အလုပ်အကိုင်နေရာချထားရေးဌာနခွဲ

ပြည်တွင်းအလုပ်အကိုင်ရှာဖွေရေးအကျိုးဆောင်ကုမ္ပဏီများစာရင်း

Labour Exchange Office Online Management System ဖြင့် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ သတင်းအပြည့်အစုံ …

အလုပ်သမားညွှန်ကြားရေးဦးစီးဌာနတွင် ပြည်ပအလုပ်အကိုင်အကျိုးဆောင်လိုင်စင်အသစ်လျှောက်ထားရန်အတွက်
အောက်ပါအချက်များပြည့်စုံပါက လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်- အပြည့်အစုံသိရှိရန်. . .

ပြည်ပအလုပ်အကိုင်ဆိုင်ရာ ဥပဒေ (၁၉၉၉)

၁၉၉၉ ခုႏွစ္ တြင္ ထုတ္ျပန္ထားသည့္ ျပည္ပအလုပ္အကိုင္ဆိုင္ရာ ဥပေဒ အျပည့္အစုံ ဖတ္ရႈရန္ . . . (1347)