ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ Yangon Bus Public Co., ltd (ရန်ကုန်ဘတ်စ်ကား အများနှင့်သက်ဆိုင်သော ကုမ္ပဏီ) နှင့် ဦးနိုင်စိုးဝင်း ပါ ယာဉ်မောင်းအလုပ်သမား (၄) ဦး တို့အကြားဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၂၄/၂၀၁၉)

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ မှော်ဘီမြို့နယ်၊ ဘွက်ကြီးကျေးရွာအုပ်စု၊ အမှတ် (၇)၊ မြို့ရှောင်လမ်း ရှိ ဒေါက်တာကျော်မေဦး ပါ (၁၂) ဦး (အလုပ်ရှင်)၊ ဒေါ်ပြုံပြုံးအောင် (ကြီးကြပ်ရေးမှူး)၊ ဒေါ်အေးအေးသွယ် (HR Manager)(အလုပ်ရှင်၏ အထူးကိုယ်စားလှယ်လွှဲအပ်ခြင်းခံရသူများ)၊ Yangon Bus Public Co., ltd (ရန်ကုန်ဘတ်စ်ကား အများနှင့်သက်ဆိုင်သော ကုမ္ပဏီ) နှင့် ဦးနိုင်စိုးဝင်း ပါ ယာဉ်မောင်းအလုပ်သမား (၄) ဦး တို့အကြားဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွားမှုအား မှော်ဘီမြို့နယ်ညှိနှိုင်းဖြန်ဖြေရေးအဖွဲ့ မှ ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ ပေးသော်လည်း ပြေလည်မှုမရရှိဘဲ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက် ဆုံးဖြတ်ခဲ့မှုအပေါ် ကျေနပ်မှုမရှိပါသဖြင့် ခုံသမာဓိကောင်စီသို့ လျှောက်ထားလာမှုအပေါ် ခုံသမာဓိကောင်စီမှ ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်စန်းစန်း အဖွဲ့ဝင်များ ဖြစ်သော ဦးသန်းမောင် နှင့် ဦးရဲကျော်သူ တို့ပါဝင်သော ခုံအဖွဲ့ကို ဖွဲ့စည်းပြီး ခုံအဖွဲ့မှ တောင်းဆိုသူနှင့် တောင်းဆိုခြင်းခံရသူတို့ တင်ပြသည့် သက်သေထွက်ဆိုချက်များအပေါ် အခြေခံ၍ အမှုအမှတ် (၂၄/၂၀၁၉) ဖြင့် ၁၅-၁၁-၂၀၁၉ ရက်နေ့တွင် အောက်ပါအတိုင်း ကြားနာစစ်ဆေးဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါသည်-အပြည့်အစုံ.. (114)