ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ Digital Market Media Co.,Ltd (လုံခြုံရေးလုပ်သားဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း) နှင့် ဦးညွန့်မောင်ပါ အလုပ်သမား(၆)ဦးတို့အကြားဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်

ရန်ကုန်တိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ် ၊ (၇)မိုင် ၊ ကုန်းမြင့်ရိပ်သာလမ်း ၊ ဦးစိန်မောင်လမ်းသွယ် ၊ အမှတ်(၁-ဘီ)ရှိ Digital Market Media Co.,Ltd (လုံခြုံရေးလုပ်သားဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း) ၊ Mr.Yosuke Ando (Director/အလုပ်ရှင်) ၊ ဦးလင်းထင်ဝေ (Director) ၊ ဒေါ်ကေခိုင်ကျော် (HR Department /အလုပ်ရှင်၏ အထူးကိုယ်စားလှယ်လွှဲအပ်ခြင်းခံရသူ) နှင့် ဦးညွန့်မောင်ပါ အလုပ်သမား(၆)ဦးတို့အကြားဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွားမှုအား မရမ်းကုန်းမြို့နယ် ညှိနှိုင်းဖြန်ဖြေ ရေးအဖွဲ့ မှ ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ပေးသော်လည်း ပြေလည်မှုမရရှိဘဲ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက် ဆုံးဖြတ်ခဲ့မှုအပေါ် ကျေနပ်မှုမရှိပါသဖြင့် ခုံသမာဓိကောင်စီသို့ လျှောက်ထားလာမှုအပေါ် ခုံသမာဓိကောင်စီမှ ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်စန်းစန်း ၊ အဖွဲ့ဝင်များဖြစ်သော ဦးသန်းမောင် နှင့် ဦးတင်ထွန်း တို့ပါဝင်သော ခုံအဖွဲ့ကို ဖွဲ့စည်းပြီး ခုံအဖွဲ့မှ တောင်းဆိုသူနှင့် တောင်းဆိုခြင်းခံရ သူတို့တင်ပြသည့် သက်သေထွက်ဆိုချက်များအပေါ် အခြေခံ၍ အမှုအမှတ် (၆၃/၂၀၂၀) ဖြင့် ၂၄-၆-၂၀၂၀ ရက်နေ့တွင် အောက်ပါအတိုင်း ကြားနာစစ်ဆေး ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါသည်-အပြည့်အစုံ (45)