ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ Sunforce International Co.,Ltd (သစ်အချောထည်စက်ရုံ) နှင့် ဦးဌေးသူအောင်ပါအလုပ်သမား (၆၅)ဦးတို့အကြားဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၁၇/၂၀၂၀)

ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ ပဲခူးမြို့နယ်၊ ကွင်းသစ်ကွင်း ၊ ဦးပိုင်(၃၄) ၊ အမှတ် (၆၂၀/ခ)ရှိ Sunforce International Co.,Ltd (သစ်အချောထည်စက်ရုံ) ၊ Mr.Chang Hung Cheng (အလုပ်ရှင်) ၊ Mrs. Wang Yu Hsin (Director) (အလုပ်ရှင်၏ အထူးကိုယ်စားလှယ်လွှဲအပ်ခြင်းခံရသူ)နှင့် ဦးဌေးသူအောင်ပါ အလုပ်သမား(၆၅)ဦး တို့အကြား ဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွားမှုအား ပဲခူးမြို့နယ် ညှိနှိုင်းဖြန်ဖြေရေးအဖွဲ့ မှ ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ပေးသော်လည်း ပြေလည်မှုမရရှိဘဲ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက် ဆုံးဖြတ်ခဲ့မှုအပေါ် ကျေနပ်မှုမရှိပါသဖြင့် ခုံသမာဓိကောင်စီသို့ လျှောက်ထားလာမှုအပေါ် ခုံသမာဓိ ကောင်စီမှ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဖေအောင်ဝန် အဖွဲ့ဝင်များဖြစ်သော ဒေါက်တာစောယုဝင်း နှင့် ဦးရဲကျော်သူ တို့ပါဝင်သော ခုံအဖွဲ့ကို ဖွဲ့စည်းပြီး ခုံအဖွဲ့မှ တောင်းဆိုသူနှင့် တောင်းဆိုခြင်းခံရ သူတို့ တင်ပြသည့် သက်သေထွက်ဆိုချက်များအပေါ် အခြေခံ၍ အမှုအမှတ် (၁၇/၂၀၂၀) ဖြင့် ၂၄-၃-၂၀၂၀ ရက်နေ့တွင် အောက်ပါအတိုင်း ကြားနာစစ်ဆေး ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါသည်-အပြည့်အစုံ (26)