နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်မှု အခြေအနေ

ILO (International Labor Organization)

မြန်မာနိုင်ငံလူမှုဖူလုံရေးအဖွဲ့သည် လူမှုဖူလုံရေးစီမံကိန်းသစ်ကို ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ လူမှုဖူလုံရေးဥပဒေနှင့်အညီ အကောင်အထည်ဖော်ရာတွင် နိုင်ငံတကာစံနှုန်းများနှင့်အညီ ဖြစ်စေရေးအတွက် နိုင်ငံတကာအလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းဖြစ်သည့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအလုပ်သမားရေးရာအဖွဲ့ ILO (International Labor Organization) နှင့် ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံလူမှုဖူလုံရေးစီမံကိန်းအတွက် ILO မှ ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တစ်ဦးဖြစ်သူ Ms. Lou Tessier က မြန်မာနိုင်ငံ လူမှုဖူလုံရေး ရုံးနှင့် ဆေးခန်းအချို့အား လေ့လာခြင်း၊ ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေများကို လေ့လာခြင်းများပြုလုပ်ခဲ့ပြီး မြန်မာနိုင်ငံတွင် အမျိုးသားကျန်းမာ ရေး အာမခံစနစ်တစ်ရပ် ထူထောင်နိုင်ရေးအတွက် အကြံပြုချက်များပြုစုခဲ့ပါသည်။ ထို့အပြင် ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ လူမှုဖူလုံရေးဥပဒေကို ရေးဆွဲခဲ့စဉ်က ထည့်ဝင်ကြေးအသစ်နှင့် အကျိုးခံစားခွင့်အသစ်များကို ပြုစုသည့်အခါ တိကျသည့် စာရင်းဇယားကောက်ယူခြင်းများမှ ရရှိသည့် အချက်အလက်များအပေါ် အခြေခံခဲ့ခြင်းမရှိဘဲ ဆောင်ရွက်ဆဲအချက်အလက်များကို အခြေခံပြီး ရေးဆွဲပြုစုခဲ့ခြင်းဖြစ်သည့်အတွက် စနစ် တကျ သုတေသနပြုရန် လိုအပ်ကြောင်းအကြံပြုခဲ့ပါသည်။
ထို့ကြောင့် ကျန်းမာရေးအာမခံစနစ်ဆိုင်ရာ စာရင်းအင်းတွက်ချက်မှုကိုဆောင်ရွက်နိုင်ရန် ILO မှ ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်ဖြစ်သည့် Senior Actuarian ၊ Mr. George Langis နဲ့ Social Security Expert၊ Ms. KhwanployCheechangတို့သည် ၂၀၁၄ခုနှစ်တွင် Actuarial Model နှင့် ပတ်သက်ပြီး လူမှုဖူလုံရေးအဖွဲ့ကို ရက်တိုသင်တန်းပို့ချပေးခဲ့ပါသည်။ Actuarial study အလုပ်ရုံ ဆွေးနွေးပွဲကို ကျင်းပရသည့် ရည်ရွယ်ချက်မှာ ILO မှ ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်ဖြစ်သည့် Senior Actuarian၊ Mr. George Langisနှင့် Social Security Expert၊ Ms. KhwanployCheechangတို့သည် ယခင်ပို့ချခဲ့သည့် Actuarial Model ၏ scenario ၊ ဖြစ်နိုင်ချေကိစ္စ(၄)ခုဖြစ်သည့် မိသားစုထောက်ပံ့မှုအာမခံစနစ် ကျင့်သုံးရာတွင် ဖြစ်လာနိုင်သည့် ဘဏ္ဍာရေးအခြေအနေခန့်မှန်းခြင်း၊ မှီခိုသူများသို့ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုတိုးချဲ့ရန် အတွက် နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းများအား လူမှုဖူလုံရေးအာမခံစနစ်များတွင် အကျုံးဝင်စေခြင်း၊ အမြဲတမ်းမသန်စွမ်းမှု အကျိုးခံစားခွင့်များ ပေးအပ်မည့် ပုံစံများခန့်မှန်းခြင်းတို့နှင့်စပ်လျဉ်း၍ လေ့လာသုံးသပ်ရန်အတွက် ၁၂-၉-၂၀၁၆ ရက်နေ့မှ၁၉-၉-၂၀၁၆ ရက်နေ့အထိ Actuarial Study သင်တန်းကိုလူမှုဖူလုံရေးရုံးချုပ်၊ နေပြည်တော်၌ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပြီးအဆိုပါသင်တန်းမှ ရလဒ်များကို ၁၅-၉-၂၀၁၆ ရက်နေ့တွင် လူမှုဖူလုံရေးအဖွဲ့မှ အကြီးအကဲများဖြင့် ရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ ၁၆-၉-၂၀၁၆ ရက်နေ့တွင် သင်္ဂဟဟိုတယ်၊ နေပြည်တော်၌ လူမှုဖူလုံရေးအဖွဲ့သည် အလုပ်ရှင်၊ အလုပ်သမား၊ အစိုးရသုံးပွင့်ဆိုင် ကိုယ်စားလှယ်များပါဝင်သည့် Actuarial Study နှင့် ပတ်သက်သည့် အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲကိုကျင်းပခဲ့ပါသည်။

ISSA(International Social Security Association)

မြန်မာနိုင်ငံ လူမှုဖူလုံရေးအဖွဲ့သည် ၁၉၅၇ ခုနှစ်မှစ၍ ISSA (International Social Security Association) ၏ တင်းပြည့်အသင်းဝင်အဖြစ် ပါဝင်ခဲ့ပါသည်။ ISSA ၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဖြင့် တစ်ကမ္ဘာလုံးရှိ လူမှုဖူလုံရေးစီမံကိန်းများတွင် အုပ်ချုပ်မှုနှင့် ကျွမ်းကျင်မှုတိုးတက်စေ၍ အာမခံထားသူများအတွက် လူမှုရေးအန္တရာယ်မှ ကာကွယ်ပေးရန်၊ ယင်းလူမှုရေးအန္တရာယ် ကာကွယ်မှုများ တိုးတက်ကောင်းမွန်စေရန်နှင့် တိုးပွားစေရန် ဖြစ်ပါသည်။

ASSA (ASEAN Social Security Association)

အာဆီယံဒေသတွင်းနိုင်ငံများနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက် အာဆီယံလူမှုဖူလုံရေးအသင်း (ASSA) သို့ အဖွဲ့ဝင်အဖြစ် ၁၀-၉-၂၀၁၅ရက်နေ့တွင် ဝင်ခွင့်ရရှိခဲ့ပြီး ASSA မှ အသင်းဝင်အဖြစ် အတည်ပြုလက်ခံသည့်စာကို ၂၀-၁၀-၂၀၁၅ ရက်နေ့တွင် လက်ခံရရှိခဲ့ပါသည်။ ASSA Official Website တွင် လူမှုဖူလုံရေးအဖွဲ့နှင့် သက်ဆိုင်သည့် အချက်အလက်များအားထည့်သွင်းဖော်ပြထားပြီး မြန်မာနိုင်ငံ၊ လူမှုဖူလုံရေးအဖွဲ့သည် ASSA မှ အဖွဲ့ဝင်အသင်း အားပေးအပ်သောတာဝန်များကိုလည်း ဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်ပါသည်။
ထို့ပြင် လူမှုဖူလုံရေးအဖွဲ့၏ ပြုပြင်ပြောင်းလဲတိုးတက်မှုအခြေအနေများကို “Improvement and Success of Social Security Board after Transforming and Practicing Social Security Law, 2012” ခေါင်းစဉ်ဖြင့် ပြုစုရေးသားကာTransformation Recognition Award အတွက် ASSA သို့ ပေးပို့လျှောက်ထားခဲ့ပါသည်။ ထိုသို့လျှောက်ထားခဲ့ရာ ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ၌ ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလတွင် ကျင်းပခဲသည့် ၃၃ ကြိမ်မြောက် ASSA Board Meeting တွင် မြန်မာနိုင်ငံ၊ လူမှုဖူလုံရေးအဖွဲ့သည် ASSA Recognition Awardဆုကိုရရှိခဲ့ပါသည်။