သတင်း news

Master Sports (Myanmar) ဖိနပ္စက္ရံု၏ စက္ပစၥည္းမ်ားအား ေလလံတင္ေရာင္းခ်နိုင္ေရး အတြက္ ဖိနပ္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းမွ တာဝန္ရွိသူမ်ားနွင္‌့ စက္ရံုပိုင္ရွင္မ်ားအားေတြ့ဆံုျခင္း

Tuesday, October 7th, 2014
အလုပ္သမား၊ အလုပ္အကိုင္နွင့္ လူမႈဖူလံုေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးေအးျမင္‌့ သည္ ၆-၁၀-၂၀၁၄ ရက္ေန့တြင္ ရန္ကုန္ျမိဳ႔ ၊ မရမ္းကုန္းျမိဳ႔နယ္ရွိ အလုပ္ရံုနွင္‌့ အလုပ္သမားဥပေဒ စစ္ေဆးေရးဦးစီးဌာန၌ က်င္းပျပုလုပ္သည့္ Master Sports (Myanmar) ဖိနပ္စက္ရံု၏...

သတၱမအႀကိမ္ေျမာက္ အာဆီယံေရႊ႔ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားညီလာခံက်င္းပနိုင္ေရး အတြက္ နိုင္ငံအဆင့္အျကိုညွိနွိုင္းအစည္းအေဝးက်င္းပ

Thursday, October 2nd, 2014
သတၱမအႀကိမ္ေျမာက္ အာဆီယံေရႊ႔ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားညီလာခံက်င္းပနိုင္ေရး အတြက္ နိုင္ငံအဆင့္အျကိုညွိနွိုင္းအစည္းအေဝး ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားကို ၂၀၁၄ ခုနွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ ၂ ရက္ေန့ နံနက္ ဝ၉းဝ၀ နာရီအခ်ိန္ ေနျပည္ေတာ္၊ Horizon Lake View Resort ဟိုတယ္၌...

လူမူဖူလံုေရးအဖြဲ့၏ေဆးဘက္ဆိုင္ရာအႀကံေပးအဖြဲ႔ ပထမအႀကိမ္အစည္းအေဝးက်င္းပျခင္း

Tuesday, September 30th, 2014
ေနျပည္ေတာ္၊စက္တင္ဘာ ၃၀ ရက္ လူမႈဖူလံုေရးအဖြဲ့၏ေဆးဘက္ဆိုင္ရာအႀကံေပးအဖြဲ့ ပထမအႀကိမ္အစည္းအေဝးအား ၂၀၁၄ ခုနွစ္ စက္တင္ဘာ လ ၃၀ ရက္ေန့ နံနက္(၉) နာရီ အခ်ိန္၌ အလုပ္သမား၊ အလုပ္အကိုင္နွင့္ လူမႈဖူလံုေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ စုေဝးခန္းမတြင္ က်င္းပရာ...

အဓမၼခိုင္းေစမႈ လံုးဝပေပ်ာက္ေရး ပူးတြဲမဟာဗ်ဴဟာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီ ညွိႏွဳိင္းအစည္းအေဝးက်င္းပျခင္း

Tuesday, September 30th, 2014
၂၀၁၄ ခုနွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၂၉ ရက္ေန့၊ နံနက္ (၁၀:ဝ၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ အလုပ္သမား၊ အလုပ္အကိုင္နွင့္ လူမႈဖူလံုေရး ဝန္ျကီးဌာန၊ အစည္းအေဝးခန္းမ၌ ၂၀၁၅ ခုနွစ္တြင္ အဓမၼခိုင္းေစမႈ လံုးဝ ပေပ်ာက္ေရး ပူးတြဲမဟာဗ်ဴဟာ...

အလုပ္အကိုင္နွင့္လူ့စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ ဖြံ့ျဖိဳးတိုးတက္ေရးဆပ္ေကာ္မတီ နွင့္ တိုင္းေဒသျကီး အစိုးရဆပ္ေကာ္မတီမ်ား၊ ဌာနဆိုင္ရာဝန္ထမ္းမ်ားနွင့္ ေတြ့ဆံုေဆြးေႏြးျခင္း

Wednesday, September 17th, 2014
အလုပ္သမား၊အလုပ္အကိုင္နွင့္ လူမႈဖူလံုေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ နိုင္ငံေတာ္၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ မ်ားအား တတိယအဆင့္အရွိန္ျမွင့္တင္မႈ (Third Wave) လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ပါရွိသည့္ Delivery Unit မ်ားနွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး၊ အစိုးရဆပ္ေကာ္မတီမ်ား၊ တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္ ဌာနဆိုင္ရာမ်ားမွ ပုဂၢိဳလ္မ်ား ေတြ့ဆံုပြဲအခမ္းအနားကို ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး၊...

ထိုင္းနိုင္ငံေရာက္ ျမန္မာေရွြ့ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားနွင့္ပတ္သက္၍ သတင္းထုတ္ျပန္ ေျကညာခ်က္

Wednesday, September 17th, 2014
ထိုင္းနိုင္ငံတြင္ေရာက္ရွိေနေသာအေထာက္အထားမဲ့ နိုင္ငံျခားသားအလုပ္သမားမ်ားအတြက္ ၃၀-၆-၂၀၁၄ ရက္ေန့မွ စတင္၍ ထိုင္းနိုင္ငံ၌ One Stop Service စခန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္၍ အေထာက္အထားမ်ားထုတ္ေပးခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါ အေထာက္အထား ရရွိျပီးသူ အလုပ္သမားမ်ားသည္ သက္ဆိုင္ရာနိုင္ငံ၏ နိုင္ငံသား အေထာက္...

ေညာင္ဦးျမိဳ႔၊ ပခုကၠဴၿမိဳ႔မ်ားရွိ ဝန္ႀကီးဌာနလက္ေအာက္ခံရံုးမ်ားသို့ သြားေရာက္စစ္ေဆး၍ ဝန္ထမ္းမ်ားနွင့္ ေတြ့ဆံုျခင္း

Thursday, September 11th, 2014
အလုပ္သမား၊ အလုပ္အကိုင္နွင့္လူမႈဖူလံုေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန္ႀကီးမွ ေညာင္ဦးျမိဳ႔၊ ပခုကၠဴၿမိဳ႔မ်ားရွိ ဝန္ႀကီးဌာနလက္ေအာက္ခံရံုးမ်ားသို့ သြားေရာက္စစ္ေဆး၍ ဝန္ထမ္းမ်ားနွင့္ ေတြ့ဆံုျခင္း အလုပ္သမား၊ အလုပ္အကိုင္နွင့္လူမႈဖူလံုေရးဝန္ႀကီးဌာန ၊ ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးထင္ေအာင္ သည္ စက္တင္ဘာလ ၆ ရက္နွင့္ ၇...

(၁၃) ႀကိမ္ေျမာက္ ေရွြ့ေျပာင္းလုပ္သားမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းနွင့္ ျမွင့္တင္ျခင္းဆိုင္ရာ အာဆီယံစာခ်ဳပ္စာတမ္း (မူႀကမ္း) ေရးဆြဲေရးအဖြဲ႔ အစည္းအေဝးက်င္းပျခင္း

Monday, September 1st, 2014
(၁၃)ႀကိမ္ေျမာက္ေရႊ႔ေျပာင္းလုပ္သားမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းနွင့္ ျမွင့္တင္ျခင္းဆိုင္ရာ အာဆီယံစာခ်ဳပ္စာတမ္း(မူႀကမ္း) ေရးဆြဲေရးအဖြဲ႔ အစည္းအေဝး ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားကို စက္တင္ဘာလ ၁ ရက္ေန့ နံနက္ ဝ၉းဝ၀ နာရီ ေနျပည္ေတာ္၊ Horizon Lake View Resort...

ျမန္မာနိုင္ငံလုပ္သားထုကြ်မ္းက်င္မႈဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ညွိႏွဳိင္းအစည္းအေဝး က်င္းပျပဳလုပ္ျခင္း

Monday, September 1st, 2014
အလုပ္သမား၊ အလုပ္အကိုင္နွင့္လူမႈဖူလံုေရးဝန္ႀကီးဌာန မွ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ျမန္မာ နိုင္ငံလုပ္သားထုကြ်မ္းက်င္မႈဇြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ညွိႏွဳိင္းအစည္းအေဝးကို ေနျပည္ေတာ္ ၊ ရံုးအမွတ္(၅၁) အစည္းအေဝးခန္းမတြင္ ျသဂုတ္လ ၂၈ ရက္ေန့ နံနက္ (ဝ၉း၃၀)နာရီ၌ က်င္းပ ျပုလုပ္ခဲ့ပါသည္။အစည္းအေဝးသို့ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးေအးျမင့္၊...

ပည္ပသို့သြားေရာက္အလုပ္လုပ္ကိုင္မည့္ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားျပည္ပသို့မထြက္ခြာမီလုပ္ငန္းခြင္အျကိုသင္တန္းဖြင့္ပြဲ က်င္းပ

Sunday, August 31st, 2014
အလုပ္သမာ:၊အလုပ္အကိုင္နွင့္လူမႈဖူလံုေရးဝန္ျကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးေအးျမင့္ သည္ ၃၁-၈-၂၀၄ ရက္ေန့တြင္ ရန္ကုန္ျမိဳ႔ ၊ ကြ်မ္းက်င္မႈေလ့က်င့္ေရးသင္တန္းေက်ာင္း(ေျမာက္ဒဂံု) ၌ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ျပည္ပသို့သြားေရာက္အလုပ္လုပ္ကိုင္မည့္ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ား ျပည္ပသို့ မထြက္ခြာမီ လုပ္ငန္းခြင္အျကိုသင္တန္းဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားသို့တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါအခမ္းအနားကို ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးထင္ေအာင္၊...