သုတေသနနှင့် စီမံကိန်းဌာန

ဖွဲ့စည်းပုံ

R&P Org Frame

လုပ်ငန်းတာဝန်

 • နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများဖြစ်သော ILO, ISSA, ASSA, ASEAN အဖွဲ့များနှင့်ဆက်သွယ်၍ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာနှင့် ဒေသဆိုင်ရာ လူမှုဖူလုံရေးကိစ္စရပ်များဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့် ပညာသင်ကိစ္စများဆောင်ရွက်ခြင်း၊
 • လူမှုဖူလုံရေးဥပဒေအရနယ်မြေဒေသတိုးချဲ့နိုင်ရေးအတွက် စီမံကိန်းလျာထားချက်များရေးဆွဲ၍ ညွှန်ကြားချက်များထုတ်ပြန်ခြင်း၊
 • ပြည်ပသင်တန်း၊ ဆွေးနွေးပွဲ၊ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲများ၊ ပြည်တွင်းတွင် ဖွင့်လှစ်သောသင်တန်းများအတွက် သင်တန်းသား များ ရွေးချယ်စေလွှတ်ခြင်းနှင့် သင်တန်းဆိုင်ရာအထွေထွေကိစ္စရပ်များစိစစ်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
 • လူမှုဖူလုံရေးအဖွဲ့နှင့် အလုပ်အမှုဆောင်ကော်မတီတို့၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များကိုတာဝန်ယူဆောင်ရွက်ခြင်း၊

 

နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးနှင့်ဥပဒေဌာနစု၏ လုပ်ငန်းတာဝန်
 • နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများဖြစ်သည့် ILO, ISSA, ASSA, ASEAN အသင်းများအပါအဝင် ပြည်ပအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ဆက်သွယ်ခြင်း၊
 • နိုင်ငံတကာလူမှုဖူလုံရေးဥပဒေများနှင့် လူမှုအကာအကွယ်ပေးရေးဆိုင်ရာကျင့်သုံးမှုများကိုလေ့လာသုတေသနပြုခြင်း၊

 

စီမံကိန်းဌာနနှင့် စာရင်းအင်းဌာနစု၏ လုပ်ငန်းတာဝန်
 • နိုင်ငံတော်၏ဘဏ္ဍာရေး၊ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေးအခြေအနေတင်ပြချက်များနှင့် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနအသီးသီးမှ တောင်းခံလာသည့် အစီရင်ခံစာများအတွက် စာရင်းအင်းများပြုစုရေးဆွဲပေးပို့ခြင်း၊
 • အခါအားလျော်စွာတောင်းခံလာသည့် ကာလတို၊ ကာလရှည် စီမံကိန်းများပြုစုရေးဆွဲပေးပို့ခြင်း၊
 • လူမှုဖူလုံရေးအဖွဲ့၏ နှစ်ပတ်လည်အစီရင်ခံစာများရေးဆွဲခြင်း၊

 

သုတေသနနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဌာနစု၏ လုပ်ငန်းတာဝန်
 • လူမှုဖူလုံရေးအဖွဲ့ စာကြည့်တိုက် ထူထောင်ခြင်းနှင့် စာအုပ်စာတမ်များဝယ်ယူခြင်း၊
 • နှစ်စဉ်စီမံကိန်းလျာထားချက်များရေးဆွဲ၍ လက်အောက်ခံရုံးများသို့ ညွှန်ကြားချက်များထုတ်ပြန်ခြင်း၊
 • ပြည်ပသင်တန်း၊ အစည်းအဝေး၊ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲများသို့ စေလွှတ်သည့် ကိစ္စရပ်များဆောင်ရွက်ခြင်း၊
 • ဌာနတွင်းသင်တန်းများဖွင့်လှစ်ခြင်း၊ ဗဟိုဝန်ထမ်းတက္ကသိုလ်နှင့် အခြားပြည်တွင်းသင်တန်းများသို့ စေလွှတ်သည့် ကိစ္စရပ်များဆောင်ရွက်ခြင်း၊

အထွေထွေ

နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်မှု အခြေအနေ

သင်တန်း/အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ