သတင်း news

ျမန္မာ့အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ားျပပြဲက်င္းပျခင္း

Monday, June 3rd, 2013
အလုပ္သမား၊ အလုပ္အကိုင္နွင့္လူမႈဖူလံုေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ ႀကီးႀကပ္မႈျဖင့္ ျမန္မာနိုင္ငံလူငယ္စြန့္ဦးတီထြင္လုပ္ငန္းရွင္ မ်ားအသင္း မွ တတိယအႀကိမ္ ျမန္မာ့အလုပ္အကိုင္ အခြင့္ အလမ္းမ်ားျပပြဲ အခမ္းအနားအား ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ ဒဂံုၿမိဳ႔နယ္ ဦးဝိစာရလမ္းရွိ တပ္မေတာ္ခန္းမတြင္ ၃၁-၅-၂၀၁၃ ရက္ေန့ နံနက္ (ဝ၈းဝ၀)နာရီ...

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးဦးေမာင္ျမင့္ ဦးေဆာင္ေသာကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ ဂ်ပန္နိုင္ငံသို႔ အလုပ္သမားေရးရာ ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ ေလ့လာေရးခရီးသြားေရာက္ျခင္း

Thursday, May 30th, 2013
အလုပ္သမား၊အလုပ္အကိုင္နွင့္လူမႈဖူလံုေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးေမာင္ျမင့္ ဦးေဆာင္ေသာ ကိုယ္စား လွယ္အဖြဲ႔ သည္ ဂ်ပန္နိုင္ငံသို႔ ၂၀၁၃ ခုနွစ္၊ ေမလ(၂၀)ရက္မွ (၂၅)ရက္ေန႔ အထိသြားေရာက္ခဲ့ျပီး ၂၅ ရက္ေန႔ ညေနပိုင္းတြင္ ေလေႀကာင္းခရီးျဖင့္ရန္ကုန္ျမိဳ႔သို႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါခရီးစဥ္အတြင္း...

အလုပ္သမားအဖြဲ႔အစည္းဥပေဒႏွင့္ အလုပ္သမားေရးရာအျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းေရးဥပေဒမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ျပန္လည္ သုံးသပ္သည့္ညွိႏွဳိင္း အစည္းအေ၀း က်င္းပျခင္း

Wednesday, May 29th, 2013
အလုပ္သမား၊အလုပ္အကိုင္နွင့္ လူမႈဖူလံုေရးဝန္ႀကီးဌာန မွ က်င့္သုံးလက္ရွိသည့္ အလုပ္သမားအဖြဲ႔အစည္း ဥပေဒႏွင့္ အလုပ္သမားေရးရာအျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းေရးဥပေဒမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ျပန္လည္သုံးသပ္သည့္ ညွိႏွဳိင္းအစည္းအေ၀း အား ေနျပည္ေတာ္ ရုံးအမွတ္(၅၁) ရွိ အစည္းအေ၀းခန္းမ၌ ၂၉-၅-၂၀၁၃ ရက္ေန႔ နံနက္ (၀၉း၃၀)နာရီတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ အခမ္းအနားသို႔...

ဒုတိယဦးစီးမွဴးရာထူးေနရာမ်ားအတြက္ ေရးေျဖစာေမးပြဲ ေအာင္စာရင္းထုတ္ျပန္မည့္ ေန႔ရက္အား ေၾကျငာျခင္း

Tuesday, May 28th, 2013
အလုပ္သမားေရးရာဆက္ဆံေရးဦးစီးဌာနတြင္ ဒုတိယဦးစီးမွဴး (လစာႏွဳန္း ၇၉၀၀၀ိ-၁၀၀၀ိ-၈၄၀၀၀ိ)ရာထူးေနရာမ်ား ခန္႔ထားရန္အတြက္ ေရးေျဖစာေမးပြဲ အား က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ ယခုအခါ ေရးေျဖစာေမးပြဲ ေအာင္ျမင္သူမ်ား၏ စာေမးပြဲေအာင္စာရင္း အား ၁၄-၆-၂၀၁၃ ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္ ေၾကျုငာသြားမည္ျဖစ္ၿပီး၊ စာေမးပြဲ...

အလုပ္သမားေဆးရုံႀကီးမ်ားအား အဆင့္ျမွင့္တင္ ဖက္စပ္ပုဂၢလိကက်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈလုပ္ငန္း အျဖစ္ ေျပာင္းလဲႏိုင္ေရးရွင္းလင္းပြဲအခမ္းအနားက်င္းပ

Tuesday, May 28th, 2013
အလုပ္သမား၊အလုပ္အကိုင္နွင့္ လူမႈဖူလံုေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ လူမႈဖူလံုေရးအဖြဲ႔မွ အလုပ္သမားေဆးရံုႀကီးမ်ားအား အဆင့္ျမွင့္တင္ျပီး ဖက္စပ္ပုဂၢလိကက်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈလုပ္ငန္းအျဖစ္ ေျပာင္းလဲလုပ္ကိုင္ႏိုင္ေရးအတြက္ AMA (A Medical Alliance) Group မွ ကမ္းလွမ္းအဆိုျပဳ ရွင္းလင္းတင္ျပပြဲအခမ္းအနားအား ေနျပည္ေတာ္ ရုံးအမွတ္(၅၁) ရွိ အစည္းအေ၀းခန္းမ၌...

စက္ရုံျပင္ပတြင္စုေ၀းၿပီးလစာတိုးေတာင္းသည့္ အလုပ္သမားကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား တည္ဆဲဥပေဒ မ်ား ႏွင့္ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္းျခင္း

Friday, May 24th, 2013
စက္ရုံမ်ားတြင္စုေ၀းၿပီးလစာတိုးေတာင္းသည့္ အလုပ္သမားကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား တည္ဆဲဥပေဒမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္းေျပာၾကားသည့္အခမ္းအနားအား ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လွိဳင္သာယာၿမိဳ႔နယ္အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန ရုံးခန္းမတြင္ ၂၃-၅-၂၀၁၃ ရက္ေန႔ (၁၆း၀၀)နာရီတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ရာ အခမ္းအနားသို႔ အလုပ္သမား၊အလုပ္အကိုင္ႏွင့္လူမႈဖူလုံေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ အရာထမ္းမ်ား၊ ၿမိဳ႔နယ္ညွိႏွဳိင္းဖ်န္ေျဖေရးအဖြဲ႔၊ ၿမိဳ႕နယ္ ရဲတပ္ဖြဲ႕မွတာ၀န္ရွိသူမ်ား...

လူမႈဖူလုံေရးနည္းဥပေဒမ်ား (မူႀကမ္း) ေရးဆြဲေရးညွိႏွိဳင္းေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပျခင္း

Thursday, May 16th, 2013
ေနျပည္ေတာ္ ေမ ၁၅ လူမႈဖူလုံေရးနည္းဥပေဒမ်ား(မူႀကမ္း)ေရးဆြဲေရးအတြက္ ညွိႏွဳိင္းအစည္းအေ၀းအားအလုပ္သမား၊ အလုပ္အကိုင္ ႏွင့္ လူမႈဖူလုံေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ေနျပည္ေတာ္ရုံးအမွတ္(၅၁)ရွိ အစည္းအေ၀းခန္းမတြင္ ၁၅-၅-၂၀၁၃ ရက္ေန႔ ေန႔လည္ (၁၃း၀၀) နာရီတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။အစည္းအေ၀းသို႔ အလုပ္သမား၊အလုပ္အကိုင္ႏွင့္လူမႈဖူလုံေရး၀န္ႀကီး ဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး...

ထိုင္းနိုင္ငံသို႔သြားေရာက္တာဝန္ထမ္းေဆာင္မည့္လုပ္ငန္းအဖြဲ႔ (၁၁)ဖြဲ႔အား ျပည္ပတြင္အလုပ္လုပ္ကိုင္မႈ ႀကီးႀကပ္ေရးကာ္မတီ ဥကၠ႒ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး မွ ႀသဝါဒအမွာစကားေျပာႀကားျခင္း

Wednesday, May 15th, 2013
ေနျပည္ေတာ္ ေမ ၁၅ ထိုင္းနိုင္ငံေရာက္ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားအား တရားဝင္လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ ခြင့္ရရွိေရးအတြက္ ထိုင္း နိုင္ငံသို႔သြားေရာက္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္မည့္လုပ္ငန္းအဖြဲ႔(၁၁)ဖြဲ႔မွ အရာထမ္း/အမႈထမ္းမ်ားအား ႀသဝါဒအမွာ စကား ေျပာႀကားျခင္းအခမ္းအနားကို ၂၀၁၃ ခုနွစ္ ေမလ ၁၅ ရက္ေန႔...

အနည္းဆံုးအခေႀကးေငြနည္းဥပေဒမ်ား(မူႀကမ္း)တြင္ ထည့္သြင္းေရးဆြဲရမည့္ အခ်က္အလက္မ်ား နွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ညွိနွိုင္းေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပ

Friday, May 10th, 2013
ေနျပည္ေတာ္ ေမလ ၁၀ အနည္းဆံုးအခေႀကးေငြနည္းဥပေဒမ်ား(မူႀကမ္း)တြင္ ထည့္သြင္းေရးဆြဲရမည့္ အခ်က္ အလက္မ်ားနွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ညွိနွိုင္းေဆြးေႏြးပြဲအား ယေန႔နံနက္ (၁၀းဝ၀)နာရီတြင္ အလုပ္သမား၊ အလုပ္အကိုင္နွင့္လူမႈဖူလံုေရးဝန္ႀကီးဌာန စုေဝးခန္းမ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ရာ အလုပ္သမား၊ အလုပ္ အကိုင္နွင့္လူမႈဖူလံုေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးေမာင္ျမင့္...

ဒုတိယဦးစီးမွဴး ရာထူးေနရာမ်ားအတြက္ အရည္အခ်င္းစစ္စာေမးပြဲအခ်ိန္ဇယားႏွင့္ ေျဖဆိုခြင့္ကတ္ထုတ္ ယူရန္ ေၾကျငာျခင္း

Tuesday, May 7th, 2013
အလုပ္သမားေရးရာဆက္ဆံေရးဦးစီးဌာန မွ ေခၚယူထားသည့္ ဒုတိယဦးစီးမွဴး (လစာႏွဳန္း ၇၉၀၀၀ိ-၁၀၀၀ိ-၈၄၀၀၀ိ) ရာထူးေနရာမ်ားအတြက္ အရည္အခ်င္းစစ္စာေမးပြဲ ေျဖဆိုရန္အခ်ိန္ဇယားႏွင့္ေျဖဆိုခြင့္ကတ္ျပားထုတ္ယူရန္တို႔ မွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္ပါသည္-