သတင်း news

အဂၤလိပ္ဘာသာစကားကြ်မ္းက်င္မႈသင္တန္း အမွတ္စဥ္(၁/၂၀၁၃) ဆင္းပြဲအခမ္းအနားက်င္းပျခင္း

Tuesday, April 9th, 2013
ေနျပည္ေတာ္ ၊ ဧျပီ ၅ ရက္ အလုပ္သမား၊အလုပ္အကိုင္နွင့္လူမႈဖူလံုေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ အရာထမ္းမ်ား အဂၤလိပ္ဘာသာစကား ကြ်မ္းက်င္မႈ သင္တန္း အမွတ္စဉ္(၁/၂၀၁၃)ဆင္းပြဲအခမ္းအနားအား ေနျပည္ေတာ္ ရံုးအမွတ္ (၅၁)ရွိ စုေဝးခန္းမႀကီးတြင္ ၅-၄-၂၀၁၃ ရက္ေန႔ နံနက္(ဝ၉းဝ၀)နာရီ၌ က်င္းပခဲ့ပါသည္။...

ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီနယ္ေျမအတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္ညႇိႏွဳိင္းဖ်န္ေျဖေရးအဖြဲ႔မ်ားအား အလုပ္သမားေရးရာ အျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းေရးဥပ‌ေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ားနွင့္လုပ္ငန္းဆိုင္ရာေဆြးေႏြးပြဲ ဖြင့္ပြဲအခမ္း အနားသို႔ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးေမာင္ျမင့္ တက္ေရာက္အမွာစကားေျပာႀကား

Thursday, March 28th, 2013
ေနျပည္ေတာ္  မတ္လ ၂၈ ရက္ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီနယ္ေျမအတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္(၈)ၿမဳိ႕နယ္မွ ညႇိႏွဳိင္းဖ်န္ေျဖေရးအဖြဲ႔မ်ားအား အလုပ္သမားေရးရာ အျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းေရးဥပ‌ေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ားႏွင့္လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးပြဲဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနားကို မတ္လ ၂၈ ရက္ေန႔နံနက္(ဝ၈း၃၀)နာရီအခ်ိန္၌ေနျပည္ေတာ္၊ရံုးအမွတ္(၅၁)၊အလုပ္သမား၊အလုပ္အကိုင္နွင့္လူမႈဖူလံုေရးဝန္ႀကီး ဌာနတြင္က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါအခမ္းအနားတြင္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး၊ ဦးေမာင္ျမင့္မွ...

ကိုရီးယားဘာသာစကားကြ်မ္းက်င္မႈကို ကြန္ပ်ဴတာအေျချပဳ စစ္ေဆးသည့္စာစစ္ဌာန EPS-TOPIK (Computer Based Test-CBT) Centre ဖြင့္လွစ္ျခင္း

Wednesday, March 27th, 2013
ရန္ကုန္ ၂၀၁၃ မတ္လ ၂၅ ရက္ ကိုရီးယားဘာသာစကားကြ်မ္းက်င္မႈကို ကြန္ပ်ဴတာအေျချပဳစစ္ေဆးသည့္စာစစ္ဌာန EPS-TOPIK (Computer Based Test-CBT) Centre ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားအား ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး မရမ္းကုန္းၿမိဳ႔နယ္၊ အမွတ္(၅)ရပ္ကြက္၊ နဂါးရံုဘုရားလမ္းရွိ အဆိုပါအေဆာက္အဦေရွ႔တြင္ ၂၀၁၃...

ကုိရီးယားသမၼတနုိင္ငံတြင္ သြားေရာက္အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနသည့္ ျမန္မာအလုပ္သမားသီဟန္ေအာင္ ၏ အာမခံေလ်ာ္ေၾကးေပးအပ္ျခင္း

Thursday, March 21st, 2013
ကုိရီးယားသမၼတနုိင္ငံတြင္ မေတာ္တဆ စက္ညွပ္သျဖင့္ဘယ္ဘက္လက္မတစ္ေခ်ာင္းမွ အပ က်န္လက္ေခ်ာင္း (၄) ေခ်ာင္းျပတ္ေတာက္ခဲ့ေသာ ျမန္မာအလုပ္သမား သီဟန္ေအာင္(မနလအမွတ္-အမ္ ၃၈၈၄၇၈)၏အာမခံေလ်ာ္ေၾကး ေပးအပ္ျခင္းကိစၥ အလုပ္သမား၊ အလုပ္အကုိင္နွင့္ လူမွုဖူလုံေရး၀န္ၾကီးဌာနသည္ ျပည္ပတြင္အလုပ္လုပ္ ကုိင္မွဳ ၾကီးၾကပ္ေရး ေကာ္မတီ၏ လမ္းညႊန္ခ်က္ျဖင့္ျပည္ပတြင္သြားေရာက္...

လူမႈဖူလံုေရးအဖြဲ၊ ဆရာဝန္မ်ား လုပ္ငန္းခြင္စြမ္းေဆာင္ရည္ျမွင့္တင္ေရးသင္တန္း အမွတ္စဥ္(၁/၂၀၁၃) ဖြင့္လွစ္ျခင္း

Thursday, March 21st, 2013
ေနျပည္ေတာ္ ၊ မတ္ ၁၈ ရက္ အလုပ္သမား၊ အလုပ္အကိုင္နွင့္ လူမႈဖူလံုေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ လူမႈဖူလံုေရးအဖြဲ႔၊ဆရာဝန္မ်ား လုပ္ငန္းခြင္စြမ္းေဆာင္ ရည္ျမႇင့္တင္ေရးသင္တန္းအား ရံုးအမွတ္(၅၁) စုေဝးခန္းမတြင္ ၁၈-၃-၂၀၁၃ ရက္ေန့ နံနက္(ဝ၉း၃၀)နာရီ၌ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါ အခမ္းအနားသို့...

လူမႈဖူလံုေရးအဖြဲ႔ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ စာရင္းကိုင္သင္တန္းဖြင့္လွစ္ျခင္း

Thursday, March 14th, 2013
ေနျပည္ေတာ္ ၊ မတ္ ၁၁ ရက္ အလုပ္သမား၊ အလုပ္အကိုင္နွင့္ လူမႈဖူလံုေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ စုေဝးခန္းမတြင္ ၁၁-၃-၂၀၁၃ ရက္ ေန့ နံနက္ ဝ၉း၃၀ နာရီ၌ လူမႈဖူလံုေရးအဖြဲ႔ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ စာရင္းကိုင္သင္တန္းဖြင့္လွစ္ျခင္း အခမ္းအနားကို...

ထိုင္းနိုင္ငံသို႔ MOU အလုပ္သမားေစလႊတ္သည့္လုပ္ငန္းစဥ္အခ်ိန္ကာလ ၁၀ ရက္မွ ၂၀ ရက္အတြင္း သာ ႀကာျမင့္ေတာ့မည္

Tuesday, March 12th, 2013
ေနျပည္ေတာ္ မတ္ ၁၁ နိုင္ငံေတာ္စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေစေရးအတြက္ နိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီး၏ လမ္းညွြန္ခ်က္ နွင့္အညီ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား လက္ရွိ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္လုပ္ငန္းစဉ္းမ်ားအား ေျဖေလ်ာ့ေပးနိုင္ေရး အတြက္ စိစစ္ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိေႀကာင္း ၊ ျပည္ပတြင္အလုပ္လုပ္ကိုင္မႈႀကီးႀကပ္ေရးေကာ္မတီ အေနျဖင့္ လက္ရွိေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ထိုင္းနိုင္ငံသို့ MOU...

ေဂ်ာ္ဒန္နိုင္ငံသို႔ တရားမဝင္သြားေရာက္အလုပ္လုပ္ေနေသာ အလုပ္သမားမ်ား၏ အေရးကိစၥအား အလုပ္သမား၊အလုပ္အကိုင္နွင့္လူမႈဖူလံုေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ တာဝန္ရွိသူမ်ားကအျမန္ဆံုးသြားေရာက္ ညွိႏွဳိင္း ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ျဖစ္

Thursday, March 7th, 2013
ေဂ်ာ္ဒန္နိုင္ငံ၊ Ramtha ျမိဳ႔ Century Miracle Apparel Mfg. Co., Ltd အထည္ခ်ဳပ္စက္ရံုတြင္ လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိေသာ ျမန္မာအလုပ္သမား (၁၃၀ဝ)ဦး ရွိသည့္အနက္၊ အလုပ္သမား (၁၂၀ဝ)ဦးခန္႔သည္ (၁၄-၂-၂၀၁၃)ရက္ေန႔ကစတင္ျပီး အလုပ္ရွင္အားဆႏၵျပမႈျဖစ္စဥ္အား ေဂ်ာ္ဒန္နိုင္ငံနွင့္...

ကိုရီးယားသမၼတႏိုင္ငံတြင္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ရန္ အတြက္ Computer Based Test (CBT)စနစ္ျဖင့္ ကိုရီးယားဘာသာ အရည္အခ်င္းစစ္ အထူးသီးသန့္စာေမးပြဲေႀကညာခ်က္

Tuesday, March 5th, 2013
ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာနိုင္ငံတြင္ က်င္းပမည့္ Computer Based Test (CBT)စနစ္ျဖင့္ ကိုရီးယားဘာသာ အရည္အခ်င္းစစ္ အထူးသီးသန့္စာေမးပြဲေႀကညာခ်က္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာနိုင္ငံ၊ အလုပ္သမား၊ အလုပ္အကိုင္နွင့္လူမႈဖူလံုေရးဝန္ႀကီးဌာနနွင့္ ကိုရီးယားသမၼတနိုင္ငံ၊ အလုပ္အကိုင္နွင့္ အလုပ္သမားဝန္ႀကီးဌာနတို့သည္ နွစ္နိုင္ငံသေဘာတူညီမႈစာခြ်န္လႊာအရ နိုင္ငံျခားသားလုပ္သား ေခၚယူမႈစနစ္ျဖင့္ ကိုရီးယားသမၼတနိုင္ငံတြင္...

ကိုရီးယားသမၼတနိုင္ငံတြင္ အလုပ္လုပ္ကိုင္စဥ္လုပ္ငန္းခြင္ျပင္ပေသဆံုးခဲ့ေသာ ျမန္မာလုပ္သား တစ္ဦး၏မိဘအုပ္ထိန္းသူသို့ အာမခံေလ်ာ္ေျကးေငြေပးအပ္

Tuesday, March 5th, 2013
ကိုရီးယားသမၼတနိုင္ငံတြင္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ရန္ အစိုးရျပည္ပအလုပ္အကိုင္ေအဂ်င္စီမွ တဆင့္ သြားေရာက္ခဲ့ေသာ ျမန္မာအလုပ္သမား ေမာင္မင္းသန္းသည္ကိုရီးယားသမၼတနိုင္ငံရွိ ၄င္းေနထိုင္ရာအိမ္ခန္း၌နွလံုးေရာဂါျဖင္‌့ ကြယ္လြန္သြားခဲ့ပါသည္။ သို့ပါ၍ ေမာင္မင္းသန္းအတြက္ လုပ္ငန္းခြင္ ျပင္ပအသက္အာမခံ ေလ်ာ္ေႀကးေငြခံစားခြင့္ ျပဳနိုင္ရန္ ကိုရီးယားသမၼတနိုင္ငံရွိ သက္ဆိုင္ရာ အာမခံဌာနမွ စိစစ္မႈမ်ားျပဳလုပ္ျပီးေနာက္...