ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ New Way Shoe Co.,Ltd (ဖိနပ်စက်ရုံ) နှင့် ဦးဝင်းခိုင်ဦးပါ (၁၂၃)ဦးတို့အကြားဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ လှိုင်သာယာမြို့နယ် ၊ စက်မှုဇုန်(၄) ၊ ကျန်စစ်သားလမ်း ၊ အမှတ် (၁၈၀/ဘီ)ရှိ New Way Shoe Co.,Ltd (ဖိနပ်စက်ရုံ) ၊ ဒေါ်ခိုင်သဇင်မြင့် (အလုပ်ရှင်) ၊ Mr.Yang Chih Chiang (GM) ၊ ဒေါ်နှင်းယုမော် (Finance/ အထူးကိုယ်စားလှယ်လွှဲအပ်ခြင်း ခံရသူ) နှင့် ဦးဝင်းခိုင်ဦးပါ (၁၂၃)ဦး တို့အကြား ဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွားမှုအား လှိုင်သာယာမြို့နယ် ညှိနှိုင်းဖြန်ဖြေရေးအဖွဲ့ မှ ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ပေးသော်လည်း ပြေလည်မှုမရရှိဘဲ ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ဆုံးဖြတ်ခဲ့မှုအပေါ် ကျေနပ်မှုမရှိပါသဖြင့် ခုံသမာဓိကောင်စီသို့ လျှောက်ထားလာမှုအပေါ် ခုံသမာဓိကောင်စီမှ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဇော်မင်း ၊ အဖွဲ့ဝင်များဖြစ်သော ဦးသန်းမောင် နှင့် ဦးရဲကျော်သူ တို့ပါဝင်သော ခုံအဖွဲ့ကို ဖွဲ့စည်းပြီး ခုံအဖွဲ့မှ တောင်းဆိုသူနှင့် တောင်းဆိုခြင်းခံရ သူတို့တင်ပြသည့် သက်သေထွက် ဆိုချက်များအပေါ် အခြေခံ၍ အမှုအမှတ် (၄၃/၂၀၂၀) ဖြင့် ၁-၆-၂၀၂၀ ရက်နေ့တွင် အောက်ပါအတိုင်း ကြားနာစစ်ဆေး ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါသည်-အပြည့်အစုံ (68)