ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ Myanmar Giant Co., Ltd နှင့် ဦးချစ်ကိုလတ် ပါ အလုပ်သမား (၃)ဦး တို့အကြားဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၁၈/၂၀၁၉)

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ မှော်ဘီမြို့နယ်၊ စိုးမိုးခိုင်လမ်း၊ မြောင်းတကာစက်မှုဇုန် ရှိ Myanmar Giant Co., Ltd ပိုင်ရှင် Mr. Guo Wang(အလုပ်ရှင်) နှင့် ဦးချစ်ကိုလတ် ပါ အလုပ်သမား (၃)ဦး တို့အကြားဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွားမှုအား မှော်ဘီမြို့နယ်ညှိနှိုင်းဖြန်ဖြေရေးအဖွဲ့ မှ ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ ပေးသော်လည်း ပြေလည်မှုမရရှိဘဲ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက် ဆုံးဖြတ်ခဲ့မှုအပေါ် ကျေနပ်မှုမရှိပါသဖြင့် ခုံသမာဓိကောင်စီသို့ လျှောက်ထားလာမှု အပေါ် ခုံသမာဓိကောင်စီမှ ဒေါက်တာသန်းဝင်း အဖွဲ့ဝင်များ ဖြစ်သော ဒေါက်တာစောယုဝင်း နှင့် ဦးသိန်းကြွယ် တို့ပါဝင်သော ခုံအဖွဲ့ကို ဖွဲ့စည်းပြီး ခုံအဖွဲ့မှ တောင်းဆိုသူနှင့် တောင်းဆိုခြင်းခံရသူတို့ တင်ပြသည့် သက်သေထွက်ဆိုချက်များအပေါ် အခြေခံ၍ အမှုအမှတ် (၁၈/၂၀၁၉) ဖြင့် ၂၄-၁၀-၂၀၁၉ ရက်နေ့တွင် အောက်ပါအတိုင်း ကြားနာစစ်ဆေးဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါသည်-အပြည့်အစုံ.. (120)