ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ National Energy Puma Aviation Services Co.,Ltd နှင့် ဦးစောရွှေဘပါ အလုပ်သမား (၂၀)ဦးတို့အကြားဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ် ၊ မင်္ဂလာဒုံလေဆိပ် ၊ မင်္ဂလာဒုံလေယာဉ်ဆီဌာနခွဲရှိ National Energy Puma Aviation Services Co.,Ltd ၊ Mr.Raymond Taylor (အလုပ်ရှင်) ၊ ဒေါ်ပို့ပို့မြင့် (HR မန်နေဂျာ/ အလုပ်ရှင်၏အထူးကိုယ်စားလှယ်လွှဲအပ်ခြင်းခံရသူ)နှင့် ဦးစောရွှေဘပါ အလုပ်သမား (၂၀)ဦးတို့ အကြား ဖြစ်ပွား သော အငြင်းပွားမှုအား မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ် ညှိနှိုင်းဖြန်ဖြေရေးအဖွဲ့ မှ ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ပေးသော်လည်း ပြေလည်မှုမရရှိဘဲ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ခုံသမာဓိ အဖွဲ့၏ ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ဆုံးဖြတ်ခဲ့မှုအပေါ် ကျေနပ်မှုမရှိပါသဖြင့် ခုံသမာဓိကောင်စီသို့ လျှောက်ထားလာမှုအပေါ် ခုံသမာဓိကောင်စီမှ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဖေအောင်ဝန် ၊ အဖွဲ့ဝင်များ ဖြစ်သော ဦးသန်းမောင် နှင့် ဦးရဲကျော်သူ တို့ပါဝင်သော ခုံအဖွဲ့ကို ဖွဲ့စည်းပြီး ခုံအဖွဲ့မှ တောင်းဆိုသူနှင့် တောင်းဆိုခြင်းခံရ သူတို့တင်ပြသည့် သက်သေထွက်ဆိုချက်များ အပေါ် အခြေခံ၍ အမှုအမှတ် (၄၅/၂၀၂၀) ဖြင့် ၈-၆-၂၀၂၀ ရက်နေ့တွင် အောက်ပါအတိုင်း ကြားနာစစ်ဆေး ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါသည်-အပြည့်အစုံ (42)