အမှတ်ပေးစနစ်ဖြင့် အလုပ်ခန့်ထားသည့် (Recruitment Point System) EPS-TOPIK (ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်း) စာမေးပွဲ အောင်စာရင်း

နေပြည်တော် ဒီဇင်ဘာလ ၂၆ ရက်
အမှတ်ပေးစနစ်ဖြင့် အလုပ်ခန့်ထားသည့် (Recruitment Point System) EPS-TOPIK (ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်း) စာမေးပွဲအောင်မြင်ထားပြီး ကျွမ်းကျင်မှုစမ်းသပ်စစ်ဆေးခြင်း (Skills Test) နှင့် လုပ်ကိုင်နိုင်မှုအရည်အချင်းစစ်ဆေးခြင်း (Compentency Test) ကို (၁၇-၁၁-၂၀၁၇) ရက်နေ့မှ (၂၂-၁၁-၂၀၁၇) ရက်နေ့အထိ အလုပ်သမားညွှန်ကြားရေး ဦးစီးဌာန၊ ဒဂုံမြို့သစ်မြောက်ပိုင်း၊ ကျွမ်းကျင်မှုလေ့ကျင့်ရေးသင်တန်းကျောင်းနှင့် ရန်ကင်းသင်တန်းကျောင်း တို့တွင် ဖြေဆိုသူ (၄၇၀၉) ဦးအနက် (၃၄၅၈) ဦး အောင်မြင် ခဲ့ရာ လုပ်ငန်းစိတ်အလိုက်မှာ
တပ်ဆင်ခြင်း တွင် ဖြေဆိုသူ ၄၀၉၁ ဦးအနက် ၃၀၅၃ ဦးအောင်မြင်
တိုင်းတာခြင်း တွင် ဖြေဆိုသူ ၄၅၃ ဦးအနက် ၂၉၃ ဦးအောင်မြင်
ပူးတွဲတပ်ဆင်ခြင်း တွင် ၁၆၅ ဦးအနက် ၁၁၂ ဦးအောင်မြင်ခဲ့ပါသည်။

စာမေးပွဲဖြေဆိုသူများအနက် မျက်စိအရောင် ခွဲခြားနိုင်စွမ်းမရှိသူ (Colour Blind) ဖြင့် စာမေးပွဲမအောင်မြင်သူ (၁၁၀) ဦးရှိပြီး အောင်မြင်သူများမှ အမှတ်အများဆုံး ၁၉၈ မှတ်ဖြစ်ကာ အမှတ်အနည်းဆုံး ၁၅၉ မှတ်ဖြစ်ပါသည်။

အဆိုပါစာမေးပွဲအောင်မြင်သူ (၃၄၅၈) ဦး၏ အောင်စာရင်းကို အစိုးရပြည်ပအလုပ်အကိုင်အေဂျင်စီရုံး၊ ကြော်ငြာသင်ပုန်း၊ POEA-EPS facebook ၊ ကျွမ်းကျင်မှုလေ့ကျင့် ရေးသင်တန်းကျောင်း၊ ဒဂုံမြို့သစ်မြောက်ပိုင်း တို့တွင် (၁၃-၁၂-၂၀၁၇) ရက်နေ့၌ ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပြီးဖြစ်ကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။
အောင်စာရင်းအပြည့်အစုံ.... (1079)