ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ သံလွင်ကုဂ္ဂလိအထက်တန်းကျောင်း နှင့် ဒေါ်သက်သက်ခိုင် အလုပ်သမားတို့အကြားဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်

ရန်ကုန်တိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ် ၊ မင်္ဂလာဒုံဥယျာဉ်မြို့တော် ၊ (၅)လမ်းနှင့်(၆)လမ်းကြား ၊ အမှတ်(၂၀၃)ရှိ သံလွင်ကုဂ္ဂလိအထက်တန်းကျောင်း ၊ ဦးမျုးဝင်းညွန့် (Director) နှင့် ဒေါ်သက်သက်ခိုင် အလုပ်သမားတို့အကြားဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွားမှုအား မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ် ညှိနှိုင်းဖြန်ဖြေရေးအဖွဲ့ မှ ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ပေးသော်လည်း ပြေလည်မှုမရရှိဘဲ ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက် ဆုံးဖြတ်ခဲ့မှုအပေါ် ကျေနပ်မှုမရှိပါသဖြင့် ခုံသမာဓိကောင်စီသို့ လျှောက်ထားလာမှုအပေါ် ခုံသမာဓိကောင်စီမှ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးသောင်းစိန် ၊ အဖွဲ့ဝင်များဖြစ်သော ဒေါက်တာစောယုဝင်း နှင့် ဦးရဲကျော်သူ တို့ပါဝင်သော ခုံအဖွဲ့ကို ဖွဲ့စည်းပြီး ခုံအဖွဲ့မှ တောင်းဆိုသူနှင့် တောင်းဆိုခြင်းခံရ သူတို့တင်ပြသည့် သက်သေထွက်ဆိုချက်များအပေါ် အခြေခံ၍ အမှုအမှတ် (၆၄/၂၀၂၀) ဖြင့် ၃-၇-၂၀၂၀ ရက်နေ့တွင် အောက်ပါအတိုင်း ကြားနာစစ်ဆေး ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါသည်-အပြည့်အစုံ (44)