အလုပ်သမား၊လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန (အလုပ်သမားရေးရာဆိုင်ရာ)နှင့် နေပြည်တော်ကောင်စီအဖွဲ့ဝင်၊ တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်ဝန်ကြီးများ လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေး ကျင်းပခြင်း

နေပြည်တော် ဒီဇင်ဘာ ၁၀ ရက်
အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန (အလုပ်သမားရေးရာ ဆိုင်ရာ)နှင့် နေပြည်တော်ကောင်စီအဖွဲ့ဝင် ၊ တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ် ဝန်ကြီးများ လုပ်ငန်းညှိနှိုင်း အစည်းအဝေး အခမ်းအနားကို ယနေ့နံနက် ၀၉:၀၀ နာရီတွင် နေပြည်တော်ရှိ အဆိုပါ ဝန်ကြီးဌာန အစည်းအဝေးခန်းမ၌ ကျင်းပပါသည်။
အခမ်းအနား၌ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးသိန်းဆွေက အဖွင့်အမှာစကားပြောကြားရာတွင် ယနေ့ကျင်းပပြုလုပ်သည့်အခမ်းအနားသည် အလုပ်သမား၊လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်ပြည်သူ့အင်အား ဝန်ကြီးဌာန (အလုပ်သမားရေးရာဆိုင်ရာ) ၏ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်များအား နေပြည်တော် ကောင်စီဝင် နှင့် တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ ပြည်နယ်များရှိ အလုပ်သမားရေးရာဆိုင်ရာဝန်ကြီးများ၊ လူဝင်မှု ကြီးကြပ်ရေးနှင့်လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်ဝန်ကြီးများသိရှိနိုင်စေရန် သက်ဆိုင်ရာဌာန ညွှန်ကြားရေး မှူးချုပ်များမှ ရှင်းလင်းဆွေးနွေးခြင်းအခမ်းအနားဖြစ်ပါကြောင်း၊ ရှင်းလင်းဆွေးနွေးပွဲမှ၌ အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး နှင့်ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန၏ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှု အခြေအနေ များ၊နေပြည်တော်ကောင်စီ၊ တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်များနှင့် ဆက်စပ်လုပ်ကိုင်ရမည့် အခြေအနေများကို ရှင်းလင်းဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ကြောင်း။
ဝန်ကြီးဌာနမှ ချမှတ်ထားသည့် မူဝါဒ၊ရည်မှန်းချက်များနှင့်အညီ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ရာတွင် ခေတ်ကာလအရလိုအပ်သော အလုပ်သမားရေးရာဥပဒေများကို အသစ်ထပ်မံ ရေးဆွဲခြင်း၊ ပြင်ဆင်ရေးဆွဲခြင်း၊ ရုပ်သိမ်းခြင်းများကိုလည်း လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့် အညီဆောင်ရွက် လျက်ရှိပါကြောင်း၊ အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာနသည် ထုတ် ပြန်ထားသည့် အလုပ်သမားရေးရာဆိုင်ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေများနှင့်အညီ အလုပ်သမားရေးရာ ကိစ္စ ရပ်များကို အလုပ်သမားညွှန်ကြားရေးဦးစီးဌာန၊ လူမှုဖူလုံရေးအဖွဲ့၊ အလုပ်ရုံနှင့်အလုပ်သမား ဥပဒေစစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနနှင့် အလုပ်သမားရေးရာဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနတို့ဖြင့် ဆောင်ရွက်လျက် ရှိရာ အလုပ်သမားညွှန်ကြားရေးဦးစီးဌာန အနေဖြင့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေများ၊ ပြည်တွင်း/ပြည်ပ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ ရှာဖွေ ဆောင်ရွက်ပေးမှုအခြေအနေများ၊ လုပ်သားများကျွမ်းကျင်မှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်ဆောင်ရွက် နေသည့်ကိစ္စရပ်များ ၊ လုပ်သား အင်အားစာရင်း ကောက်ယူမှုဆောင်ရွက်နေသည့်အခြေအနေများ၊ အလုပ်သမားလျော်ကြေးငွေများရရှိ အောင်ဆောင်ရွက်ပေးမှုအခြေအနေများကို ဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါကြောင်း။
လူမှုဖူလုံရေးအဖွဲ့အနေဖြင့် တိုင်းဒေသကြီးနှင့်ပြည်နယ် လူမှုဖူလုံရေးရုံး (၁၄) ရုံး၊ မြို့နယ်ရုံး လူမှုဖူလုံရေးရုံးခွဲ (၇၈)ရုံး၊ အလုပ်သမားဆေးရုံကြီး (၃)ရုံ၊ ဆေးခန်း (၉၆)ခန်း၊ ဌာနကြီး ဆေးခန်း (၅၆)ခန်း၊ လူမှုဖူလုံရေး-ကဲဝဲလ် ဆေးခန်း (၄)ခန်း၊ Provider Purchaser Split – PPS အရ လူမှုဖူလုံရေးအဖွဲ့နှင့် စာချုပ်ချုပ်ဆိုသည့် ပုဂ္ဂလိကဆေးခန်း(၇)ခန်း တို့ဖြင့် လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိရာ အာမခံအလုပ်သမားများဆေးကုသမှုနှင့် အာမခံအကျိုးခံစားခွင့်များ ရရှိအောင် ဆောင်ရွက်ပေးလျှက်ရှိပါကြောင်း၊
အလုပ်ရုံနှင့်အလုပ်သမားဥပဒေ စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနအနေဖြင့် စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံ၊ ဆိုင်နှင့် အလုပ်ဌာနများတွင် ဥပဒေနှင့်အညီလိုက်နာဆောင်ရွက်မှု ရှိ/မရှိ စစ်ဆေးစည်းကြပ်မှုအခြေအနေ များ၊ လုပ်ငန်းခွင်ဘေးအန္တရာယ်နှင့် ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးစည်းကြပ်မှု အခြေအနေများ၊ ခွင့်ရက်နှင့် အလုပ်ပိတ်ရက်၊ အချိန်ပိုခိုင်းစေခြင်းများကိုစစ်ဆေးကြပ်မတ်ဆောင်ရွက်မှုများ၊စည်းကမ်းလိုက်နာ မှုမရှိသည့်အလုပ်ရှင်များအား တရားစွဲဆိုဆောင်ရွက်မှုများကို ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပြီး၊ အလုပ်သမား ရေးရာဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနအနေဖြင့် အလုပ်ရှင်/အလုပ်သမားအငြင်းပွားမှုကိစ္စရပ်များကို ဖြေရှင်း ခြင်းနှင့် စက်ရုံများတွင် ပိတ်ဆို့ဆန္ဒပြမှုများကို ရှင်းလင်းဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပြီး တရားစွဲဆိုရ သည့်အခြေအနေများကိုဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါကြောင်း၊
ဝန်ကြီးဌာန၏လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်များ၏ အသေးစိတ်လုပ်ဆောင်မှုများအားတာဝန်ယူ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့် ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်များမှ ရှင်းလင်းဆွေးနွေးသွားမည်ဖြစ်ပြီး ရှင်းလင်း ဆွေးနွေးချက်များမှ တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်နှင့်ဆက်စပ်ဆောင်ရွက်ရမည့်လုပ်ငန်းများတွင်အဆင် ပြေချောမွေ့အောင်မြင်စေရန်အတွက်လိုအပ်သည်များဝိုင်းဝန်းအကြံပြုဆွေးနွေးပေးစေလိုပါကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
ထို့နောက် (အလုပ်သမားရေးရာဆိုင်ရာ)အမြဲတမ်းအတွင်းဝန်နှင့် ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်များ ကဌာနအသီးသီးအလိုက် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်များအား ရှင်းလင်းဆွေးနွေးရာ တက်ရောက် လာသည့် နေပြည်တော်ကောင်စီအဖွဲ့ဝင်နှင့် တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်များမှ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး နှင့်လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ် ဝန်ကြီးများမှ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်များနှင့် ပတ်သက်၍သိရှိလိုသည် များအားမေးမြန်းခြင်းနှင့် လိုအပ်သည်များအား ဝိုင်းဝန်းအကြံပြုဆွေးနွေးခဲ့ကြရာ ပြည်ထောင်စု ဝန်ကြီးနှင့်ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်များမှ ပြန်လည်ရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့ကြပြီး ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးက မြန်မာအလုပ်သမားထုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် လူစွမ်းအားအရင်းအမြစ်ဆိုင်ရာမဟာဗျူဟာများ နှင့်ဆက်စပ်၍ အလုပ်သမား၊လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာနနှင့် ပြည်ထောင်စု နယ်မြေ၊တိုင်းဒေသကြီးနှင့်ပြည်နယ်တို့မှ အနာဂတ်တွင် ဆောင်ရွက်ရမည့် လုပ်ငန်းများ၊ ကြိုတင် ပြင်ဆင်ဆောင်ရွက် ထားရှိရမည့် အခြေအနေများကို ရှင်းလင်းပြောကြားကာ အစည်းအဝေးကို (၁၃:၃၀) နာရီတွင် ရုပ်သိမ်းခဲ့ကြောင်းသတင်း ရရှိပါသည်။