သတင်း news

တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ျပည္နယ္မ်ားရွိ ျမိဳ႔နယ္ညွိႏွဳိင္းဖ်န္ေျဖေရးအဖြဲ႔ ဥကၠ႒နွင့္ အတြင္းေရးမႉးမ်ား၏ ဆက္သြယ္ရန္လိပ္စာနွင့္ ဖုန္းနံပါတ္မ်ား

Wednesday, July 24th, 2013
တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ျပည္နယ္မ်ားရွိ ျမိဳ႔နယ္ညွိႏွဳိင္းဖ်န္ေျဖေရးအဖြဲ႔ ဥကၠ႒ နွင့္ အတြင္းေရးမႉးမ်ား၏ ဆက္သြယ္ရန္လိပ္စာ နွင့္ ဖုန္းနံပါတ္မ်ား အား အျပည့္အစုံသိရွိရန္ . . . . . . .

ဒုတိယ၀န္ႀကီး ေဒၚ၀င္းေမာ္ထြန္း မဂၤလာဒံုစက္မႈဇုန္ရွိ အာမခံအလုပ္သမားမ်ားအား ကြန္ပ်ဴတာျဖင့္ ဖတ္ရႈႏုိင္သည့္ Electronic Card မ်ားထုတ္ေပးေနမႈ အခမ္းအနားတက္ေရာက္ခဲ့ျခင္း

Monday, July 15th, 2013
အလုပ္သမား၊ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ လူမႈဖူလံုေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ၂၀၁၂ လူမႈဖူလံုေရးဥပေဒႏွင့္အညီ အာမခံအလုပ္သမားမ်ားအတြက္ ကြန္ပ်ဴတာျဖင့္ ဖတ္ရႈႏုိင္ေသာ Electronic Card မ်ား ထုတ္ေပးေရးအစီအစဥ္အရ အလုပ္သမားမ်ား၏ Electronic Card မ်ားတြင္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပႏုိင္ရန္ ကြန္ပ်ဴတာမ်ား၊ Webcam...

၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ အနည္းဆုံးအခေၾကးေငြနည္းဥပေဒမ်ား

Saturday, July 13th, 2013
အလုပ္သမား၊ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ လူမႈဖူလံုေရး၀န္ႀကီးဌာနသည္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ အနည္းဆံုးအခေၾကးေငြဥပေဒပုဒ္မ ၃၆၊ ပုဒ္မခဲြ(က)အရ အပ္ႏွင္းေသာလုပ္ပိုင္ခြင့္ကို က်င့္သံုးလ်က္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖဲြ႕၏ သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ (၁၂.၇.၂၀၁၃) ရက္ေန႔တြင္ ေအာက္ပါနည္းဥပေဒမ်ားကို ထုတ္ျပန္လိုက္သည္ …

မေလးရွားနိုင္ငံမွ ျပန္လည္ေရာက္ရွိလာသည့္ အလုပ္သမားမ်ားအား ျပည္တြင္းအလုပ္အကိုင္ေနရာ မ်ားတြင္ ခန့္ထားေပးျခင္း

Thursday, July 11th, 2013
အလုပ္သမား၊ အလုပ္အကိုင္နွင့္လူမႈဖူလံုေရးဝန္ျကီးဌာနသည္ မေလးရွားနိုင္ငံမွ ျပန္လည္ ေရာက္ရွိလာသည့္ နိုင္ငံသားအလုပ္သမားမ်ားအား သင့္ေလ်ာ္ေကာင္းမြန္သည့္ အလုပ္အကိုင္မ်ား ရရွိေရး ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိရာ ၁၉-၆-၂၀၁၃ ရက္ေန့မွစ၍ ၄-၇-၂၀၁၃ ရက္ေန့အထိ အလုပ္ လာေရာက္ေလွ်ာက္ထားသူ (၂၃၇)ဦးအနက္ က်ား(၁၆၄)ဦး၊ မ(၅၃)ဦး၊...

ဒုတိယဝန္ႀကီး ေဒၚဝင္းေမာ္ထြန္း မနၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးစက္မႈဇုန္ရွိ စက္ရံု၊အလုပ္ရံုမ်ားနွင့္ မနၱေလး အလုပ္သမားေဆးရံုႀကီးအား ႀကည့္ရႈစစ္ေဆးျခင္း

Monday, July 8th, 2013
ေနျပည္ေတာ္ ၊ ဇူလိုင္လ ၇ ရက္ အလုပ္သမား၊အလုပ္အကိုင္နွင့္လူမႈဖူလံုေရးဝန္ျကီးဌာန မွ ဒုတိယဝန္ျကီး ေဒၚဝင္းေမာ္ထြန္း သည္ တာဝန္ရွိသူမ်ားလိုက္ပါလ်က္ ၅-၇-၂၀၁၃ ရက္ေန့ မြန္းလဲ(၁၂း၃၀) နာရီတြင္ မနၱေလးတိုင္းေဒသျကီး စက္မႈဇုန္ျကီးျကပ္ေရးေကာ္မတီ ရံုးခ်ုပ္သို့ သြားေရာက္၍...

၂၀၁၃ ခုနွစ္ မိုးရာသီ သစ္ပင္စိုက္ပ်ိုးပြဲအခမ္းအနားက်င္းပျခင္း

Monday, July 8th, 2013
အလုပ္သမား၊အလုပ္အကိုင္နွင့္လူမႈဖူလံုေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ ၂၀၁၃ ခုနွစ္ မိုးရာသီသစ္ပင္ စိုက္ပ်ိုဳးပြဲကို ယေန့နံနက္(ဝ၉းဝ၀)နာရီတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိရံုးအမွတ္(၅၁)အနီးဝန္းက်င္၌ က်င္းပရာ အလုပ္သမား၊အလုပ္အကိုင္ နွင့္ လူမႈဖူလံုေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးေမာင္ျမင့္၊ ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးျမင့္သိန္း နွင့္ ေဒၚဝင္းေမာ္ထြန္းတို့ တက္ေရာက္ျပီး ကံ့ေကာ္ပင္မ်ားကို...

မေလးရွားႏိုင္ငံမွ ျပန္လည္ေရာက္ရွိလာသည့္ အလုပ္သမားမ်ား အလုပ္ခန္႔ထားေရးရန္ လူေတြ႔ စစ္ေဆးမည့္ ေန႔ရက္ေၾကျငာျခင္း

Monday, July 8th, 2013
အလုပ္သမား၊ အလုပ္အကိုင္နွင့္လူမႈဖူလံုေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္ မေလးရွားနိုင္ငံမွျပန္လည္ေရာက္ရွိလာသည့္ အလုပ္ သမားမ်ားကိုအလုပ္ေနရာမ်ားသို့အျမန္ဆံုးဝင္ေရာက္နိုင္ေရးခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိရာ ၁၉-၆-၂၀၁၃ ရက္ေန႔မွစ၍ ၄-၇-၂၀၁၃ ရက္ေန႔အထိ အလုပ္ ေလွ်ာက္ထားသူ (၂၃၇)ဦး အနက္ က်ား (၁၆၄)ဦး၊ မ (၅၃)ဦး၊ စုစုေပါင္း (၂၁၇)ဦးတို့အားအလုပ္ခန္႔ထားေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္။...

မေလးရွားနိုင္ငံမွ ျပန္လည္ေရာက္ရွိလာသည့္ အလုပ္သမားမ်ားအား အလုပ္ခန့္ထားျခင္း

Wednesday, July 3rd, 2013
အလုပ္သမား၊ အလုပ္အကိုင္နွင့္လူမႈဖူလံုေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္ မေလးရွားနိုင္ငံမွ ျပန္လည္ ေရာက္ရွိလာသည့္ အလုပ္ သမားမ်ားအား ျပည္တြင္းအလုပ္အကိုင္ခန့္ထားေပးရန္ ရန္ကုန္ျမိဳ႔ ၊ ရန္ကင္းျမိဳ႔နယ္၊ (၁၃)ရပ္ကြက္၊ ျမနႏၵာလမ္း၊ အမွတ္(၂၉၈)ရွိ အလုပ္သမားညႊန္ၾကားေရးဦးစီးဌာန၊ လုပ္သားမ်ားလုပ္ငန္းခြင္ကြ်မ္းက်င္မႈေလ့က်င့္ေရး သင္တန္းေက်ာင္း (တယ္လီဖုန္း အမွတ္...

မေလးရွားနိုင္ငံမွ ျမန္မာနိုင္ငံသို့ ျပန္လည္ေရာက္ရွိလာသည့္အလုပ္သမားမ်ားအားသင့္ေလ်ာ္ေကာင္းမြန္သည့္ အလုပ္အကိုင္ေနရာခ်ထားေရးအတြက္ လူေတြ့စစ္ေဆးခံရန္ အသိေပးနွိုးေဆာ္ျခင္း

Tuesday, July 2nd, 2013
အလုပ္သမား၊ အလုပ္အကိုင္နွင့္လူမႈဖူလံုေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္ မေလးရွားနိုင္ငံမွျပန္လည္ေရာက္ရွိလာသည့္ အလုပ္ သမားမ်ားကိုအလုပ္ေနရာမ်ားသို့အျမန္ဆံုးဝင္ေရာက္နိုင္ေရးခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိရာလာေရာက္ ေလွ်ာက္ ထားသူ (၈၂)ဦးရွိသည့္အနက္ (၅၅)ဦးကိုအလုပ္ခန့္ ထား ေဆာင္ရြက္ေပးနိုင္ခဲ့ျပီးျဖစ္ပါသည္။ ၃-၇-၂၀၁၃ ရက္ ေန့နွင့္ ၄-၇-၂၀၁၃ ရက္ေန့မ်ားတြင္ (ဝ၉းဝ၀)နာရီအခ်ိန္၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႔ ရန္ကင္းျမိဳ႔နယ္၊...

အလုပ္သမား၊အလုပ္အကိုင္နွင့္လူမႈဖူလံုေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ မိခင္နွင့္ကေလးေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း နွင့္ အမ်ိုးသမီးေရးရာအဖြဲ့ မွ ေသြးလႉဒါန္းပြဲအခမ္းအနားက်င္းပျခင္း

Tuesday, July 2nd, 2013
ေနျပည္ေတာ္ ဇူလိုင္ ၂ ရက္ ၂၀၁၃ ခုနွစ္ ဇူလိုင္လ(၃)ရက္ေန့တြင္ က်ေရာက္သည့္ ျမန္မာအမ်ိုးသမီးမ်ားေန့ ကို ႀကိဳဆိုဂုဏ္ျပဳေသာ အားျဖင့္ ၂-၇-၂၀၁၃ ရက္ေန့ နံနက္(ဝ၉း၃၀)နာရီတြင္ ေနျပည္ေတာ္ ကုတင္(၁၀ဝ၀)အေထြေထြေရာဂါကုေဆးရံုႀကီးတြင္ အလုပ္သမား၊အလုပ္အကိုင္နွင့္ လူမႈဖူလံုေရးဝန္ႀကီးဌာန၊...