လူမှုဖူလုံရေးအဖွဲ့

လူမှုဖူလုံရေးစနစ်၏အခြေခံသဘောတရား

လူတိုင်းလူတိုင်းသည် လောကဓမ္မတာအရ မမာမကျန်းမှု၊ မီးဖွါးမှု၊ အလုပ်ခွင်ထိခိုက်မှုဒဏ်ရာရမှု၊ အလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်မှု၊ အသက်အရွယ်ကြီးရင့်မှု၊ သေဆုံးမှုစသည့် လူမှုအန္တရာယ်များကို တစ်နေ့နေ့တစ်ချိန်ချိန်တွင် မလွဲမသွေ တွေ့ကြုံရင်ဆိုင်ကြရမြဲဖြစ်သည်။ ဤသို့ လူမှုအန္တရာယ်များ တွေ့ကြုံသည့်အခါ လုပ်ခဝင်ငွေတစ်ခုတည်းကိုသာ အားထားနေရသည့် အလုပ်သမားများဝင်ငွေလျော့နည်း ရပ်စဲခြင်းကြောင့် ၎င်းတို့နှင့်တကွ ၎င်းတို့၏မှီခိုသူမိသားစုများသည် အတိဒုက္ခရောက်ကြသည်။ ယင်းသို့ လူမှုဒုက္ခများနှင့် တကွ တွေ့ကြုံရသည့်အခါတွင် အာမခံစနစ်အပေါ် အခြေခံပြီး အခမဲ့ဆေးဝါးကုသပေးခြင်းနှင့် ငွေကြေးထောက်ပံ့ပေးခြင်းဖြင့် အကာအကွယ်ပေးခြင်းသည် လူမှုဖူလုံရေးစနစ်၏ အခြေခံသဘောတရားပင်ဖြစ်သည်။


မျှော်မှန်းချက် (Vision)

လူမှုဖူလုံရေးစီမံကိန်းအား တစ်မျိုးသားလုံးအကျုံးဝင်သည့် စီမံကိန်းဖြစ်စေရန်၊


ရည်မှန်းချက် (Mission)

  • အလုပ်သမားများ၏ ကျန်းမာရေးနှင့် လူမှုရေးလိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းနိုင်ရေးအတွက် အလုပ်ရှင်၊ အလုပ်သမားနှင့် နိုင်ငံတော်က စုပေါင်းအာမခံပြီး နိုင်ငံတော်၏ အဓိကကုန်ထုတ်စွမ်းအားစုဖြစ်သော အလုပ်သမားများ၏ လူမှုဘဝလုံခြုံရေးနှင့် ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှုများကို ပိုမိုခံစားရရှိစေခြင်းဖြင့် ကုန်ထုတ်လုပ်မှုတိုးတက်ပြီး နိုင်ငံတော်၏ စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုး တိုးတက် မှုကိုအထောက်အကူ ဖြစ်စေရန်၊
  • အများပြည်သူတို့က မိမိတို့၏ဆန္ဒအလျောက် အာမခံထားရှိနိုင်ပြီး လူမှုဘဝလုံခြုံရေးနှင့် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုများကို ပိုမိုရရှိခံစားနိုင် စေရန်၊
  • လက်တွေ့ပကတိအခြေအနေနှင့် ကိုက်ညီသော အကျိုးခံစားခွင့်များပေးခြင်းဖြင့် လူမှုဖူလုံရေးစနစ်အပေါ် အများပြည်သူ ယုံကြည် ကိုးစားမှုများ ပိုမိုတိုးပွားလာစေရန်၊
  • အလုပ်ရှင်၊ အလုပ်သမားတို့က ပေးသွင်းထားသည့် အချို့သောထည့်ဝင်ကြေးငွေများကို စုဆောင်းငွေကဲ့သို့ သတ်မှတ်ချက် များနှင့်အညီ ပြန်လည်ထုတ်ယူခံစားခွင့်ရှိစေရန်၊
  • အလုပ်သမားများအား ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုနှင့် မကျန်းမာမှု၊ မီးဖွားမှု၊ သေဆုံးမှုနှင့် အလုပ်တွင်ထိခိုက်မှု အတွက် ငွေကြေးအကျိုးခံစားခွင့်တို့အပြင် အငြိမ်းစားယူပြီးနောက် ဆေးဝါးကုသမှုဆက်လက်ခံယူခွင့်၊ မိသားစုထောက်ပံ့မှု အကျိုးခံစားခွင့်၊ အလုပ်လုပ်ကိုင်နိုင်စွမ်းမရှိမှုအကျိုးခံစားခွင့်၊ သက်ပြည့်အငြိမ်းစားအကျိုးခံစားခွင့်၊ ကျန်ရစ်သူအကျိုးခံစားခွင့်၊ အလုပ်လက်မဲ့ အကျိုးခံစားခွင့်၊ အိမ်ရာနေထိုင်ခွင့် နှင့် ပိုင်ဆိုင်ခွင့်များကိုပါ ရရှိစေရန် တို့ဖြစ်သည်။

ဆောင်ပုဒ်


အာမခံအလုပ်သမားများအတွက် အဓိကဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိသော လုပ်ငန်းစဉ်များ

  • အလုပ်ရှင်/အလုပ်သမား မှတ်ပုံတင်ခြင်းနှင့် အာမခံစိစစ်ရေးကတ်ထုတ်ပေးခြင်း
  • အလုပ်ရှင်/အလုပ်သမား ထည့်ဝင်ကြေးပေးသွင်းခြင်း
  • ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုနှင့် ဆေးကုသမှုပေးခြင်း
  • ဆေးဘိုးပြန်အမ်းခြင်း
  • အကျိုးခံစားခွင့် ပေးအပ်ခြင်း

၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ လူမှုဖူလုံရေးဥပဒေပါ အာမခံစနစ်များနှင့် ထည့်ဝင်ကြေးနှုန်းထားများ

all Insurance


ဖွဲ့စည်းပုံ


ဌာနခွဲများ


အထွေထွေ သတင်းများ

လူမှုဖူလုံရေးအဖွဲ့၏ အခြားသိကောင်းစရာများ

နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်မှု အခြေအနေ

လူမှုဖူလုံရေးအဖွဲ့၏ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးဆောင်ရွက်မှုများ

၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ လူမှုဖူလုံရေးဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေများ အပြည့်အစုံ သိရှိရန်

ရုံးချုပ်၏ တယ်လီဖုန်းနံပါတ်များ စာရင်း နှင့် ရုံးခွဲများ၊ ဆေးရုံ၊ ဆေးခန်းများ၏ ဆက်သွယ်ရန်လိပ်စာနှင့် ဖုန်းနံပါတ်စာရင်း

လူမှုဖူလုံရေးအကျိုးခံစားခွင့်များ လျှောက်ထားရာတွင် ယူဆောင်လာရမည့် အထောက်အထားများနှင့် စာရွက်စာတမ်းများ