ဆေးဌာန

ဖွဲ့စည်းပုံ

Medical Org Frame

လုပ်ငန်းတာဝန်

  • ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအကြံပေးအဖွဲ့ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းကိစ္စများ၊ဆေးကုထုံးဆိုင်ရာကိစ္စများစံချိန်စံညွှန်းဆိုင်ရာကိစ္စများ၊နာမကျန်းပင်စင်နှင့်လုပ်အားဆုံးရှုံးမှုသတ်မှတ်ချက်ပေးခြင်းဆိုင်ရာကိစ္စများဆောင်ရွက်ခြင်း၊ တိုင်ကြားမှုများအားဆေးဘက်ဆိုင်ရာစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့ ဖွဲ့၍စစ်ဆေးခြင်း၊
  • ဆေးဘက်ဆိုင်ရာမူဝါဒနှင့် စပ်လျဉ်းသည့်ကိစ္စများ၊ လူမှုဖူလုံရေးဆေးရုံကြီးများ၊ ဆေးခန်းများ၊ဌာနကြီးဆေးခန်းများ၏ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုများ၊ အသစ်ဖွင့်လှစ်ခြင်း၊ တိုးချဲ့ခြင်း၊အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်း၊ ပြောင်းရွေ့ခြင်း၊ ပူးပေါင်းခြင်းနှင့် ဖျက်သိမ်းခြင်းကိစ္စရပ်များ၊ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာဝန်ထမ်းရေးရာကိစ္စများ၊ ဝန်ထမ်းအရည်အသွေးမြှင့်တင်ရေးဆိုင်ရာကိစ္စများ၊ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနနှင့်ဆက်သွယ်သည့်ကိစ္စများ၊ ဌာနကြီးဆေးခန်းများ၊ နိုင်ငံပိုင်၊ ပုဂ္ဂလိကပိုင်ဆေးရုံ/ဆေးခန်းများ၊ အာမခံအလုပ်သမားများအတွက် မိမိအစီအစဉ်ဖြင့် ဆေးကုသမှုစီမံထားရှိသည့် အလုပ်ရှင်များနှင့် သဘောတူစာချုပ်ချုပ်ဆိုသည့်ကိစ္စများဆောင်ရွက်ခြင်း၊/li>
  • ဆေးကုသမှုကုန်ကျစရိတ် ပြန်လည်ပေးအမ်းခြင်းနှင့် စာချုပ်ဆေးရုံ၊ ဆေးခန်းများသို့ ငွေပေးချေခြင်း၊ ဆေးဌာန၊ ဆေးစတို၊ ဆေးရုံကြီးများနှင့် ဆေးခန်းများ၊ အရာထမ်း၊ အမှုထမ်းများ၏ ငွေစာရင်းဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ၊ စာရေးကိရိယာများ၊ ရုံးသုံးပရိဘောဂပစ္စည်းများ၊ လုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများ၊ မော်တော်ယာဉ်နှင့်ဆက်စပ်သောကိစ္စရပ်များကိုစိစစ်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
  • ဆေးဝါးနှင့် ဆေးပစ္စည်းကိရိယာများဝယ်ယူခြင်းသိုလှောင်ခြင်း၊ ထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့် ဖြန့်ဖြူးခြင်းကိစ္စများ၊ ဆေးလက်ကျန်၊ ဆေးသုံးစွဲမှုနှင့် ဆေးတန်ဖိုးတွက်ချက်ခြင်းကိစ္စများ၊ သက်တမ်းလွန်ဆေးဝါးများနှင့်အသုံးပြု၍ မရတော့သောဆေးပစ္စည်းကိရိယာများကိုလုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့်အညီပယ်ဖျက်သည့်ကိစ္စများဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ကွန်ပျူတာပရိုဂရမ်စနစ်တွင် ထိန်းသိမ်းခြင်း၊

ဆေးဖိုးပြန်အမ်းလျှောက်ထားရာတွင်လိုအပ်ချက်များ

  1. လူနာ၏ ကိုယ်တိုင်ရေးလျှောက်လွှာမူရင်း(၁)စုံနှင့် မိတ္တူ (၂)စုံ
  2. ဆေးရုံတက်/ဆင်းလက်မှတ် မိတ္တူ(၃)စုံ
  3. ဆေးကုသမှုမှတ်တမ်းအပြည့်အစုံမိတ္တူ(၃)စုံ
  4. အလုပ်ရှင်ထောက်ခံချက်မူရင်း(၁)စုံနှင့်မိတ္တူ(၂)စုံ
  5. လူမှုဖူလုံရေးအာမခံစိစစ်ရေးကတ်ပြားမိတ္တူ(၃)စုံ
  6. ဆေးဖိုးပြေစာမူရင်း(၁)စုံနှင့်မိတ္တူ(၂)စုံ

ပုဂ္ဂလိက ဆေးရုံ၊ ဆေးခန်းများနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်မှုအခြေအနေ အပြည့်အစုံ..

အလုပ်သမားဆေးရုံကြီးများ

ရုံးချုပ်၊ ရုံးခွဲများ၊ ဆေးရုံ၊ ဆေးခန်းများ၏ ဆက်သွယ်ရန်လိပ်စာနှင့် ဖုန်းနံပါတ်စာရင်း

လူမှုဖူလုံရေးအဖွဲ့နှင့် ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော ဌာနကြီးဆေးခန်းများ၏ နေရပ်လိပ်စာနှင့် ဖုန်းနံပါတ်များ

အထွေထွေ