ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ Honor Apparel Co.,Ltd (အထည်ချုပ်စက်ရုံ) နှင့် ဦးစိုင်းမင်းထက်ပါ အလုပ်သမား(၁၂)ဦးတို့အကြားဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်

ရန်ကုန်တိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ အင်းစိန်မြို့နယ် ၊ ရွှေပြည်သာစက်မှုဇုန်(၃) ၊ ဘုရင့်နောင်လမ်း ၊ အမှတ်(၁၁၃/ဘီ)ရှိ Honor Apparel Co.,Ltd (အထည်ချုပ်စက်ရုံ) ၊ Mr.Pang Xiyong (အလုပ်ရှင်) ၊ ဒေါ်ကြည်ပြာဖြိုး (Executive Supervisor/အလုပ်ရှင်၏ အထူးကိုယ်စားလှယ်လွှဲအပ်ခြင်းခံရသူ) နှင့် ဦးစိုင်းမင်းထက်ပါ အလုပ်သမား(၁၂)ဦးတို့အကြားဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွားမှုအား အင်းစိန်မြို့နယ် ညှိနှိုင်းဖြန်ဖြေရေးအဖွဲ့ မှ ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ပေးသော်လည်း ပြေလည်မှုမရရှိဘဲ ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက် ဆုံးဖြတ်ခဲ့မှုအပေါ် ကျေနပ်မှုမရှိပါသဖြင့် ခုံသမာဓိကောင်စီသို့ လျှောက်ထားလာမှုအပေါ် ခုံသမာဓိကောင်စီမှ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးသောင်းစိန် ၊ အဖွဲ့ဝင်များဖြစ်သော ဦးသန်းမောင် နှင့် ဦးရဲကျော်သူ တို့ပါဝင်သော ခုံအဖွဲ့ကို ဖွဲ့စည်းပြီး ခုံအဖွဲ့မှ တောင်းဆိုသူနှင့် တောင်းဆိုခြင်းခံရ သူတို့တင်ပြသည့် သက်သေထွက်ဆိုချက်များအပေါ် အခြေခံ၍ အမှုအမှတ် (၆၆/၂၀၂၀) ဖြင့် ၆-၇-၂၀၂၀ ရက်နေ့တွင် အောက်ပါအတိုင်း ကြားနာစစ်ဆေး ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါသည်-အပြည့်အစုံ (70)