သတင်း news

ထိုင္းႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ယာယီႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ထုတ္ေပးေရးရုံးမ်ားတြင္ သြားေရာက္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ ၾကမည့္ လုပ္ငန္းအဖြဲ႔ (၅) အား လမ္းညႊန္အမွာစကားေျပာၾကားျခင္း

Friday, September 13th, 2013
ေနျပည္ေတာ္ စက္တင္ဘာ ၁၃ ရက္ ထိုင္းနိုင္ငံေရာက္ ေရႊ႔ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားအားနိုင္ငံသားစိစစ္ျခင္းနွင့္ ယာယီနိုင္ငံကူးလက္မွတ္ထုတ္ေပးေရး ရံုးမ်ားတြင္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ႀကမည့္လုပ္ငန္းအဖြဲ႔(၅)ဖြဲ႔မွအရာထမ္း/အမႈထမ္းမ်ားအားေတြ႔ဆံုအမွာစကားေျပာ ႀကားျခင္းအခမ္းအနားကို ၂၀၁၃ ခုနွစ္ စက္တင္ဘာလ ၁၃ ရက္ေန႔ေန႔လည္(၁၅းဝ၀)နာရီတြင္ အလုပ္သမား၊ အလုပ္အကိုင္နွင့္လူမႈဖူလံုေရးဝန္ႀကီးဌာန၊အစည္းအေဝးခန္းမ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။အဆိုပါအခမ္းအနား သို့ ျပည္ပတြင္အလုပ္လုပ္ကိုင္မႈ...

ဒုတိယဝန္ႀကီး ေဒၚဝင္းေမာ္ထြန္း ေတာင္ႀကီးေအးသာယာစက္မႈဇုန္ရွိစက္ရံုမ်ားသို့ လွည့္လည္ႀကည့္ရႈ စစ္ေဆးျခင္း

Monday, September 9th, 2013
ေနျပည္ေတာ္ ၊ စက္တင္ဘာလ ၈ ရက္ အလုပ္သမား၊ အလုပ္အကိုင္နွင့္လူမႈဖူလံုေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန္ႀကီးေဒၚဝင္းေမာ္ထြန္း သည္ တာဝန္ရွိသူမ်ား လိုက္ပါလွ်က္ ၅-၉-၂၀၁၃ ရက္ေန့တြင္ မနၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး မိတၳီလာၿမိဳ႔၊ ဝမ္းတြင္းၿမိဳ႔ နွင့္ သာစည္ၿမိဳ႔မ်ားရွိ ဝန္ႀကီးဌာနလက္ေအာက္ခံ...

လွဳိင္သာယာစက္မႈဇုန္ ရွိ စက္ရုံမ်ားသို႔ ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးထင္ေအာင္ လွည့္လည္ႀကည့္ရႈစစ္ေဆးျခင္း

Sunday, September 8th, 2013
ရန္ကုန္၊ စက္တင္ဘာလ ၇ ရက္ အလုပ္သမား၊အလုပ္အကိုင္နွင့္လူမႈဖူလံုေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ဒုတိယဝန္ႀကီးဦးထင္ေအာင္သည္ အလုပ္ရံုနွင့္အလုပ္သမား ဥပေဒစစ္ေဆးေရးဦးစီးဌာန၊ ညႊန္ႀကားေရးမႉးခ်ဳပ္ နွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ား လိုက္ပါလွ်က္ ၇-၉-၂၀၁၃ ရက္ေန့ နံနက္ပိုင္းတြင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ လွဳိင္သာယာစက္မႈဇုန္ရွိ ကေနာင္ခန္းမတြင္ စက္မႈဇုန္ ဥကၠဌနွင့္အဖြဲ႔ဝင္မ်ား၊...

အနည္းဆံုးအခေႀကးေငြ သတ္မွတ္နိုင္ေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္သင့္သည့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားနွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အႀကိဳညွိနွိုင္းအစည္းအေဝးက်င္းပ

Tuesday, September 3rd, 2013
ေနျပည္ေတာ္ စက္တင္ဘာ ၃ အနည္းဆံုးအခေႀကးေငြ ဥပေဒပုဒ္မ ၃ အရ အနည္းဆံုးအခေႀကးေငြသတ္မွတ္ေရးဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသားေကာ္မတီ ဖြဲ႔စည္းနိုင္ေရးနွင့္အနည္းဆံုးအခေႀကးေငြ သတ္မွတ္နိုင္ေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္သင့္သည့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား နွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အႀကဳိညွိနွိဳင္းအစည္းအေဝးကို စက္တင္ဘာလ ၃ ရက္ နံနက္...

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး အလုပ္သမားေဆးရံုႀကီး(မႏၱလး)အား ႀကည့္ရႈစစ္ေဆးျခင္း

Tuesday, August 27th, 2013
အလုပ္သမား၊အလုပ္အကိုင္နွင့္လူမႈဖူလံုေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးေအးျမင့္သည္ ၂၄-၈-၂၀၁၃ ရက္ေန့ တြင္မနၱေလးျမိဳ႔သို႔ေရာက္ရွိျပီးေန႔လည္ပိုင္းတြင္ မႏၱလးၿမိဳ႔ အလုပ္သမားေဆးရံုႀကီးသို႔ သြားေရာက္ကာ ေဆးရံုႀကီး ဧည့္ခန္းမ တြင္ အလုပ္သမား၊ အလုပ္အကိုင္နွင့္ လူမႈဖူလံုေရးဝန္ႀကီးဌာနေအာက္ရွိ ဝန္ထမ္းမ်ားအားေတြ႔ဆံု၍ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ အခက္အခဲမ်ား၊လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ပါသည္။...

အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းရွာေဖြပြဲ မႏၱေလးျမဳိ႔ ၿမိဳ႔ေတာ္ခန္းမ၌ က်င္းပျခင္း

Monday, August 26th, 2013
မႏၱေလးၿမိဳ႔ ၊ ၿမိဳ႔ေတာ္ခန္းမ(၁)၌ ၂၄-၈-၂၀၁၃ ရက္ေန့နံနက္(ဝ၉းဝ၀)နာရီတြင္က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ တတိယ အႀကိမ္ေျမာက္ အထက္ျမန္မာျပည္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းျပပြဲကို အလုပ္သမားညႊန္ႀကားေရးဦးစီးဌာန၏ ႀကီးႀကပ္မႈျဖင့္ ပန္းရာဇဝင္ကုမၸဏီလီမိတက္မွ က်င္းပျပဳလုပ္ရာ အလုပ္သမား၊အလုပ္အကိုင္နွင့္လူမႈဖူလံုေရး ဝန္ႀကီး ဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးေအးျမင့္ တက္ေရာက္ဖဲႀကိဳးျဖတ္...

အလုပ္ရပ္စဲမႈနစ္နာေၾကးႏွဳန္းထားမ်ားသတ္မွတ္ရန္ အမိန္႔ေၾကာျငာစာ ထုတ္ျပန္ႏိုင္ေရးအတြက္ ညွိနွဳိင္းအစည္းအေ၀း က်င္းပျခင္း

Friday, August 23rd, 2013
အလုပ္သမားေရးရာအျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းေရးနည္းဥပေဒ ပုဒ္မ ၃၅ အရ အလုပ္ရပ္စဲမႈ နစ္နာေၾကးနႈန္းထားမ်ား သတ္မွတ္နိုင္ေရးဆိုင္ရာ ညွိနွဳိင္းအစည္းအေဝးကို ၂၃-၈-၂၀၁၃ ရက္ေန့ နံနက္(၁၀းဝ၀)နာရီအခ်ိန္ တြင္ ေနျပည္ေတာ္ရံုးအမွတ္(၅၁)၊ အလုပ္သမား၊အလုပ္အကိုင္နွင့္ လူမႈဖူလံုေရးဝန္ႀကီးဌာန အစည္းအေဝးခန္းမတြင္ က်င္းပရာ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးေအးျမင့္...

အလုပ္သမားညႊန္ႀကားေရးဦးစီးဌာန နွင့္ Center for Vocational Training (CVT Myanmar)တို႔ နားလည္မႈစာခြ်န္လႊာ (MoU) လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္း အခမ္းအနားက်င္းပ

Friday, August 16th, 2013
ေနျပည္ေတာ္၊ ျသဂုတ္ ၁၆ လုပ္သားထု၏ ကြ်မ္းက်င္မႈဖြံ့ျဖိုးတိုးတက္ေရးအတြက္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း သင္တန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ေပးျခင္း၊ ပံုမွန္ေက်ာင္းပညာ ဆက္လက္သင္ႀကားရန္ အခက္အခဲရွိသူမ်ားအတြက္သင္တန္းမ်ားဖြင့္လွစ္ေပးျခင္းျဖင့္ ျမန္မာ လူငယ္ မ်ား အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ားရရွိျခင္း၊ လူ့စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ ဖြံ့ျဖဳိးတိုးတက္လာျခင္းတို့အား ရည္မွန္းကာ အလုပ္သမား၊...

ျပည္ပတြင္အလုပ္လုပ္ကိုင္မႈႀကီးႀကပ္ေရးေကာ္မတီ ၏ စီမံခန့္ခြဲေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီ နွင့္ အလုပ္သမားအခြင့္အေရးကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီ တို့၏ (၆/၂၀၁၃) ႀကိမ္ေျမာက္ လုပ္ငန္းညွိနွိုင္းအစည္းအေဝးက်င္းပ

Friday, August 16th, 2013
ေနျပည္ေတာ္၊    ႀသဂုတ္    ၁၆ ျပည္ပတြင္အလုပ္လုပ္ကိုင္မႈႀကီးႀကပ္ေရးေကာ္မတီ၏ စီမံခန့္ခြဲေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီနွင့္ အလုပ္သမားအခြင့္အေရး ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီ တို့၏ (၆/၂၀၁၃) ႀကိမ္ေျမာက္လုပ္ငန္းညွိနွိုင္းအစည္းအေဝးကို ယေန့ (၁၆-၈-၂၀၁၃) ရက္ေန့ (၁၀းဝ၀) နာရီတြင္ ေနျပည္ေတာ္ ရံုးအမွတ္(၅၁)၊ အလုပ္သမား၊ အလုပ္အကိုင္...

မေလးရွားနိုင္ငံမွ ျမန္မာနိုင္ငံသို့ ျပန္လည္ေရာက္ရွိလာသည့္ အလုပ္သမားမ်ားအားအလုပ္အကိုင္မ်ား ခန္႔ထားနိုင္ေရးအတြက္ လူေတြ႔စစ္ေဆးခံနိုင္ရန္ အသိေပးျခင္း

Wednesday, August 14th, 2013
အလုပ္သမား၊ အလုပ္အကိုင္နွင့္လူမႈဖူလံုေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္ မေလးရွားနိုင္ငံမွ ျပန္လည္ ေရာက္ရွိလာသည့္ နိုင္ငံသားအလုပ္သမားမ်ားအား သင့္ေလ်ာ္ေကာင္းမြန္သည့္ အလုပ္အကိုင္မ်ား ရရွိေရး ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိရာ ၁၉-၆-၂၀၁၃ ရက္ေန့မွစ၍ အလုပ္လာေရာက္ေလွ်ာက္ထားသူ (၉၅၀)ဦး အနက္ က်ား(၆၈၀)ဦး၊ မ(၂၂၅)ဦး၊ စုစုေပါင္း (၉၀၅)ဦးအား...