ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ Mountain Top Global Ltd (ဖိနပ်စက်ရုံ) နှင့် ဦးအောင်မျိုးဇော်ပါ အလုပ်သမားများအကြားဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ရွှေပြည်သာမြို့နယ် ၊ ဝါးတရာစက်မှုဇုန် ၊ သံဒင်းလမ်း ၊ အမှတ် (၁၇၆)ရှိ Mountain Top Global Ltd (ဖိနပ်စက်ရုံ) ၊ Mr. Yang Chih Chiang (အလုပ်ရှင်) နှင့် ဦးအောင်မျိုးဇော်ပါ အလုပ်သမားများအကြား ဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွားမှုအား ရွှေပြည်သာမြို့နယ် ညှိနှိုင်းဖြန်ဖြေရေးအဖွဲ့ မှ ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ပေးသော်လည်း ပြေလည်မှုမရရှိဘဲ ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီးခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ဆုံးဖြတ်ခဲ့မှုအပေါ် ကျေနပ်မှုမရှိပါသဖြင့် ခုံသမာဓိကောင်စီသို့ လျှောက်ထားလာမှုအပေါ် ခုံသမာဓိကောင်စီမှ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဇော်မင်း ၊ အဖွဲ့ဝင်များဖြစ်သော ဦးသန်းမောင် နှင့် ဦးသိန်းကြွယ် တို့ပါဝင်သော ခုံအဖွဲ့ကို ဖွဲ့စည်းပြီး ခုံအဖွဲ့မှ တောင်းဆိုသူနှင့် တောင်းဆိုခြင်းခံရ သူတို့တင်ပြသည့် သက်သေထွက်ဆိုချက်များအပေါ် အခြေခံ၍ အမှုအမှတ် (၃၂/၂၀၂၀) ဖြင့် ၁၂-၅-၂၀၂၀ ရက်နေ့တွင် အောက်ပါ အတိုင်း ကြားနာစစ်ဆေး ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါသည်-အပြည့်အစုံ (38)