ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ BC Finance Co.,Ltd နှင့် ဦးစိုးပိုင်ပါ(၂)ဦး တို့အကြားဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ကမာရွတ်မြို့နယ် ၊ (၈)ရပ်ကွက် ၊ မင်္ဂလာလမ်း ၊ အမှတ် (၂၄) ၊ မြေညီထပ်နှင်ဒုတိယထပ်ရှိ BC Finance Co.,Ltd ၊ Mr.Jeremy Sturat Kloiser-Jones (Director) ၊ Mr.Gerard Byrne (Chief Executive Officer) ၊ ဦးဆွတ်ထွယ်အောင် (ငွေစာရင်းစစ်မန်နေဂျာ/ အလုပ်ရှင်၏ အထူးကိုယ်စားလှယ်လွှဲအပ်ခြင်းခံရသူ)နှင့် ဦးစိုးပိုင်ပါ(၂)ဦးတို့အကြား ဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွားမှုအား ကမာရွတ်မြို့နယ် ညှိနှိုင်းဖြန်ဖြေရေးအဖွဲ့ မှ ညှိနှိုင်း ဆောင်ရွက်ခဲ့ပေးသော်လည်း ပြေလည်မှုမရရှိဘဲ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက် ဆုံးဖြတ်ခဲ့မှုအပေါ် ကျေနပ်မှုမရှိပါသဖြင့် ခုံသမာဓိကောင်စီသို့ လျှောက်ထားလာမှုအပေါ် ခုံသမာဓိကောင်စီမှ ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်စန်းစန်း ၊ အဖွဲ့ဝင်များဖြစ်သော ဦးသန်းမောင် နှင့် ဦးရဲကျော်သူ တို့ပါဝင်သော ခုံအဖွဲ့ကို ဖွဲ့စည်းပြီး ခုံအဖွဲ့မှ တောင်းဆိုသူနှင့် တောင်းဆိုခြင်းခံရ သူတို့ တင်ပြသည့် သက်သေထွက်ဆိုချက်များအပေါ် အခြေခံ၍ အမှုအမှတ် (၃၅/၂၀၂၀) ဖြင့် ၁၃-၅-၂၀၂၀ ရက်နေ့တွင် အောက်ပါ အတိုင်း ကြားနာစစ်ဆေး ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါသည်-အပြည့်အစုံ (128)