လူမႈဖူလံုေရးအဖြဲ၊ ဆရာဝန္မ်ား လုပ္ငန္းခြင္စြမ္းေဆာင္ရည္ျမွင့္တင္ေရးသင္တန္း အမွတ္စဥ္(၁/၂၀၁၃) ဖြင့္လွစ္ျခင္း

ေနျပည္ေတာ္ ၊ မတ္ ၁၈ ရက္

အလုပ္သမား၊ အလုပ္အကိုင္နွင့္ လူမႈဖူလံုေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ လူမႈဖူလံုေရးအဖြဲ႔၊ဆရာဝန္မ်ား လုပ္ငန္းခြင္စြမ္းေဆာင္ ရည္ျမႇင့္တင္ေရးသင္တန္းအား ရံုးအမွတ္(၅၁) စုေဝးခန္းမတြင္ ၁၈-၃-၂၀၁၃ ရက္ေန့ နံနက္(ဝ၉း၃၀)နာရီ၌ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါ အခမ္းအနားသို့ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးေမာင္ျမင့္၊ ဒုတိယဝန္ႀကီးမ်ားျဖစ္ေသာ ဦးျမင့္သိန္း နွင့္ ေဒၚဝင္းေမာ္ထြန္း၊ ညႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္မ်ား၊ ဒုတိယညႊန္ႀကားေရးမႉးခ်ဳပ္မ်ားနွင့္ ဌာနအသီးသီးမွ တာဝန္ရွိသူမ်ား နွင့္ သင္တန္းသားဆရာဝန္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ႀကပါသည္။
အခမ္းအနားတြင္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးေမာင္ျမင့္မွ အဖြင့္အမွာစကား ေျပာျကားရာတြင္ ျမန္မာနိုင္ငံသည္ ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းျပီးေနာက္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ နိုင္ငံေတာ္သမၼတၾကီး၏ လမ္းညႊန္ ခ်က္အရ Political Reform ကို စတင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျပီးေနာက္၊ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားရရွိခဲ့ျပီး ကမၻာမွ အသိအမွတ္ျပဳခံခဲ့ရေၾကာင္း၊ ဒုတိယအဆင့္အေနျဖင့္ စီးပြားေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား(Economic Reform)ကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္းမ်ားကို ေျပာင္းလဲနိုင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ပို့ကုန္သြင္းကုန္မ်ားနွင့္ ပတ္သက္၍ ရံုးလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို ‌ေျဖေလွ်ာ့ ေပးနိုင္ခဲ့ေႀကာင္း၊ အသိအျမင္မ်ားဖလွယ္နိုင္ရန္အျပန္အလွန္မ်ားစြာေလ့လာ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား (Exchange of Visit) ျဖစ္ေပၚေနတာကို ေတြ႔ရွိရမွာ ျဖစ္ေႀကာင္း၊ EU ေခါင္းေဆာင္အဆင့္နွင့္ အေမရိကန္သမၼတအိုဘားမားတို့ ျမန္မာနိုင္ငံသို့ လာေရာက္ခဲ့သည္မွာ ႀကီးမားေသာ ေအာင္ျမင္မႈ ျပယုဂ္တစ္ခုျဖစ္ပါေႀကာင္းနွင့္ ဆက္လက္၍ တတိယ အဆင့္အေနျဖင့္ ျပည္သူ့ေရးရာက႑ ေျပာင္းလဲမႈ (Public Sector Reform) ျပုလုပ္ရန္ ျဖစ္ေႀကာင္း၊ လူမႈဖူလံုေရးအဖြဲ႔သည္ Public နွင့္ တိုက္ရိုက္ထိေတြ႔မႈပိုမိုမ်ားျပားျပီး၊ Public နွင့္ ထိေတြ႔ရသည့္ လူမႈဖူလံုေရးအဖြဲ႔ ေဆးရံု(၃)ရံုနွင့္ ေဆးခန္း(၉၂)ခန္းရွိျပီး ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ ထိေတြ့ ဆက္ဆံမႈမ်ား ျဖင့္ ျပုျပင္ေျပာင္းလဲေရး (Reform) ျပုလုပ္နိုင္ေရးအတြက္ ေလ့က်င့္သင္ႀကားမႈမ်ား (Training) ျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္ပါေႀကာင္း၊ ဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းျပီးေနာက္ ေနာက္က်န္မေနခဲ့ရေအာင္ ျပဳျပင္ရန္အခ်က္မ်ားနွင့္ စဥ္းစားသံုးသပ္ရန္ အခ်က္မ်ား လိုအပ္လာျပီျဖစ္ေႀကာင္း၊ ဒီမိုကေရစီစနစ္အရ အားလံုးတြင္ တာဝန္ရွိသည့္အတြက္ ကိုယ့္တာဝန္ ကိုယ္သိဖို့လိုေႀကာင္း၊ ဒီမိုကေရစီစနစ္သို့ လိုက္မီ နိုင္ေအာင္ အားလံုးပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ ႀကရန္လိုအပ္ေႀကာင္း၊ သင္တန္းသားမ်ားအေနနဲ့ အခက္အခဲ ရွိပါကတင္ျပရန္နွင့္ ဂရုစိုက္ျပီးမွတ္သား ေလ့လာျကဖို့ တိုက္တြန္းပါေႀကာင္း ေျပာႀကားခဲ့ပါသည္။
သင္တန္းသို့ လူမႈဖူလံုေရးအဖြဲ့၊ ေဆးခန္းမ်ားမွ တာဝန္ခံဆရာဝန္ သင္တန္းသား/သူ (၃၃)ဦး တက္ေရာက္ျပီး သင္တန္းကာလမွာ (၁၈-၃-၂၀၁၃)မွ(၂၂-၃-၂၀၁၃)ထိ ႀကာျမင့္မည္ ျဖစ္ေႀကာင္း သတင္းရရွိသည္။

Leave a Reply