ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ Xiang Yi Co.,Ltd (အိတ်ချုပ်စက်ရုံ) နှင့် ဒေါ်ထွေးရီပါ အလုပ်သမား(၈၆)ဦးတို့အကြားဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ လှိုင်သာယာမြို့နယ် ၊ ရွှေလင်ပန်းစက်မှုဇုန် ၊ ဆေးရုံ(၅)လမ်း ၊ အမှတ်(၄၄၈/ခ)ရှိ Xiang Yi Co.,Ltd (အိတ်ချုပ်စက်ရုံ) ၊ Mr.Lin Quan Yi (အလုပ်ရှင်) ၊ ဒေါ်ယမင်းဇာဇာ (HR Manager/အလုပ်ရှင်၏ အထူးကိုယ်စား လှယ်လွှဲအပ်ခြင်းခံရသူ) နှင့် ဒေါ်ထွေးရီပါ အလုပ်သမား(၈၆)ဦးတို့အကြား ဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွားမှုအား လှိုင်သာယာမြို့နယ် ညှိနှိုင်းဖြန်ဖြေရေးအဖွဲ့ မှ ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ ပေးသော်လည်း ပြေလည်မှုမရရှိဘဲ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ခုံသမာဓိအဖွဲ့ ၏ ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ဆုံးဖြတ်ခဲ့မှုအပေါ် ကျေနပ်မှုမရှိပါသဖြင့် ခုံသမာဓိကောင်စီသို့ လျှောက်ထား လာမှုအပေါ် ခုံသမာဓိကောင်စီမှ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးသောင်းစိန် ၊ အဖွဲ့ဝင်များ ဖြစ်သော ဦးသန်းမောင် နှင့် ဦးသိန်းကြွယ် တို့ပါဝင်သော ခုံအဖွဲ့ကို ဖွဲ့စည်းပြီး ခုံအဖွဲ့မှ တောင်းဆိုသူ နှင့် တောင်းဆိုခြင်းခံရ သူတို့တင်ပြသည့် သက်သေထွက်ဆိုချက်များ အပေါ် အခြေခံ၍ အမှုအမှတ် (၅၀/၂၀၂၀) ဖြင့် ၁၀-၆-၂၀၂၀ ရက်နေ့တွင် အောက်ပါအတိုင်း ကြားနာစစ်ဆေး ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါသည်-အပြည့်အစုံ (44)