ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ Myanmar Uniview Optical International Co.,Ltd (မှန်ဘီလူးစက်ရုံ) နှင့် ဦးထက်လှိုင်ဖြိုးပါ အလုပ်သမား(၇)ဦးတို့အကြားဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်

ရန်ကုန်တိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ လှိုင်သာယာမြို့နယ် ၊ စက်မှုဇုန်(၄) ၊ ဝက်မစွပ်ဝန်ထောက်လမ်း ၊ အမှတ်(၁၁၅)ရှိ Myanmar Uniview Optical International Co.,Ltd (မှန်ဘီလူးစက်ရုံ) ၊ Mr.Xing Hong Liu (Managing Director/အလုပ်ရှင်) ၊ ဦးဇေယျာထွေး (အကြံပေးရှေ့နေ/အလုပ်ရှင်၏ အထူးကိုယ်စား လှယ်လွှဲအပ်ခြင်းခံရသူ) နှင့် ဦးထက်လှိုင်ဖြိုးပါ အလုပ်သမား(၇)ဦးတို့အကြားဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွားမှုအား လှိုင်သာယာမြို့နယ် ညှိနှိုင်းဖြန်ဖြေရေးအဖွဲ့ မှ ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ပေး သော်လည်း ပြေလည်မှုမရရှိဘဲ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက် ဆုံးဖြတ်ခဲ့မှုအပေါ် ကျေနပ်မှုမရှိပါသဖြင့် ခုံသမာဓိကောင်စီသို့ လျှောက်ထား လာမှုအပေါ် ခုံသမာဓိကောင်စီမှ ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်စန်းစန်း ၊ အဖွဲ့ဝင်များဖြစ်သော ဦးထွန်းအောင် နှင့် ဦးသိန်းကြွယ် တို့ပါဝင်သော ခုံအဖွဲ့ကို ဖွဲ့စည်းပြီး ခုံအဖွဲ့မှ တောင်းဆိုသူနှင့် တောင်းဆိုခြင်းခံရ သူတို့တင်ပြသည့် သက်သေထွက်ဆိုချက်များအပေါ် အခြေခံ၍ အမှုအမှတ် (၆၁/၂၀၂၀) ဖြင့် ၂၂-၆-၂၀၂၀ ရက်နေ့တွင် အောက်ပါအတိုင်း ကြားနာ စစ်ဆေး ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါသည်-အပြည့်အစုံ (57)