ဂျပန်နိုင်ငံမှ နေရာထိုင်ခင်းလုပ်ငန်း (ဟိုတယ်လုပ်ငန်း) ကျွမ်းကျင်မှု အရည်အချင်းစစ် စာမေးပွဲ ကျင်းပမည်ဖြစ်ကြောင်း ကြေညာခြင်း

နေရာထိုင်ခင်းလုပ်ငန်း (ဟိုတယ်လုပ်ငန်း) ကျွမ်းကျင်မှုစစ်ဆေးခြင်းဆိုသည်မှာ ဂျပန်နိုင်ငံ၏ “ကျွမ်းကျင်လုပ်သား” နေထိုင်ခွင့် ပုံစံသစ်အရ ဟိုတယ်လုပ်ငန်းအတွက် ခေါ်ယူမည့် လုပ်သားများကို ကျွမ်းကျင်မှု စစ်ဆေးသည့် စာမေးပွဲ ဖြစ်ပါသည်။

စာမေးပွဲကို ဂျပန်နိုင်ငံ၊ နေရာထိုင်ခင်း (ဟိုတယ်လုပ်ငန်း) လုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်မှု စစ်ဆေးသည့်အဖွဲ့မှ စစ်ဆေးမည်ဖြစ်ပါသည်။

စာမေးပွဲကို ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ ၂၇ ရက်နေ့တွင် ရန်ကုန်မြို့တွင်း၌ ကျင်းပမည်ဖြစ်ပြီး ဖြေဆိုရမည့် ခန်းမကို စာမေးပွဲ ဖြေဆိုခွင့်ကတ်ပြား ထုတ်ပေးချိန်တွင် ကြေညာမည်ဖြစ်ပါသည်။
သတင်းအပြည့်အစုံ..