ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ Myanmar Lucky Phoenix International Co.,Ltd (အထည်ချုပ်စက်ရုံ) နှင့် ဒေါ်ဟေမာန်အောင် (အလုပ်သမား)တို့အကြားဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်

ရန်ကုန်တိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ အင်းစိန်မြို့နယ် ၊ စက်မှုဇုန်(၃) ၊ ပြင်စည်မင်းသားကြီးလမ်း ၊ အမှတ်(၁၄၅)ရှိ Myanmar Lucky Phoenix International Co.,Ltd (အထည်ချုပ်စက်ရုံ) ၊ Mr.Xu Peng Cheng (အလုပ်ရှင်) ၊ ဒေါ်သဲစုအေး (HR Leader/အလုပ်ရှင်၏ အထူးကိုယ်စားလှယ်လွှဲအပ်ခြင်းခံရသူ) နှင့် ဒေါ်ဟေမာန်အောင် (အလုပ်သမား) တို့အကြားဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွားမှုအား အင်းစိန်မြို့နယ် ညှိနှိုင်းဖြန်ဖြေရေးအဖွဲ့ မှ ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ပေးသော်လည်း ပြေလည်မှု မရရှိဘဲ ရန်ကုန် တိုင်းဒေသကြီး ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက် ဆုံးဖြတ်ခဲ့မှုအပေါ် ကျေနပ်မှုမရှိပါသဖြင့် ခုံသမာဓိကောင်စီသို့ လျှောက်ထားလာမှုအပေါ် ခုံသမာဓိ ကောင်စီမှ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးသောင်းစိန် ၊ အဖွဲ့ဝင်များဖြစ်သော ထွန်းအောင် နှင့် ဦးရဲကျော်သူ တို့ပါဝင်သော ခုံအဖွဲ့ကို ဖွဲ့စည်းပြီး ခုံအဖွဲ့မှ တောင်းဆိုသူနှင့် တောင်းဆိုခြင်းခံရ သူတို့တင်ပြသည့် သက်သေထွက်ဆိုချက်များအပေါ် အခြေခံ၍ အမှုအမှတ် (၆၀/၂၀၂၀) ဖြင့် ၂၂-၆-၂၀၂၀ ရက်နေ့တွင် အောက်ပါအတိုင်း ကြားနာစစ်ဆေး ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါ သည်-အပြည့်အစုံ (44)