၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ လူမှုဖူလုံရေးဥပဒေနှင့်အညီ အကျိုးခံစားခွင့်များ ခွင့်ပြုထုတ်ပေးခြင်း

၁။ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ လူမှုဖူလုံရေးရုံးခန်းမ၌ ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ လူမှုဖူလုံရေးဥပဒေနှင့်အညီ အကျိုး ခံစားခွင့်များ ခွင့်ပြုထုတ်ပေးခြင်းအခမ်းအနားကို ၂၆-၉-၂၀၁၉ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပခဲ့ရာ ပဲခူးတိုင်း ဒေသကြီး၊ မြို့နယ်လူမှုဖူလုံရေးရုံးတွင် အကျုံးဝင်မှတ်ပုံတင်ထားသည့် ကမာနတ်မဟာဓာတ်အား လိုင်းရုံးမှ အာမခံအလုပ်သမား ဦးရဲဟိန်း၏ အလုပ်တွင်ထိခိုက်သေဆုံးမှုအတွက် ကျန်ရစ်သူ အကျိုးခံစားခွင့် ငွေလုံးငွေရင်းငွေကျပ် ၄,၃၂၀,၀၀၀/-ကို အာမခံအလုပ်သမား ဦးရဲဟိန်း၏ဖခင် ဖြစ်သူဦးကျော်စိုးနှင့် ဆုစ်စထားအထည်ချုပ်စက်ရုံမှ အာမခံအလုပ်သမား ဦးအောင်ပွင့်၏မမာ မကျန်းမှုအကျိုးခံစားခွင့်နှင့် နာရေးစရိတ်ငွေကျပ် ၇၀၈,၀၀၀/-ကို အာမခံအလုပ်သမား ဦးအောင် ပွင့်၏ ဇနီးဖြစ်သူ ဒေါ်ခိုင်ငွေတို့အား ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် လူ့စွမ်း အားအရင်းအမြစ်ဝန်ကြီးဌာန ဝန်ကြီး ဦးထွန်းထွန်းဦးမှ လည်းကောင်း၊ မြန်မာ့မီးရထားဌာနမှ အာမခံအလုပ်သမား ဦးဝင်းရွှေ၏နာရေးစရိတ်ငွေကျပ် ၆၅၆,၆၄၀/-ကို အာမခံအလုပ်သမား ဦးဝင်းရွှေ၏ဇနီးဖြစ်သူ ဒေါ်သန်းအေးအား အလုပ်သမားညွှန်ကြားရေးဦးစီးဌာနမှ တိုင်းဒေသကြီး ဦးစီးမှူး ဦးအောင်ငြိမ်းမှ လည်းကောင်း၊ Hayman Capital အလုပ်ဌာနမှ အာမခံအလုပ်သမား မငြိမ့်ဝါဆို၏ မီးဖွားမှုနှင့်မီးဖွားစရိတ်အတွက် အကျိုးခံစားခွင့်ငွေကျပ် ၇၀၃,၀၀၀/-ကို အာမခံ အလုပ်သမားမငြိမ့်ဝါဆိုအား အလုပ်သမားရေးရာဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနမှ တိုင်းဒေသကြီးဦးစီးမှူး ဒေါ်ဇင်ကေသွယ်မှ လည်းကောင်း၊ Shyang Peng Cheng Co.,Ltd မှ အာမခံအလုပ်သမား ဒေါ်ဇင်သူထက်၏ အမြဲတမ်းမသန်စွမ်းမှုနှင့်ဆိုင်သည့် ငွေလုံးငွေရင်းငွေကျပ် ၅၂၆,၁၇၆/-ကို အာမခံ အလုပ်သမား ဒေါ်ဇင်သူထက်အား အလုပ်ရုံနှင့်အလုပ်သမားဥပဒေစစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနမှ တိုင်း ဒေသကြီးဦးစီးမှူး ဒေါ်ခင်မာသက်မှ လည်းကောင်း၊ Karisma Apparel အထည်ချုပ်စက်ရုံမှ အာမခံ အလုပ်သမား ဒေါ်နီလာဦး၏ ဆေးဘိုးပြန်အမ်းငွေကျပ် ၁၂၆,၅၀၀/-ကို အာမခံအလုပ်သမား ဒေါ်နီလာဦးအား စက်မှုဇုန်အတွင်းရေးမှူး ဦးဟိန်းထက်မှလည်းကောင်း ပေးအပ်ခဲ့ပါသည်။
၂။ မွန်ပြည်နယ်၊ သထုံမြို့၊ နောင်ကုလားကျေးရွာ SHWE THANLWIN HIGHWAY CO;LTD ရုံးဝင်းအတွင်းရှိ ရုံးအစည်းအဝေးခန်းမ၌ ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ လူမှုဖူလုံရေးဥပဒေနှင့်အညီ အကျိုးခံစားခွင့် များ ခွင့်ပြုထုတ်ပေးခြင်းအခမ်းအနားကို ၃၀-၁၀-၂၀၁၉ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပခဲ့ရာ မွန်ပြည်နယ်၊ သထုံမြို့၊ မြို့နယ်လူမှုဖူလုံရေးရုံးတွင် အကျုံးဝင်မှတ်ပုံတင်ထားသည့် SHWE THANLWIN HIGH WAY CO;LTD မှ အာမခံအလုပ်သမား ဦးအောင်မြင့်၏ အလုပ်တွင်ထိခိုက်မှုကြောင့် သေဆုံးခြင်း အတွက် ကျန်ရစ်သူအကျိုးခံစားခွင့် ငွေလုံးငွေရင်းငွေကျပ် ၇၅၀,၀၀၀/-ကို အာမခံအလုပ်သမား ဦးအောင်မြင့်၏ ဇနီးဖြစ်သူ ဒေါ်ဌေးဌေးဦးအား ပြည်နယ်တာဝန်ခံအရာရှိ၊ လက်ထောက်ညွှန်ကြား ရေးမှူး ဒေါ်နီလာဆွေမှ ပေးအပ်ခဲ့ပါသည်။