ထိုင်းနိုင်ငံအစိုးရမှ ထုတ်ပေးထားသော ယာယီနေထိုင်အလုပ်လုပ်ကိုင်ခွင့်လက်မှတ် (ဘတ်ကတ် ခေါ် TR – 38) ကိုင်ဆောင်ထားသော မြန်မာအလုပ်သမားများအား အထောက်အထားထုတ်ပေးမည့် လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် ပူးတွဲပါ ပုံစံများ

ပူးတြဲ (၁) “သာမန္နိုင္ငံကူးလက္မွတ္ ေလၽွာက္ထားသူ၏ ကိုယ္ေရးမွတ္တမ္း ထိန္းသိမ္းရန္ပုံစံ [download id=”1136″] ”

ပူးတြဲ (၂) “Counter Services Co., Ltd မ်ားစာရင္း [download id=”1137″]”

ပူးတြဲ (၃) “CI ေလၽွာက္ထားသူ၏ ကိုယ္ေရးမွတ္တမ္း ထိန္းသိမ္းရန္ပုံစံ [download id=”1138″] ”