။