သတင်း news

စက်ရုံ/အလုပ်ရုံ/အလုပ်ဌာနများအား လူမှုဖူလုံရေးထောက်ပံ့ကူညီမှု အကျိုးခံစားခွင့် ထုတ်ပေးလျက်ရှိ

Monday, May 25th, 2020
Covid-19 ရောဂါကာကွယ်ထိန်းချုပ်နိုင်ရေးအတွက် မြန်မာနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံလုံးရှိ စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံ၊ အလုပ်ဌာနများကို ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာန၏ သတ်မှတ်ချက်၊ အကြံပြု ချက်များနှင့်အညီ လိုက်နာဆောင်ရွက်ရန် ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် ဧပြီလ (၂၀) ရက်နေ့မှ မေလ(၁၅) ရက်နေ့...

ဂျပန်အစိုးရမှ ဂျပန်နိုင်ငံတွင် ရောက်ရှိလျက်ရှိပြီး သတ်မှတ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီသူများအား COVID-19 ရောဂါကူးစက်ပြန့်ပွားမှုအခြေအနေကြောင့် ယန်း ၁၀၀,၀၀၀ ထောက်ပံ့ပေးမည်

Monday, May 25th, 2020
ဂျပန်နိုင်ငံတွင် ရောက်ရှိလျက်ရှိသော သတ်မှတ်ချက်နှင့်ကိုက်ညီသူများ အကျိုးခံစားခွင့်ကို http://www.soumu.go.jp/main-content/000685956.pdf(English) တွင် လျှောက်ထားနိုင် ရေး အောက်ပါအတိုင်း အသိပေးအပ်ပါသည် အပြည့်အစုံ.