ရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားများ ထောက်ပံ့ကူညီရေး ဗဟိုဌာနများ

ရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားများ ထောက်ပံ့ကူညီရေး ဗဟိုဌာနများ

ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားများ အတွက် လိုအပ်ချက်များ ထောက်ပံ့ကူညီပေးရန် အတွက်

ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ား ေထာက္ပံ့ကူညီေရး ဗဟိုဌာနမ်ား အား အျပည့္အစုံ သိရွိရန္ . . . . . (2485)