ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ Trinity Apparels Limited (အထည်ချုပ်စက်ရုံ) နှင့် ဒေါ်သက်သက်မာပါ အလုပ်သမား (၂)ဦး တို့အကြားဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ လှိုင်သာယာမြို့နယ် ၊ ဦးတရုတ်ကြီးလမ်း ၊ စက်မှုဇုန် (၄) ၊ အမှတ် (၁၆၉)ရှိ Trinity Apparels Limited (အထည်ချုပ်စက်ရုံ) ၊ Mr. Masud (အလုပ်ရှင်) ၊ ဦးကိုကိုရဲလွင် (Legal Manager/အလုပ်ရှင်၏ အထူးကိုယ်စားလှယ်လွဲအပ်ခြင်းခံရသူ) နှင့် ဒေါ်သက်သက်မာပါ အလုပ်သမား (၂)ဦးတို့အကြားဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွားမှုအား လှိုင်သာယာမြို့နယ် ညှိနှိုင်းဖြန်ဖြေရေးအဖွဲ့ မှ ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ပေးသော်လည်း ပြေလည်မှုမရရှိဘဲ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ဆုံးဖြတ်ခဲ့မှုအပေါ် ကျေနပ်မှုမရှိပါသဖြင့် ခုံသမာဓိကောင်စီသို့ လျှောက်ထားလာမှုအပေါ် ခုံသမာဓိ ကောင်စီမှ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဖေအောင်ဝန် ၊အဖွဲ့ဝင်များဖြစ်သော ဒေါက်တာစောယုဝင်း နှင့် ဦးရဲကျော်သူ တို့ပါဝင်သော ခုံအဖွဲ့ကို ဖွဲ့စည်းပြီး ခုံအဖွဲ့မှ တောင်းဆိုသူနှင့် တောင်းဆိုခြင်းခံရ သူတို့တင်ပြသည့် သက်သေထွက်ဆိုချက်များအပေါ် အခြေခံ၍ အမှုအမှတ် (၂၅/၂၀၂၀) ဖြင့် ၈-၄-၂၀၂၀ ရက်နေ့တွင် အောက်ပါအတိုင်း ကြားနာစစ်ဆေး ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါသည်-အပြည့်အစုံ (59)