ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ Nature Timber Trading Co., Ltd (JLPC သစ်ပါးလွှာစက်ရုံ) နှင့် ဒေါ်သန္တာထွေး ပါ အလုပ်သမား (၁၃) ဦးတို့အကြားဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၂၆/၂၀၁၉)

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ မုံရွာမြို့နယ်၊ အိုးဘိုတောင်ရပ်၊ ပြည်ထောင်စုလမ်းမကြီးနှင့် ရွှေမြေလမ်းထောင့် ရှိ ဦးကျော်စိန် (ပိုင်ရှင်) Nature Timber Trading Co., Ltd (JLPC သစ်ပါးလွှာစက်ရုံ) နှင့် ဒေါ်သန္တာထွေး ပါ အလုပ်သမား (၁၃) ဦး တို့အကြားဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွားမှုအား မုံရွာမြို့နယ်ညှိနှိုင်းဖြန်ဖြေရေးအဖွဲ့ မှ ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ပေးသော်လည်း ပြေလည်မှုမရရှိဘဲ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက် ဆုံးဖြတ်ခဲ့မှုအပေါ် ကျေနပ်မှုမရှိပါသဖြင့် ခုံသမာဓိကောင်စီသို့ လျှောက်ထားလာမှုအပေါ် ခုံသမာဓိကောင်စီမှ ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်စန်းစန်း အဖွဲ့ဝင်များ ဖြစ်သော ဦးသန်းမောင် နှင့် ဦးရဲကျော်သူ တို့ပါဝင်သော ခုံအဖွဲ့ကို ဖွဲ့စည်းပြီး ခုံအဖွဲ့မှ တောင်းဆိုသူနှင့် တောင်းဆိုခြင်းခံရသူတို့ တင်ပြသည့် သက်သေထွက်ဆိုချက်များအပေါ် အခြေခံ၍ အမှုအမှတ် (၂၆/၂၀၁၉) ဖြင့် ၁၈-၁၁-၂၀၁၉ ရက်နေ့တွင် အောက်ပါအတိုင်း ကြားနာစစ်ဆေးဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါသည်-အပြည့်အစုံ.. (105)