ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ THIT & MYO BROTHERS Co.,Ltd နှင့် ဦးသီဟအောင်ပါ အလုပ်သမား (၄)ဦး တို့အကြားဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ် ၊ လမ်း(၅၀) ၊ မဟာနဝရတန်ကွန်ဒိုတာဝါ (အေ) ရှိ THIT & MYO BROTHERS Co.,Ltd ၊ ဦးသစ်လွင်ဦး (Director) နှင့် ဦးမျိုးလွင်ဦး (MD) နှင့် ဦးသီဟအောင်ပါ အလုပ်သမား (၄)ဦးတို့အကြားဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွားမှုအား ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ် ညှိနှိုင်းဖြန် ဖြေရေးအဖွဲ့ မှ ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ပေးသော်လည်း ပြေလည်မှုမရရှိဘဲ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ဆုံးဖြတ်ခဲ့မှုအပေါ် ကျေနပ်မှု မရှိပါသဖြင့် ခုံသမာဓိကောင်စီသို့ လျှောက်ထားလာမှုအပေါ် ခုံသမာဓိကောင်စီမှ ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်စန်းစန်း ၊အဖွဲ့ဝင်များဖြစ်သော ဦးလှထွန်းခိုင် နှင့် ဦးတင်ထွန်း တို့ပါဝင်သော ခုံအဖွဲ့ကို ဖွဲ့စည်းပြီး ခုံအဖွဲ့မှ တောင်းဆိုသူနှင့် တောင်းဆိုခြင်းခံရ သူတို့ တင်ပြသည့် သက်သေထွက်ဆိုချက်များအပေါ် အခြေခံ၍ အမှုအမှတ် (၂၄/၂၀၂၀) ဖြင့် ၃၁-၃-၂၀၂၀ ရက်နေ့တွင် အောက်ပါအတိုင်း ကြားနာစစ်ဆေး ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါသည်-အပြည့်အစုံ (90)