ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ Myanmode Co.,Ltd (အထည်ချုပ်စက်ရုံ) နှင့် ဦးသွင်းအောင်ပါ အလုပ်သမားများအကြားဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်

ရန်ကုန်တိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ လှိုင်သာယာမြို့နယ် ၊ ရွှေလင်ပန်းစက်မှုဇုန် ၊ ယောအတွင်းဝန်ဦးဖိုးလှိုင်လမ်း ၊ အမှတ်(၅၀၄)ရှိ Myanmode Co.,Ltd (အထည်ချုပ်စက်ရုံ) ၊ Mr.Jeon Seong Seong Jong (Managing Director/အလုပ်ရှင်) ၊ ဦးမျိုးလွင် (အုပ်ချုပ်မှုမန်နေဂျာ) ၊ ဒေါ်ခင်သန္တာမျိုး (အထွေထွေမန်နေဂျာ/အလုပ်ရှင် ၏ အထူးကိုယ်စားလှယ်လွှဲအပ်ခြင်းခံရသူ) နှင့် ဦးသွင်းအောင်ပါ အလုပ်သမားများအကြားဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွားမှုအား လှိုင်သာယာမြို့နယ် ညှိနှိုင်းဖြန်ဖြေရေး အဖွဲ့ မှ ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ပေးသော်လည်း ပြေလည်မှုမရရှိဘဲ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ဆုံးဖြတ်ခဲ့မှုအပေါ် ကျေနပ်မှုမရှိပါသဖြင့် ခုံသမာဓိ ကောင်စီသို့ လျှောက်ထားလာမှုအပေါ် ခုံသမာဓိကောင်စီမှ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးသောင်းစိန် ၊ အဖွဲ့ဝင်များဖြစ်သော ဦးထွန်းအောင် နှင့် ဦးမောင်မောင်အေး တို့ပါဝင်သော ခုံအဖွဲ့ကို ဖွဲ့စည်းပြီး ခုံအဖွဲ့မှ တောင်းဆိုသူ နှင့် တောင်းဆိုခြင်းခံရ သူတို့တင်ပြသည့် သက်သေ ထွက်ဆိုချက်များ အပေါ် အခြေခံ၍ အမှုအမှတ် (၅၆/၂၀၂၀) ဖြင့် ၁၇-၆-၂၀၂၀ ရက်နေ့တွင် အောက်ပါအတိုင်း ကြားနာစစ်ဆေး ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါသည်-အပြည့်အစုံ (49)