အလုပ်ခန့်ထားမှုဆိုင်ရာ သဘောတူစာချုပ် ရေးဆွဲချုပ်ဆိုကြရန် အသိပေးကြေငြာခြင်း

အလုပ်သမား၊အလုပ်အကိုင်နှင့်လူမှုဖူလုံရေးဝန်ကြီးဌာန
ကြေငြာချက်အမှတ်၊၁/၂၀၁၅
၁၃၇၇ခုနှစ်၊ဝါခေါင်လပြည့်ကျော် ၁ ရက်
(၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ ၃၁ ရက် )
အလုပ်ခန့်ထားမှုဆိုင်ရာ သဘောတူစာချုပ် ရေးဆွဲချုပ်ဆိုကြရန် အသိပေးကြေငြာခြင်းကြေညာချက် အပြည့်အစုံ (အျပည့္အစံုသိရွိရန္ (10217))

အလုပ်ခန့်ထားမှုဆိုင်ရာ သဘောတူစာချုပ် ပုံစံ ဒေါင်းလုပ်ရယူရန် (အလုပ္ခန္႔ထားမႈဆိုင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ပံုစံ ေဒါင္းလုပ္ရယူရန္....... (15575))

ဝန်ထမ်းများလိုက်နာရမည့် စည်းကမ်းချက်များ နမူနာပုံစံ (ဝန္ထမ္းမ်ားလိုက္နာရမည္႔ စည္းကမ္းခ်က္မ်ား နမူနာပံုစံ..... (10202))

လစာထုတ်ပေးမှုမှတ်တမ်းစာအုပ်ပုံစံ(လစာထုတ္ေပးမႈမွတ္တမ္းစာအုပ္ပံုစံ..... (7906))