ကျွမ်းကျင်မှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဌာနခွဲ

မျှော်မှန်းချက်နှင့် ရည်မှန်းချက်

မျှော်မှန်းချက်
 • ဒေသတွင်းနိုင်ငံများနှင့်သာမက နိုင်ငံတကာနှင့်ပါယှဉ်ပြိုင်နိုင်စွမ်းရှိသည့် အရည်အသွေး ပြည့်မီသော လုပ်သားထုတစ်ရပ် ဖြစ်ပေါ်လာစေရေး။
ရည်မှန်းချက်
 • မြန်မာလုပ်သားထု၏ အလုပ်လုပ်ကိုင်နိုင်စွမ်းရည်နှင့် ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းအား တိုးတက် မြင့်မားလာစေရန်အတွက် နိုင်ငံအဆင့် လုပ်ငန်းခွင်အခြေပြု လေ့ကျင်‌့သင်ကြားရေးစနစ် တစ်ရပ် ဖွံ့ဖြိုးတည်ဆောက်ရန်။
 • ကျောင်းပြင်ပ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းဆိုင်ရာ အတတ်ပညာများ လေ့ကျင့်သင်ကြားရေး ကဏ္ဍ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကို စီမံဆောင်ရွက်ရန်။
 • နိုင်ငံတော်ရှိ စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းဌာနအသီးသီးအတွက် လိုအပ်သော ကျွမ်းကျင်လုပ်သား အဆင်‌့ဆင့်ကို မွေးထုတ်ပေးနိုင်ရေးအတွက် စီမံချက်ရေးဆွဲအကောင် အထည်ဖော်ရန်။
 • အလုပ်ရှာဖွေသူများအတွက် သင့်တင့်ကောင်းမွန်သော အလုပ်အကိုင်များ ရရှိရေးနှင့် ဘဝတစ်သက်တာ လေ့လာသင်ယူမှုအခွင့်အလမ်းများ ရရှိစေရန်အတွက် အကောင် အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရန်။

အဓိက တာဝန်များ
 • မြန်မာနိုင်ငံ လုပ်သားထု ကျွမ်းကျင်မှုဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အသက်မွေး ဝမ်းကျောင်းဆိုင်ရာ လေ့ကျင့်သင်ကြားခြင်း
 • လုပ်သားစျေးကွက်တွင်လိုအပ်နေသော ကျွမ်းကျင်လုပ်သား ရရှိစေ ရေးအတွက် အလုပ်အကိုင်အလိုက် အမျိုးသားအဆင့်ကျွမ်းကျင်မှု စိစစ် အကဲဖြတ်ခြင်း သင့်တင့်ကောင်းမွန်သော အလုပ်အကိုင်များ ရရှိရေးနှင့် ဘဝတစ်သက်တာ လေ့လာသင်ယူမှုအခွင့်အလမ်းများ ရရှိစေရန်အတွက် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရန်။

 • ကျွမ်းကျင်မှုလေ့ကျင့်ရေး သင်တန်းကျောင်းများ

  TrainingSchool(Dol)

  နှစ်စဉ် ပို့ချသော သင်တန်းများ
  • အလုပ်အကိုင်ဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်မှု ‘စံ’ ရေးဆွဲရေးသင်တန်း
  • အလုပ်အကိုင်ဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်မှုစမ်းသပ်စစ်ဆေးရေးမှူးသင်တန်း
  • ကြီးကြပ်ရေးမှူးသင်တန်း
  • ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းအားမြှင့်တင်ရေးသင်တန်း
  • အခြေခံလေအေးပေးစက်တပ်ဆင်၊ ပြုပြင်အတတ်ပညာသင်တန်း
  • အခြေခံဂဟေဆက်အတတ်ပညာသင်တန်း
  • အခြေခံလျှပ်စစ်အတတ်ပညာသင်တန်း
  • ဆောက်လုပ်ရေးဆိုင်ရာကြီးကြပ်ရေးမှူး သင်တန်း (JICA)
  • ဆောက်လုပ်ရေးဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်မှုအခြေခံသင်တန်းများ(အုပ်စီ သံချည်သံကွေး )

  မြန်မာနိုင်ငံလုပ်သားများ ကျွမ်းကျင်မှု “စံ” သတ်မှတ်ပြဋ္ဌာန်းရေးအဖွဲ့
  (National Skill Standard Authority) NSSA