ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ Thong Thai Texitle Myanmar Co.,Ltd အထည်ချုပ်စက်ရုံ နှင့် ဦးကျော်လွင်ဦး ပါ အလုပ်သမား (၂၆၀) ဦး တို့အကြားဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၃၄/၂၀၁၉)

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ လှိုင်သာယာမြို့နယ်၊ စက်မှုဇုန်(၁)၊ တွင်းသင်းတိုက်ဝန်ဦးထွန်းညိုလမ်း၊ အမှတ် (၁၅၁/၁၅၂) ရှိ Thong Thai Texitle Myanmar Co.,Ltd အထည်ချုပ်စက်ရုံ အလုပ်ရှင် Mr Dej Pathanasethpong ၏ဒေါ်အိအိဖြိုး (Admin/ Account (အလုပ်ရှင်)  ၊ ဒေါ်အေးမိလှိုင် (အလုပ်ရှင်၏ အထူးကိုယ်စားလှယ်လွှဲအပ်ခြင်း ခံရသူ) နှင့်ဦးကျော်လွင်ဦး ပါ အလုပ်သမား (၂၆၀) ဦး တို့အကြား ဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွားမှုအား လှိုင်သာယာမြို့နယ် ညှိနှိုင်းဖြန်ဖြေရေးအဖွဲ့ မှ ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ပေးသော်လည်း ပြေလည်မှုမရရှိဘဲ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက် ဆုံးဖြတ်ခဲ့မှုအပေါ် ကျေနပ်မှုမရှိပါသဖြင့် ခုံသမာဓိကောင်စီသို့ လျှောက်ထားလာမှုအပေါ် ခုံသမာဓိကောင်စီမှ ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်စန်းစန်း အဖွဲ့ဝင်များ ဖြစ်သော ဦးသန်းမောင် နှင့် ဦးတင်ထွန်း တို့ပါဝင်သော ခုံအဖွဲ့ကို ဖွဲ့စည်းပြီး ခုံအဖွဲ့မှ တောင်းဆိုသူနှင့် တောင်းဆိုခြင်းခံရသူတို့ တင်ပြသည့် သက်သေထွက်ဆိုချက်များအပေါ် အခြေခံ၍ အမှုအမှတ် (၃၄/၂၀၁၉) ဖြင့် ၂-၁-၂၀၂၀ ရက်နေ့တွင် အောက်ပါအတိုင်း ကြားနာစစ်ဆေးဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါသည်-အပြည့်အစုံ