၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ လူမှုဖူလုံရေးဥပဒေနှင့်အညီ အကျိုးခံစားခွင့်များ ခွင့်ပြုထုတ်ပေးခြင်း

၁။ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ပြည်ကြီးတံခွန်မြို့နယ်၊ ၆၂ လမ်း၊ ကနောင်လမ်းရှိ Power ဓါတ်ခဲ စက်ရုံအစည်းအဝေးခန်းမ၌ ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ လူမှုဖူလုံရေးဥပဒေနှင့်အညီ အကျိုးခံစားခွင့်များ ခွင့်ပြု ထုတ်ပေးခြင်းအခမ်းအနားကို ၅-၉-၂၀၁၉ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပခဲ့ရာ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ မြို့နယ်လူမှုဖူလုံရေးရုံး (ရုံးခွဲ-၃)တွင် အကျုံးဝင်မှတ်ပုံတင်ထားသည့် Power ဓါတ်ခဲစက်ရုံမှ အာမခံ အလုပ်သမား ဦးနိုင်မင်းစိုး၏ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမှုအတွက် လုပ်အားဆုံးရှုံးမှု ၆၆% (၇) နှစ်စာ၊ အမြဲတမ်းမသန်စွမ်းမှု အကျိုးခံစားခွင့် ငွေလုံးငွေရင်းငွေကျပ် ၄,၁၉၁,၂၄၆/-ကို အာမခံအလုပ်သမား ဦးနိုင်မင်းစိုးနှင့် လပ်ကီးစားသောက်ကုန်မှ အာမခံအလုပ်သမား ဦးရွှေမင်းထိုက်၏ ထိခိုက်ဒဏ်ရာ ရရှိမှုအတွက် လုပ်အားဆုံးရှုံးမှု ၂၅% (၇) နှစ်စာ၊ အမြဲတမ်းမသန်စွမ်းမှု အကျိုးခံစားခွင့် ငွေလုံးငွေ ရင်းငွေကျပ် ၁,၉၄၀,၄၀၀/-ကို အာမခံအလုပ်သမား ဦးရွှေမင်းထိုက်တို့အား မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ လူမှုဖူလုံရေးရုံး၊ တိုင်းဒေသကြီးတာဝန်ခံအရာရှိ၊ လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူး ဒေါ်နှင်းနှင်းဦးမှ ပေးအပ်ခဲ့ပါသည်။
၂။ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ ညောင်တုန်းမြို့နယ်၊ ညောင်တုန်းရေနံမြေ အစည်းအဝေးခန်းမ၌ ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ လူမှုဖူလုံရေးဥပဒေနှင့်အညီ အကျိုးခံစားခွင့်များ ခွင့်ပြုထုတ်ပေးခြင်းအခမ်းအနားကို ၁၃-၉-၂၀၁၉ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပခဲ့ရာ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ မအူပင်မြို့၊ မြို့နယ်လူမှုဖူလုံရေးရုံး တွင် အကျုံးဝင်မှတ်ပုံတင်ထားသည့် ညောင်တုန်းရေနံမြေမှ အာမခံအလုပ်သမား ဦးမြင့်သိန်း၏ ကျန်ရစ်သူအကျိုးခံစားခွင့်ငွေလုံးငွေရင်းငွေကျပ် ၅,၉၄၀,၀၀၀/-ကို အာမခံအလုပ်သမား ဦးမြင့်သိန်း ၏ ဇနီးဖြစ်သူ ဒေါ်မာအား ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ မြို့နယ်လူမှုဖူလုံရေးရုံး၊ ရုံးခွဲတာဝန်ခံ ဦးသက်ပိုင်ဦးမှ ပေးအပ်ခဲ့ပါသည်။