မြန်မာနိုင်ငံလုပ်သားများ ကျွမ်းကျင်မှု“စံ”သတ်မှတ်ပြဌာန်းရေးအဖွဲ့ (NSSA) ၏ အမျိုးသားအဆင့် အလုပ်အကိုင်ဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်မှု အသိအမှတ်ပြု လက်မှတ် ပေးအပ်ပွဲကျင်းပ

ရန်ကုန်မြို့ နိုဝင်ဘာလ ၁၁ ရက်

အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာနမှ တာဝန်ယူဆောင်ရွက် လျက်ရှိသည့် မြန်မာနိုင်ငံလုပ်သားများ ကျွမ်းကျင်မှု “စံ” သတ်မှတ်ပြဌာန်းရေးအဖွဲ့ (NSSA) သည် ကျွမ်းကျင်မှုအသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ပေးအပ်ပွဲအခမ်းအနားကို ရန်ကုန်မြို့၊ ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ဗဟိုသင်တန်းကျောင်း(သုဝဏ္ဏ)၌ ၁၁-၁၁-၂၀၁၈ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပခဲ့ရာ အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အား ဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးသိန်းဆွေ နှင့်အတူ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့မှ အလုပ်သမားရေးရာဝန်ကြီး၊ မြန်မာနိုင်ငံလုပ်သားများကျွမ်း ကျင်မှု “စံ” သတ်မှတ်ရေးကော်မတီမှ ကော်မတီဝင်များ၊ အလုပ်ရှင်နှင့် အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း များမှတာဝန်ရှိသူများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုမိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများမှ တာဝန်ရှိသူများ၊ အလုပ်အကိုင်အလိုက် စစ်ဆေးရေးမှူးများနှင့် ကျွမ်းကျင်လုပ်သားများစုစုပေါင်း (၅၀၀) ကျော် တက်ရောက်ခဲ့သည်။
သတင်းအပြည့်အစုံ..