၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ လူမှုဖူလုံရေးဥပဒေနှင့်အညီ အကျိုးခံစားခွင့်များ ခွင့်ပြုထုတ်ပေးခြင်း

၁။ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ လူမှုဖူလုံရေးရုံးခန်းမ၌ ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ လူမှုဖူလုံရေးဥပဒေနှင့်အညီ အကျိုး ခံစားခွင့်များ ခွင့်ပြုထုတ်ပေးခြင်းအခမ်းအနားကို ၆-၉-၂၀၁၉ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပခဲ့ရာ ပဲခူးတိုင်း ဒေသကြီး၊ မြို့နယ်လူမှုဖူလုံရေးရုံး၊ သာယာဝတီမြို့တွင် အကျုံးဝင်မှတ်ပုံတင်ထားသည့် ဟွာရှိန် အထည်ချုပ်စက်ရုံမှ အာမခံအလုပ်သမား ဒေါ်သွယ်သွယ်ဖြိုး၏ အလုပ်တွင်ထိခိုက်မှုကြောင့် သေဆုံး ခြင်းအတွက် ကျန်ရစ်သူအကျိုးခံစားခွင့် ငွေလုံးငွေရင်းငွေကျပ် ၄,၃၂၀,၀၀၀/-ကို အာမခံအလုပ်သမား ဒေါ်သွယ်သွယ်ဖြိုး၏ ဖခင်ဖြစ်သူ ဦးကျော်လင်းအောင်အား ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ လူမှုဖူလုံရေးရုံး၊ တိုင်းဒေသကြီးတာဝန်ခံအရာရှိ၊ လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူး ဒေါ်ကေသီခိုင်မှ ပေးအပ်ခဲ့ပါသည်။
၂။ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ လှိုင်သာယာမြို့နယ်၊ အလုပ်သမားရေးရာဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာန၊ အစည်းအဝေးခန်းမ၌ ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ လူမှုဖူလုံရေး ဥပဒေနှင့်အညီ အကျိုးခံစားခွင့်များ ခွင့်ပြုထုတ် ပေးခြင်းအခမ်းအနားကို ၁၉-၉-၂၀၁၉ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပခဲ့ရာ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ မြို့နယ်လူ မှုဖူလုံရေးရုံး(လှိုင်သာယာ)တွင် အကျုံးဝင်မှတ်ပုံတင်ထားသည့် United Oversea Co.,ltd မှ အာမခံ အလုပ်သမား ဒေါ်သန်းသန်းခိုင်၏ နှလုံးခွဲစိတ်ခကုန်ကျ ငွေကျပ် ၂,၅၆၀,၀၀၀/- နှင့် Dashang Fashion စက်ရုံမှ အာမခံအလုပ်သမား ဒေါ်ရွှေစီလင်း၏ ဆေးဖိုးကုန်ကျ ငွေကျပ် ၂,၈၀၀,၀၀၀/-အား ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ တိုင်းဒေသကြီးလူမှုဖူလုံရေးရုံး၊ တိုင်းဒေသကြီးတာဝန်ခံအရာရှိ ဦးထွန်းကြိုင် မှ ပေးအပ်ခဲ့ပါသည်။
၃။ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ မြို့နယ်လူမှုဖူလုံရေးရုံး(လှိုင်သာယာ)တွင် အကျုံးဝင်မှတ်ပုံတင်ထား သည့် ချန်းရီဖိနပ်စက်ရုံမှ အာမခံအလုပ်သမားများ၏ မကျန်းမာမှု(၈၉၈)မှု၊ မီးဖွားမှု(၇)မှုနှင့် ဖခင်ဘဝ ဖြစ်မှု(၁)မှု စုစုပေါင်း(၉၀၆)မှုအတွက် ငေွကျပ် ၈,၅၃၃,၂၃၆.၅၀/- နှင့် Unilever EAC Co,ltd မှ အာမခံအလုပ်သမား ဦးသိန်းမြင့်ဦး၏ လုပ်ငန်းခွင်ထိခိုက်မှုအတွက် အမြဲတမ်းမသန်စွမ်းမှု အကျိုး ခံစားခွင့် ငွေလုံးငွေရင်းငေွွကျပ် ၃,၃၈၆,၈၈၀/-အား ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ အလုပ်သမားဆက်ဆံ ရေးဦးစီးဌာန၊ တိုင်းဒေသကြီးတာဝန်ခံအရာရှိ ဦးကိုကိုနိုင်မှ ပေးအပ်ခဲ့ပါသည်။
၄။ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ မြို့နယ်လူမှုဖူလုံရေးရုံး(လှိုင်သာယာ)တွင် အကျုံးဝင်မှတ်ပုံတင်ထား သည့် ဆန်းဝှီပလပ်စတစ်စက်ရုံမှ အာမခံအလုပ်သမား ဒေါ်သီရိမွန်၏ လုပ်ငန်းခွင်ထိခိုက်မှုကြောင့် အမြဲတမ်းမသန်စွမ်းမှု အကျိုးခံစားခွင့် ငွေလုံးငွေရင်းငွေကျပ် ၄,၄၀၂,၉၄၄/- နှင့် United Wood Co.,ltd မှ အာမခံအလုပ်သမား ဦးဝင်းနိုင်၏ ဆေးဘိုးကုန်ကျ ငေွကျပ် ၂၀၀၀၀၀၀/-အား ရန်ကုန်တိုင်းဒေသ ကြီး၊ တိုင်းဒေသကြီးလူမှုဖူလုံရေးရုံး၊ ဒုတိယတိုင်းဒေသကြီးတာဝန်ခံအရာရှိ ဦးဝင်းစိုးမှ ပေးအပ်ခဲ့ပါသည်။
၅။ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ မြို့နယ်လူမှုဖူလုံရေးရုံး(ရုံးခွဲ-၅)တွင် အကျုံးဝင်မှတ်ပုံတင်ထားသည့် New Green Land Co,ltd မှ အာမခံအလုပ်သမား ဒေါ်မြမြထေွး၏ လုပ်ငန်းခွင်ထိခိုက်မှုကြောင့် အမြဲတမ်းမသန်စွမ်းမှုအကျိုးခံစားခွင့် ငွေလုံးငွေရင်းငေွကျပ် ၈,၈၂၈,၁၉၀/-နှင့် New Forest Co,ltd မှ အာမခံအလုပ်သမား ဒေါ်ဇင်ပွင့်ဖြူ၏ လုပ်ငန်းခွင်ထိခိုက်မှုကြောင့် သေဆုံးမှုအတွက် ကျန်ရစ်သူ အကျိုးခံစားခွင့် ငွေလုံးငွေရင်းငွေကျပ် ၂,၈၅၆,၀၀၀/-ကို ဒေါ်ဇင်ပွင့်ဖြူ၏ ခင်ပွန်းဖြစ်သူအား ရန်ကုန် တိုင်းဒေသကြီး၊ ခရိုင်လူမှုဖူလုံရေးရုံး (မြောက်ပိုင်းခရိုင်) ခရိုင်တာဝန်ခံအရာရှိ ဦးမောင်မောင်မင်းမှ ပေးအပ်ခဲ့ပါသည်။
၆။ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ မြို့နယ်လူမှုဖူလုံရေးရုံး(လှိုင်သာယာ)တွင် အကျုံးဝင်မှတ်ပုံတင်ထား သည့် New Way Shoe စက်ရုံမှ အာမခံအလုပ်သမားများ၏ မကျန်းမာမှု (၅၁၅)မှုနှင့် မီးဖွားမှု (၃)မှု စုစုပေါင်း (၅၁၈)မှုအတွက် ငွေလုံးငွေရင်းငေွကျပ် ၄,၉၆၃,၃၈၀/-နှင့် Orange စက်ရုံမှ အာမခံအလုပ် သမားများ၏ မကျန်းမာမှု(၆၄)မှုနှင့် မီးဖွားမှု(၁)မှု စုစုပေါင်း (၆၅)မှုအတွက် ငေွကျပ် ၉၆၀,၇၄၄.၂၇/- အား ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ မြို့နယ်လူမှုဖူလုံရေးဆေးခန်း(လှိုင်သာယာ) တာဝန်ခံဆရာဝန် ဒေါက်တာ အောင်မိုးဦးမှ ပေးအပ်ခဲ့ပါသည်။
၇။ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ မြို့နယ်လူမှုဖူလုံရေးရုံး(လှိုင်သာယာ)တွင် အကျုံးဝင်မှတ်ပုံတင်ထား သည့် Bogart Lingerie အထည်ချုပ်စက်ရုံမှ အာမခံအလုပ်သမားများ၏ မကျန်းမာမှု(၂၀၂)မှု အတွက် ငေွကျပ် ၂,၁၉၃,၁၆၁.၄၈/-နှင့် L&M Mayson စက်ရုံမှ အာမခံအလုပ်သမားများ၏ မကျန်းမာမှု (၁၂၂)မှုအတွက် ငေွကျပ် ၁,၂၉၇,၆၅၆/-အား ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ အလုပ်ရုံနှင့် အလုပ်သမားဥပ ဒေစစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန၊ ဦးစီးအရာရှိ ဦးသူရအောင်မှ ပေးအပ်ခဲ့ပါသည်။
၈။ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ မြို့နယ်လူမှုဖူလုံရေးရုံး(လှိုင်သာယာ)တွင် အကျုံးဝင်မှတ်ပုံတင်ထား သည့် CMF Myanmar စက်ရုံမှ အာမခံအလုပ်သမားများ၏ မကျန်းမာမှု(၄၁၃)မှုအတွက် ငေွကျပ် ၂,၁၆၂,၃၇၉.၃၅/-အား ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ အလုပ်သမားဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာန၊ ဦးစီးအရာရှိ ဦးသိန်းမင်းထွန်းမှ ပေးအပ်ခဲ့ပါသည်။ အကျိုးခံစားခွင့်ရရှိသူများ၏ကိုယ်စား United Oversea Co.,ltd မှ မန်နေဂျာ ဦးမောင်မောင်သွင်မှ ကေျးဇူးတင်စကား ပြန်လည်ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
၉။ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ရေနံချောင်းမြို့၊ မြန်မာ့ရေနံနှင့် သဘာဝဓာတ်ငွေလုပ်ငန်း၊ ရေနံလုပ် သားခန်းမ၌ ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ လူမှုဖူလုံရေးဥပဒေနှင့်အညီ အကျိုးခံစားခွင့်များ ခွင့်ပြုထုတ်ပေးခြင်း အခမ်းအနားကို ၂၀-၉-၂၀၁၉ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပခဲ့ရာ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ရေနံချောင်းမြို့၊ မြို့ နယ် လူမှုဖူလုံရေးရုံးခွဲတွင် အကျုံးဝင်မှတ်ပုံတင်ထားသည့် မြန်မာ့ရေနံနှင့် သဘာဝဓာတ်ငွေ့လုပ်ငန်း မှ အာမခံအလုပ်သမား ဦးတင်မောင်ထွေး၏ အလုပ်တွင်ထိခိုက်မှုကြောင့် သေဆုံးမှုအတွက် ကျန်ရစ် သူအကျိုးခံစားခွင့် ငွေလုံးငွေရင်းငွေကျပ် ၉,၀၀၀,၀၀၀/-ကို အာမခံအလုပ်သမား ဦးတင်မောင်ထွေး၏ ဇနီးဖြစ်သူ ဒေါ်အေးအေးမြင့်အား မကွေးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့၊ အလုပ်သမားရေးရာဝန် ကြီးဌာန၊ ဝန်ကြီးမှ ပေးအပ်ခဲ့ပါသည်။
၁၀။ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ မိတ္ထီလာမြို့၊ မြို့နယ်လူမှုဖူလုံရေးရုံး၌ ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ လူမှုဖူလုံရေးဥပဒေ နှင့်အညီ အကျိုးခံစားခွင့်များ ခွင့်ပြုထုတ်ပေးခြင်းအခမ်းအနားကို ၂၄-၉-၂၀၁၉ ရက်နေ့တွင် ကျင်း ပခဲ့ရာ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ မိတ္ထီလာမြို့၊ မြို့နယ်လူမှုဖူလုံရေးရုံးတွင် အကျုံးဝင်မှတ်ပုံတင်ထား သည့် ကြာညိုသင်းမုန့်လုပ်ငန်းမှ အာမခံအလုပ်သမား ဦးအေးမင်းစိုး၏ အလုပ်တွင်ထိခိုက်မှုကြောင့် လုပ်အားဆုံးရှုံးမှု ၆၆% အတွက် အမြဲတမ်းမသန်စွမ်းမှုအကျိုးခံစားခွင့် ငွေလုံးငွေရင်း ငွေကျပ် ၃,၁၄၃,၄၄၈/-အား မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးတာဝန်ခံအရာရှိ ဒေါ်နှင်းနှင်းဦးမှ ပေးအပ်ခဲ့ပါသည်။